Hoppa till huvudinnehåll

Anna kan inte gå i sin skola i Karis - inneluften plågar både elever och lärare

Anna Strebelle utanför Karjaan yhteiskoulu i Karis.
Anna Strebelle kan inte vistas i Karjaan yhteiskoulus lokaler. Hon studerar istället i Grabbegården eller hemma. Anna Strebelle utanför Karjaan yhteiskoulu i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Västnyland,Raseborg,Karis,anna strebelle

Anna Strebelle, 16 år, mår dåligt då hon vistas i den finskspråkiga skolan Karjaan yhteiskoulu i Karis. Det är dålig inneluft som gör att hon blir trött.

Raseborgs stad har reparerat klassrum under en längre tid i B-huset, men nu tycks A-huset också ha problem.

Raseborgs stad inledde en analys av B-huset på Karjaan yhteiskoulus skolområde 2015-2016 efter flera klagomål om dålig inomhusluft.

Staden började med olika åtgärder i slutet av 2016 (läs mera i faktarutan).

Raseborgs stad reparerar här och där i B-huset. Nu kommer också klagomål om A-huset

 • Raseborgs stad har en inomhusluftsgrupp som möts nu och då för att diskutera och granska vad som gjorts i olika fastigheter i staden.
 • Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är B-huset.
  B-huset. Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är B-huset. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Raseborg,Västnyland,karjaan yhteiskoulu b huset
 • Inomhusluftsgruppen är en intern arbetsgrupp inom staden. Gruppen har gjort interna minnesanteckningar, som numera är offentliga. Det gäller från mötena som hållits sedan den 1 januari 2017.
 • I pm:et kan man läsa hur staden försöker lösa problemen med inneluften i Karjaan yhteiskoulu. Den finska skolan med 240 elever i årskurserna 7-9 finns på Ekenäsvägen 62 A i Karis. Gymnasiet Karjaan Lukio finns i A-huset med nästan 140 elever.
 • Problemen har pågått en längre tid och staden fixar här och där i skolan, kan man läsa i pm:et. Det är frågan om problem i B-huset.
 • Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är A-huset.
  A-huset. Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är A-huset. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu a huset
 • I december 2016 höll staden Raseborg ett möte om inneluften i Karjaan yhteiskoulu. På mötet i januari 2017 konstaterar gruppen att åtgärder utförts efter mötet i december. Undervisningsköket har fått en tilluftsventil för att balansera luftflödet. Det har tagit provbitar på en matta och luftprover ska tas.
 • I februari 2017 konstaterar gruppen att material- och luftproven inte visar på förhöjda värden.
 • På mötet i april får gruppen veta att utsugskanaler är installerade i två klassrum. Ytterligare en utsugskanal ska installeras i ett tredje klassrum.
 • I september konstateras att staden gjort omfattande åtgärder i B-fastigheten. Matematik- och fysikklassens golv är förnyade. Luftflödena är förbättrade och balanserade.
 • Det finns inga mikrober i inneluften, visar mätresultat.
 • Däremot fanns höjda mikrobhalter i materialprov från ytterväggens isolering och från sanden under plattan i salen för huslig ekonomi. Resultatet är normalt i sådana konstruktioner, sägs det i pm:et. Ett litet övertryck gör att luft inte kommer in via de yttre konstruktionerna. Väggkonstruktionen ska inkapslas, men det måste göras då skolan är stängd.
 • I september noterar man också att den gamla oljecisternen i källaren måste bort.
 • En månad senare är musikklassen inte i bruk. Staden har beställt en planering på hur ventilationen kan förbättras i musiksalen. Det finns en lukt av olja i klassen som antagligen kommer från oljecisternen, som sedan togs bort vecka 42.
 • I oktober har man också upptäckt förhöjda värden av alkan i en korridor i skolan. Källan till alkan kan bland annat vara bränsle, avgaser, lösningsmedel, lim, lack eller målarfärg. Väggarna i korridoren har dekorationsmålats i något skede. Oljetanken kan också göra att alkanvärdena är höga.
 • En korridor i Karjaan yhteiskoulu där man målat konst på väggarna.
  Det finns en hel del väggmålningar i B-huset. Eleverna har fått måla väggarna får att göra skolan trivsammare. En korridor i Karjaan yhteiskoulu där man målat konst på väggarna. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu b huset
 • I december 2017 är det klart att befolkningsskyddet kommer att tätas, ventileras och regleras med ett lätt undertryck. Arbetena med befolkningsskyddet är också slutförda, kan man läsa på skolans webbplats.
 • En väggmålning i Karjaan yhteiskoulu som föreställer en man med en hammare.
  En annan av väggmålningarna i B-huset. En väggmålning i Karjaan yhteiskoulu som föreställer en man med en hammare. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu b huset
 • Musiksalens scen och golv kommer att rivas. Spånisoleringen byts ut, golvet tätas och salen får ny betongplatta och ny matta. Nya fönster installeras också. På skolans webbplats kan man läsa att arbetena är slutförda i musiksalen och att det inte fanns mikrobskador enligt proverna som togs.
 • På skolans webbplats kan man läsa att det också upplevs att A-delen av skolan har problem med inneluften.
 • Tre mätare har installerats i A-huset som mäter bland annat temperatur, fuktighet, tryckskillnader och koldioxid. På mötet i april konstaterades att resultaten inte visat något alarmerande.
 • Flera mätare tas ändå i bruk i maj för att kartlägga hela huset. På skolans webbplats sägs det att det behövs åtminstone ett halvt år av kontroller.

