Hoppa till huvudinnehåll

Finland vill vara världens tryggaste land, men flera grupper är otrygga

Polisbil på uppdrag på natten i Borgå. Nyfikna ungdormar på gatan.
Polisen borde synas mer och kommunicera på fler språk, konstaterar rapporrten. Polisbil på uppdrag på natten i Borgå. Nyfikna ungdormar på gatan. Bild: Yle/Stefan Paavola brottslingar

Regeringen har en vision om att göra Finland till världens tryggaste land. Men bland många grupper, som invandrare och kvinnor är otryggheten stor. Polisen borde vara mer synlig och ha en bättre dialog med invandrare, rekommenderar en rapport.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Inrikesministeriet, som en del av ett projekt för att öka tryggheten i Finland.

Det är konsultbyrårerna KPMG och World of Management som har undersökt otryggheten hos kvinnor och män och olika befolkningsgrupper i Finland, genom intervjuer med ett trettiotal organisationer. De representerar allt från Helsingfors stad och Polisstyrelsen till Barnombudsmannens byrå och Handikappforum.

Hatprat och familjevåld inverkar mest negativt på tryggheten

Rapporten är alltså inte en kvantitativ undersökning bland finländare om hur trygga de upplever sig. Den hänvisar till tidigare undersökningar som är gjorda bland olika befolkningsgrupper.

Rapporten kommer fram till att de problem som inverkar mest negativt på tryggheten är hatprat, familjevåld, hot som riktar sig mot etniskt ursprung, trakasserier eller brott, och hot mot datanäten.

Av de här fenomenen bedöms hoten mot datanäten öka under de närmaste åren. Också hatprat bedömer de svarande att ökar. Intressant nog säger största delen av de svarande att sexuella trakasserier kommer att minska - ett ämne som har fått mycket uppmärksamhet i den senaste tidens me too-kampanjer.

De intervjuade ororar sig för att tryggheten inte är jämnt fördelad bland finländarna. Rapporten drar slutsatsen att de som är i en svagare socioekonomisk situation diskrimineras då det gäller tryggheten. Det bedöms bero på att det sociala skyddsnätet har blivit sämre.

Invandrare är mer utsatta och litar mindre på polisen

Enligt de intervjuade organisationerna upplever invandrare och kvinnor mest otrygghet. Invandrare råkar oftare ut för våldsbrott och hatprat än majoriteten, och litar mindre på polisen.

Internationella jämförelser visar att Finland är det land av EU-länderna där de förekommer nästmest våld i nära relationer. På den punkten finns mycket arbete kvar att göra då det gäller regeringens vision om Finland som världens tryggaste land.

Ser man på alla våldsbrott är största delen av brottsoffren ändå män och undersökningen rekommenderar att också det problemet lyfts upp till diskussion.

Konsultbyråerna som har gjort undersökningen rekommenderar att polisen ökar sin synlighet ute i landet, att polisen satsar på att informera på fler språk än finska och svenska, och att man utvecklar en dialog mellan invandrargrupper och polisen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes