Hoppa till huvudinnehåll

Finland ska vara rökfritt år 2030 slår Social- och hälsovårdsministeriet fast – så här ska det gå till

En tänd tobak som hålls fast mellan två finger
Slut på rökningen 2030? Social- och hälsovårdsminister begrundar nya åtgärdsförslag. En tänd tobak som hålls fast mellan två finger Bild: Henrietta Hassinen / Yle tobak,tobaksprodukter,tobaksindustri,tobaksrökning,tobaksberoende,rökförbud,passiv rökning,hälsa

Social- och hälsovårdsministeriet siktar på att få ett slut på användningen av tobaksprodukter innan 2030. Mininsteriets arbetsgrupp har överlämnat ett betänkande till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Arbetsgruppen föreslår förändringar i fråga om bland annat lagstiftning och beskattning, utvidgning av rökfria miljöer, stöd för att sluta röka, höjning av åldersgränser, utvidgade rökförbud, begränsningar av resandeinförsel samt effektivare uppföljning av användningen av tobaks- och nikotinprodukter.

Arbetsgruppen föreslår att dessa åtgärder genomförs i början av nästa valperiod.

- Det är också viktigt att förhindra att rökning ersätts med snus eller andra nya tobaksprodukter som hela tiden kommer ut på marknaden. Man ska komma ihåg att även dessa produkter är ytterst farliga för hälsan, säger arbetsgruppens ordförande Ilkka Oksala.

Förslagen listas nedan.

1. Enhetliga förpackningar

Arbetsgruppen vill begränsa marknadsföringen av hälsovådliga produkter genom att införa enhetliga förpackningar för tobaksprodukter, deras förpackningar, nikotinvätskor och påfyllningsbehållare.

2. Höjd beskattning

Arbetsgruppen vill fortsätta höja på tobaksskatten samt utreda möjligheten att beskatta andra nikotinprodukter.

Priset för ett paket cigaretter av genomsnittspris uppskattas stiga med cirka 2,50 euro till följd av skattehöjningarna åren 2016–2019.

Efter att skattehöjningarna genomförts är 2020 priset på ett paket cigaretter av genomsnittspris ca 8,20 euro, varav skattens andel är 5,60 euro.

3. Åldersgräns på 20 år

Försäljningen och användningen av nikotin- och tobaksprodukter ska förbjudas för personer under 20 år. Åldersgränsen ska också gälla införsel och innehav av produkterna.

4. Fler rökfria områden

Antalet rökförbud ska också öka. Användning av andra tobaksprodukter i lokaler där det finns minderåriga ska också förbjudas.

Förbuden ska gälla kollektivtrafikhållplatser, taxistolpar, perronger, badstränder och lekparker.

Man vill ändra lagen om bostadsaktiebolag så att det genom ett majoritetsbeslut kan beslutas om rökförbud på balkonger eller i inomhuslokaler som de boende besitter.

Offentliga aktörer som kommuner får också skydda människor från tobaksrök genom att begränsa rökning till platser som torg.

Brott mot rökförbud leder till en avgift som påminner om en felparkeringsavgift.

5. Begränsad resandeinförsel

Antalet cigaretter och övriga tobaksprodukter som införs skattefritt från länder utanför EU ska begränsas ytterligare - 200 cigaretter ska sänkas till 40 och 50 cigarrer till 10.

Portionssnus i en dosa.
Grövre åtgärder mot snusinförsel. Portionssnus i en dosa. Bild: Mostphotos snus,tobaksprodukter

6. Snuset ska stoppas

Arbetsgruppen vill se strängare åtgärder mot den ökande användningen av snus.

Gränsen för resandeinförsel av snus ska sänkas från 1 000 gram per dygn till 100.

För att begränsningarna skulle ha effekt vill arbetsgruppen se hårdare straff för överträdelser mot begränsningarna.

Förslaget inkluderar att grova gärningsformer för smuggling och olaga befattningstagande med infört gods tas in i strafflagen.

