Hoppa till huvudinnehåll

Vita mössan inget måste för universitetsstudier – yrkesexamen räcker

Studentdimission i i Brändö gymnasium.
Studentdimission i i Brändö gymnasium. Bild: Yle/Victoria Wirén Nya studenter,examensfester,studenter,Studentmössa,brändö gymnasium

Studentmössan har varit något av en självklarhet åtminstone för dem som har planer på att fortsätta vid ett universitet. Det finns ändå andra vägar till det akademiska livet - yrkesexamen och hårt arbete öppnar också dörren.

Kenneth Lindqvist utbildade sig till fartygselektriker efter högstadiet i Hangö. Han jobbade till sjöss ett antal år, men är numera tillbaka på landbacken. Han tog aldrig studenten, men det har inte hindrat honom från att gå mot en akademisk examen.

Under tiden vid sjömansskolan avklarade Lindqvist kurserna i lång matematik vid ett kvällsgymnasium. Innan han sökte till Åbo Akademi repeterade han kurserna under ett års tid vid Katedralskolan.

Kenneth Lindqvist studerar matematik vid Åbo Akademi.
Nästa år räknar Kenneth Lindqvist med att vara magister. Kenneth Lindqvist studerar matematik vid Åbo Akademi. Bild: Yle/Peter Petrelius Åbo Akademi,studentexamen,Student

Nu vid 36 års ålder är han fjärde årets matematikstuderande vid ÅA och kandidat i naturvetenskaper. Om ett och ett halvt år räknar han med att vara magister. Någon studentexamen blev det aldrig, det tyckte han var onödigt.

– Det var ett medvetet val. Det går att söka in med betyg från yrkesskola, så jag såg ingen större idé i att ta studenten. Och det gick hur bra som helst.

Grundade förening

Det finns rätt få studerande, eller studenter som de akademiska faktiskt kallas, som saknar studentexamen. Trots det finns ett antal studentfria studenter även vid Åbo Akademi. Lindqvist vet att de flesta av dem finns vid handelshögskolan och vid datavetenskapen. Av dem har ungefär var tionde ingen vit mössa.

Numera finns en förening för de mösslösa universitetsstudenterna. Kenneth Lindqvist var med om att grunda Anatis med några andra som studerar vid Åbo universitet. Han är nu föreningens ordförande och berättar att de varit inbjudna av Undervisningsministeriet för att delta som experter i ett seminarium om otypiska universitetsstuderande.

åbo akademi
Kenneth Lindqvist studerar vid Åbo Akademi. åbo akademi Bild: Yle/Andy Ödman åa

– Oftast är det inte helt problemfritt för en yrkesutbildad att börja studera vid ett universitet. Man ska ha goda grundkunskaper i de ämnen man studerar. Till exempel datavetare snubblar ofta på matematiken. Det gäller ofta datanomer som inte klarar av grundkurserna. Jag har inte läst fysik, så det ämnet är just nu uteslutet för min del.

Lindqvist har hört att en del som saknar studentexamen haft dåliga erfarenheter av andra vid universitetet som haft svårigheter med att acceptera studiekompisar som saknar mössan. Han har ändå inte behövt lida av andras attityder.

Två hattar utan mössa

Brist på motivation finns det ändå inte bland dem som tagit den långa vägen till de akademiska studierna. Man måste jobba målmedvetet för att komma in, säger Lindqvist. Vid hans institution har det funnits tre före honom som saknat vita mössan. Avsaknaden av den huvudbonaden har de ändå kompenserat med besked, Lindqvist berättar att två av dem doktorerat och alltså fått ta på sig den svarta cylinderhatten.

Jag var där med städerskan klockan sju, på det sättet fick jag studiero

Yrkesutbildade som byter bana börjar oftast på en annan utbildning vid en yrkesskola, ibland vid en yrkeshögskola. Däremot att få börja vid ett universitet är ovanligt, säger Lindqvist.

Hans råd till dem som inte tagit studentexamen, men som vill in på ett universitet är att skriva in sig som privatelev vid ett gymnasium och att avlägga de relevanta kurserna. Sedan gäller det att jobba hårt för att inhämta grundkunskaperna som krävs.

Råkar det sig att man inte är behörig att söka, så går det alltid att kontakta institutionen som kan ordna med dispens för att få delta i ett inträdesförhör.

Sju till plugget

Kenneth Lindqvist inledde sina matematikstudier vid 33 års ålder och var då kring tio år äldre än studiekompisarna.

– Första året var ju studiemotivationen som bäst och nog såg jag lite annorlunda på studierna än de andra. Till exempel var jag ofta på institutionen redan klockan sju för att studera. Jag var där med städerskan, ingen annan var där. På det sättet fick jag studiero, tre till fyra timmar minst.

Studerande sitter i föreläsningssal.
Studerande sitter i föreläsningssal. Bild: YLE/Roger Källman anteckning

Om ett och ett halvt år räknar Lindqvist med att vara färdig med sina magisterstudier. Då kan han tänka sig att jobba inom sjöklustret och möjligen med intelligenta fartyg som utvecklas i Åbo.

Först ska han avklara sina kurser i kryptografi som han avlägger vid Åbo universitet. Det handlar om krypterade meddelande som endast mottagaren ska ha tillgång till. Vardagligt inom banker, mobiltelefoner och internet överhuvudtaget, säger Lindqvist.

Firar också på lördag

På lördag får de nya studenterna ta på sig sina mössor för första gången. Kenneth Lindqvist får också fira då, nämligen att han fick sin examen som kandidat i naturvetenskaper i mars. Efter det fortsätter arbetet mot en magisterexamen. Om det en dag finns en svart cylinderhatt på hans huvud återstår att se.

– Det är lite för tidigt att säga ännu. Jag försöker sköta mitt så bra att det i alla fall inte är uteslutet.

Läs också