Arbetena torde vara klara till skolstarten i höst, säger stadens fastighetschef Catharina Lindström.

Anna Strebelle började känna av olika symptom i åttonde klass. Hon kan inte säga exakt när de började, symptomen uppstod långsamt.

- Jag mådde dåligt och åkte hem. Jag var en hel del borta från skolan.

Nu går hon sista året i skolan och har inga lektioner i de två byggnader som utgör Karjaan yhteiskoulu på Ekenäsvägen 62 A i Karis.

Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är B-huset.
Det här är B-huset på Karjaan yhteiskoulus skolgård i Karis. Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är B-huset. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu b huset

Anna Strebelle studerar nu i Grabbegården på Nils Grabbegatan. Där har skolan lokaler för dem som går ett tionde år i skolan och som vill förbättra sina betyg.

Men innan hon flyttade dit, så såg mamma Kati Sointukangas först till att dottern inte behövde ha lektioner i B-huset.

Anna Strebelle hade alla lektioner i A-huset, men inte ens där mådde hon bra i klassrummen. Det ledde till att hon studerade i korridorerna.

Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är A-huset.
Karjaan yhteiskoulu kallar den här delen för A-huset. Där finns både grundskola och gymnasium. Karjaan Yhteiskoulu i Karis, det här är A-huset. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan lukio

Hon tycker att det skulle vara roligt att gå i skolan på vanligt vis.

- Det var inte roligt att vara ensam utanför klassrummen, men ibland kom mina kamrater ut till mig i korridoren och studerade tillsammans med mig.

Kati Sointukangas konstaterar att en stor del av läroplikten har fallit på Anna Strebelles axlar.

- Hon fick stöd i höstas då hon ännu var i A-huset och satt ensam i korridorerna. Skolan har försökt ge stöd, men det har inte varit tillräckligt. I nionde klass borde siffrorna vara bra då man söker till gymnasiet.

Kati Sointukangas och Anna Strebelle utanför Karjaan yhteiskoulu i Karis.
Anna Strebelle (till höger) mår bättre på veckosluten då hon inte är i skolan. Det finska gymnasiet Karjaan lukio finns också i A-huset, men Anna Strebelle söker till ett gymnasium i Helsingfors. Mamma Kati Sointukangas säger att hon skulle vilja ha bättre information av Raseborgs stad om åtgärderna i skolan. Kati Sointukangas och Anna Strebelle utanför Karjaan yhteiskoulu i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,kati sointukangas anna strebelle

Mamma Kati Sointukangas funderar på hur mycket dottern har lärt sig i nionde klass i jämförelse med andra elever.

- Men jag är även orolig för skolans lärare. De har varit sjuka och det har anställts många vikarier. Det här syns i undervisningen tycker jag.