7. Stöd för tobaksavvänjning

Vårdkedjor ska erbjuda och delta i tobaksavvänjningen av patienter.

Alla av läkare receptskrivna läkemedel för avvänjning som används vid behandling av tobaks- och nikotinberoende bör omfattas av läkemedelsersättningen inom sjukförsäkringen.

Man vill också få arbetsplatser och företagshälsovården att stödja människor att sluta röka. Kolmonoxidmätningar bör göras i samband med att en gravid rökare besöker rådgivningen.

En ritad pojke tänder en cigarett för en flicka.
Ungdomars rökning ska förebyggas i större utsträckning. En ritad pojke tänder en cigarett för en flicka. ungdomar,tobaksrökning

8. Rökning och ungdomsverksamhet

För att aktörer ska få riksomfattande understöd ska det i ungdoms- och idrottslagen krävas att man binder sig till att förebygga användningen av tobaks- och nikotinprodukter.

Kommunerna ska följa samma kriterium när det kommer till beviljande av understöd för ungdoms-, idrotts- och motionsarbete.

9. Receptfria läkemedel som innehåller nikotin

Arbetsgruppen uppmanar till att definitionen "tobakssurrogat som innehåller nikotin" ska ingå i tobakslagen och regleras som tobaksprodukter och nikotinvätskor.

Regleringen ska utredas under nästa regeringsperiod.

Läkemedelslagen kan ändras så att myndigheterna får större prövningsrätt i situationer som gäller distributionskanaler för receptfria läkemedel som innehåller nikotin, och där det receptfria läkemedlet tydligt upprätthåller personens nikotinberoende i stället för att främja tobaksavvänjning.

Jon Hamm och Jessica Pare ligger på stranden i tv-serien Mad Men.
Jessica Pare och Jon Hamm i ett avsnitt ur tv-serien Mad Men, där rökning ofta förekommer. Jon Hamm och Jessica Pare ligger på stranden i tv-serien Mad Men. Bild: All Over Press Jon Hamm,tobaksrökning,Mad Men,Jessica Paré

10. Rökning påverkar åldersgränsen på filmer

Enligt arbetsgruppen ska användningen av tobaks- och nikotinprodukter beaktas i klassificeringssystemet för bildprogram för att barn och unga ska kunna skyddas bättre för effekterna av den rökning och användning av nikotinprodukter som syns i filmerna.

I praktiken kan det här betyda att åldersgränsen på filmer och tv-program stiger om rökning och tobaksprodukter förekommer.

11. Företag drabbas

Arbetsgruppen vill införa ett ersättningssystem som baserar sig på produktansvar.

Systemet ska ersätta de kostnader för tobaksrelaterade sjukdomar och tobaksavvänjning som orsakas samhället. Likaså bör offentliga medel inte investeras i företag vars omsättning till över 50 % utgörs av produkter som lyder under tobakslagen.

12. Tackla tobakens miljökonsekvenser

I Finland slängs årligen cirka fyra miljarder fimpar, som inte bryts ned, ner på marken. Dessa utgör årligen 680 000 kilo farligt avfall. De utvecklas så småningom till skadlig mikroplast.

Arbetsgruppen föreslår åtgärder genom vilka miljö- och hälsorisker med tobak minskas. I den s.k. plastfärdplanen bör bland annat cigarettfimpar som innehåller kadmium, arsenik och bly beaktas.

Ett rökfritt Finland 2030?

Social- och hälsovårdsministeriet uppger att om åtgärderna i färdplanen genomförs systematiskt kommer användningen av tobaks- och övriga nikotinprodukter i Finland att upphöra före utgången av år 2030.

- Jag anser att till exempel arbetsgruppens förslag att effektivisera förebyggandet av användningen av tobaksprodukter, såsom snus, inom ungdomsarbetet och de ungas hobbyverksamhet är intressant. Att stärka arbetsplatsernas och företagshälsovårdens roll som stöd att sluta röka är ett viktigt initiativ, säger minister Saarikko.

Förslagen kom lägligt eftersom vi idag, 31 maj, firar tobaksfria dagen.