Hoppa till huvudinnehåll

Vasa stad: Parkeringen under torget en bra affär för staden – torghandlare mera tveksam

Vasas torgparkering är populär.
Parkeringen under salutorget i Vasa är i flitig användning. Vasas torgparkering är populär. Bild: Yle/Andy Ödman parkeringsplatser,Vasa torgparkering

I Åbo tar man som bäst de första spadtagen i byggandet av en parkeringshall under Salutorget. I Vasa byggde man en torgparkering för över 20 år sedan och nu ger torghandlare i Vasa tips åt Åbo stad hur torghandeln kan bevaras även efter hallbygget.

David Isaksson har varit torgförsäljare i Vasa i nästan 50 år och han hävdar att torgförsäljningen och aktiviteten på Salutorget dog ut då man byggde parkeringshallen under torget på 1990-talet.

David Isaksson säljer skor på Salutorget i Vasa
David Isaksson har jobbat som torgförsäljare i nästan 50 år. David Isaksson säljer skor på Salutorget i Vasa Bild: Yle/Andy Ödman torg,David Isaksson

Isaksson har ingenting emot den underjordiska parkeringen i sig, utan han efterlyser mera parkeringsplatser på själva torget.

Enligt Isaksson får inte en underjordisk parkeringshall innebära att samtliga parkeringsplatser på markytan försvinner. Han menar att många, främst äldre personer, inte vill köra ned i en grotta utan att de vill parkera på eller vid torget där det är nära till försäljningsstånden.

Isaksson föreslår att man både i Åbo och i Vasa sparar ett antal parkeringsplatser på marknivå med gratis parkering i 30 minuter. På det sättet kan torgen konkurrera med de stora köpcentren som finns utanför städerna, tror Isaksson.

Staden: Torgparkeringen en bra investering

Markku Litmanen är chef för kommuntekniken i Vasa och han är även stadens representant i torgparkeringens styrelse. Litmanen jobbade dessutom åt staden redan då man byggde torgparkeringen som stod klar 1995.

Litmanen tycker att det var en bra investering för staden då man deltog i bygget av parkeringshallen. Staden betalade totalt drygt tio miljoner euro av projektet.

Stadens insats var främst att ändra gatorna vid torget där infarterna till den underjordiska parkeringen byggdes, sedan var det företagarna och fastighetsbolagen kring torget som betalade notan för byggandet av själva parkeringshallen.

Vasa stad äger i dag 13 procent av den underjordiska torgparkeringen.

Litmanen tror att många företagsfastigheter i centrum av Vasa skulle vara tomma i dag om man inte hade byggt parkeringshallen, det eftersom närmare 200 av parkeringsplatserna under Salutorget i Vasa utnyttjas av företagen som investerat i den underjordiska parkeringen.

Utvidgningsplaner finns

Den underjordiska torgparkeringen i Vasa stod klar 1995 och byggdes ut knappt tio år senare.

För tillfället planerar man ytterligare en utvidgning av den underjordiska parkeringshallen. Om den utvidgningen genomförs så tvingas man gräva upp Vasaesplanaden som är en av Vasas mest centrala och tyngst trafikerade gator.

Parkeringen har för tillfället drygt 800 platser och man räknar med att utnyttjningsgraden är 460 000 parkeringar per år.

Läs också