Kati Sointukangas undrar om lärarna orkar och om undervisningen lider då inneluften är dålig i Karjaan yhteiskoulu.

Ett klassrum i Karjaan yhteiskoulu där man har matematik och fysik.
Det här är matematik- och fysiksalen i B-huset. Här har trägolvet bytts ut till ett golv med matta. Ett klassrum i Karjaan yhteiskoulu där man har matematik och fysik. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Raseborg,Västnyland,karjaan yhteiskoulu b huset matematk fysik klassrum

Katri Konttinen är rektor för Karjaan yhteiskoulu sedan januari 2017.

Hon visar B-huset för Yle Västnyland och konstaterar att Raseborgs stad arbetar med att få bukt med problemen med inneluften.

Stadens fastighetschef Catharina Lindström säger att luften upplevs redan nu som bättre i B-huset.

Revisionsnämnden om Karjaan yhteiskoulu

 • Raseborgs stads revisionsnämnd är inte nöjd med situationen för Karjaan yhteiskoulu. Det kan man läsa i revisionsberättelsen för 2017.
 • Nämnden konstaterar att Karjaan yhteiskoulu gett mest upphov till bekymmer och krävt mest resurser, både verksamhetsmässiga och ekonomiska. Nämnden noterar att man ännu inte har uppnått en tillfredsställande situation.
Läraren Anneli Väre i undervisningsköket i Karjaan yhteiskoulu.
Det är lättare att vistas i undervisningsköket då det är minusgrader ute, men inomhusluften blir tung att andas så fort det blir varmt utomhus, säger hushållslärare Anneli Väre. Läraren Anneli Väre i undervisningsköket i Karjaan yhteiskoulu. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,anneli väre

Anneli Väre är hushållslärare i Karjaan yhteiskoulu sedan 31 år. Just nu håller hon på med vårstädningen i undervisningsköket som finns i B-huset.

Det är väldigt varmt trots att inga ugnar är på och svetten börjar snabbt att rinna då man är i köket. Fönstren får egentligen inte vara öppna på grund av luftkonditioneringen, men det råder undantag i B-huset.

Undervisningsköket i Karjaan yhteiskoulu.
Luften är tung i undervisningsköket i B-huset. Därför får fönstren vara öppna. Undervisningsköket i Karjaan yhteiskoulu. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu b huset undervisningskök

Anneli Väre skulle överhuvudtaget inte kunna vara i klassrummet om fönstren inte var öppna. Hon säger att problemen började efter en renovering på 2000-talet.

- Jag är inte allergisk mot något, men jag är väldigt trött. Jag orkar inte göra något då jag kommer hem och tröttheten försvinner inte även om jag sover.

Teckningssalen i Karjaan yhteiskoulu.
Teckningssalen i B-huset. Teckningssalen i Karjaan yhteiskoulu. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu b huset teckningssalen

Skolan har olika arrangemang för de elever som inte mår bra av inneluften. Det handlar om hemundervisning, att ha lektioner i andra klasser och andra flexibla lösningar.

Karjaan yhteiskoulus rektor Katri Konttinen och Hem och skolas ordförande Eero Koli.
Rektor Katri Konttinen och Eero Koli som är ordförande för Hem och skola vid Karjaan yhteiskoulu. Karjaan yhteiskoulus rektor Katri Konttinen och Hem och skolas ordförande Eero Koli. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,katri konttinen eero koli

Eero Koli är för tredje året ordförande för Hem och skola vid Karjaan yhteiskoulu.

Koli anser att B-huset borde rivas.

- Det borde byggas nytt i stället. Vi blir inte av med problemen så som vi gör nu.

Eero Koli säger att han förstår att allt beror på pengar, men att staden Raseborg måste prioritera. Eero Koli är också lokalpolitiker i Hangö i den obundna gruppen Hanko 2016.

Ett par fötter på ett skolgolv i Karjaan yhteiskoulu i Karis.
Det här var ett trägolv tidigare. Ett par fötter på ett skolgolv i Karjaan yhteiskoulu i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu

Kati Sointukangas är inte glad över att staden reparerar B-huset i omgångar.

- Staden borde först ha undersökt vilka symptom alla har och sedan borde personal och elever flytta till tillfälliga lokaler medan det görs en ordentlig grundreparation.

Det finns ingen chans att vi kan ge information till varje enskild förälder― Raseborgs stads fastighetschef Catharina Lindström

Vi på Raseborgs stads utrymmesförvaltning tar hand om byggnaden, inte människorna, svarar Catharina Lindström.

- Den kunskapen har vi inte. Företagshälsovården tar hand om personalen och skolhälsovårdaren om eleverna. Sedan har ju staden arbetsskyddsfullmäktige och arbetsskyddschef.

Catharina Lindström
Raseborgs fastighetschef Catharina Lindström. Catharina Lindström Bild: Yle/Minna Almark Ekenäs,Raseborg,Västnyland,intern service

Det skulle till och med kunna bli billigare att bygga nytt än att reparera, anser Sointukangas.

- Men nu har staden valt att reparera i etapper, och det är svårt att byta riktning när man väl satt ner pengar på det. Jag anser att det här inte är en långsiktig lösning och ett bra sätt att använda skattepengar på. Problemen kommer tillbaka så småningom.

Grabbegården i Karis.
Grabbegården på Nils Grabbegatan i Karis. Där finns också elever från Karjaan yhteiskoulu. Grabbegården i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,nils grabbegatan karis

Catharina Lindström svarar att en helhetssanering är ett politiskt beslut.

- Reparationerna vi gjort kan inte kallas småskaliga när man ser på summorna.

Catharina Lindström berättar att reparationerna hittills kostat cirka 450 000 euro.

- Jag gissar att det kostar ytterligare 50 000 euro efter sommarens tätningsarbeten. Då arbetena är klara måste vi ta ett uppehåll för att se vilken inverkan reparationerna har.

Instrument i musiksalen i Jarjaan yhteiskoulu.
Instrumenten håller på att föras tillbaka till musiksalen efter reparationerna. Instrument i musiksalen i Jarjaan yhteiskoulu. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,karjaan yhteiskoulu b huset musiksalen

Personal och elever upplever nu att det finns problem i A-huset också.

Eero Koli efterlyser snabba insatser från stadens sida.

- Hittills har staden inte reagerat tillräckligt snabbt. Man har nonchalerat klagomål från lärare och reagerat först då föreningen tagit kontakt. Informationen har inte heller fungerat. Det har varit hemligt på något vis då man frågat efter papper.

Eero Koli, ordförande för Hem och skola vid Karjaan yhteiskoulu. Politiker i Hangö.
Eero Koli märker att det är dålig luft då han är på möten på kvällarna i skolan. Han börjar hosta trots att han inte har några allergier Eero Koli, ordförande för Hem och skola vid Karjaan yhteiskoulu. Politiker i Hangö. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Hangö,Västnyland,Raseborg,eero koli

Nu finns luftmätare i A-huset och Raseborgs stad håller koll på resultaten.

Det är väldigt svårt att få en uppfattning om vem som har en helhetsbild av situationen― Kati Sointukangas kritiserar informationen från Raseborgs stad
Kati Sointukangas utanför Karjaan yhteiskoulu i Karis.
Kati Sointukangas har barn i Karjaan yhteiskoulu. Hon är också medlem i stadsstyrelsen i Raseborg där hon representerar De gröna. Kati Sointukangas utanför Karjaan yhteiskoulu i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,kati sointukangas

Kati Sointukangas tycker att Raseborgs stad inte har informerat om reparationerna tillräckligt bra. Hon har upprepade gånger kontaktat olika tjänstemän på staden för att få svar på sina frågor.

- Det är väldigt svårt att få en uppfattning om vem som har en helhetsbild av situationen. Det verkar inte finns en enskild person som har det, säger Sointukangas.

- Vi har med jämna mellanrum gett information över gjorda arbeten och kommande åtgärder, säger fastighetschef Catharina Lindström.

Raseborg har ordnat några informationskvällar för personal och föräldrar och det finns information på skolans webbplats.

- Det finns ingen chans att vi kan ge information till varje enskild förälder.


Läs också