Hoppa till huvudinnehåll

Blev regeringen alltför ivrig med sina valfrihetsförsök? Justitiekanslern indragen i valfrihetshärvan

Annika Lapintie
Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie och Centerns Tapani Tölli uttalade sig på fredagen. Annika Lapintie Bild: Lehtikuva politik

Grundlagsutskottets utlåtande om valfriheten sågar regeringens valfrihetsförsök i hårda ordalag. Nu blir justitiekanslern indragen i soppan.

I utlåtandet såg man inte med blida ögon på beslutet att påbörja omfattande pilotförsök av valfriheten.

Enligt utskottet har regeringen förhastat sig - kommunernas förberedelser börjar vara på plats men riksdagen behandlar fortfarande lagstiftningen.

I uttalandet pekar man på att regeringen reserverat 100 miljoner euro för att förverkliga valfriheten. Finansieringen för tio landskap har redan godkänts.

Regeringen föreslår också att valfrihetsförsöken ska få ett tillägg på ytterligare 100 miljoner.

Valfrihetstesterna har lett till att någon har lämnat in ett klagomål hos justitiekanslern. Justitiekanslern måste nu utreda saken.

"Måste testas först"

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) berättar att de ministrar som ansvarar för social- och hälsovårdsreformen inlett sin vecka med ett långt möte där man gått igenom grundlagsutskottets uttalande.

Saarikko betonar att landskapen som ska testa valfriheten inte får pengar innan lagen trätt i kraft.

På basis av ett expertutlåtande har regeringen beslutat vilka landskap som får möjligheten att delta i pilotförsöken.

- Beslutet är politiskt och kräver fortfarande att lagen träder i kraft. Landskapen har inte informerats av ministeriet att de får pengarna.

Krista Kiuru (SDP), ordförande för social- och hälsovårdsutskottet, uppger att pilotförsöken befinner sig i ett svårt läge.

- Om vi är på väg att inleda ett nytt system bör man ju testa det först. Å andra sidan har den finska linjen alltid varit att man binder ekonomiska resurser till ett beslut endast om lagstiftningen redan finns.

Riksdagens hektiska sommar

Grundlagsutskottets utlåtande visar att det finns mycket i social- och hälsovårdsreformen som måste ändras.

Kiuru vill inte ta ställning till om riksdagen kommer att hinna ta tag i förändringarna under sommarens gång.

- Ändringarna är så omfattande att vi behöver statsrådets synpunkter innan utskottet kan fortsätta. Dessutom finns det många små tekniska detaljer som måste korrigeras.

Social- och hälsovårdsutskottets viceordförande Hannakaisa Heikkinen (C) anser att grundlagsutskottets anmärkningar måste granskas omsorgsfullt.

Enligt henne visar riktlinjerna för pilotförsöken hur viktigt det är att få lagstiftningen godkänd.

Tuomas Ojanen, professor i statsrätt på Helsingfors universitet, tycker att det är problematiskt att man försöker pressa riksdagen genom att visa hur mycket man förberett sig ute på fältet.

- Här har man blandat ihop vad som går före och vad som sker efteråt. Saker som ska ske efter att lagen förberetts, behandlats i riksdagen och gått i kraft har redan skett. På basis av grundlagsutskottets utlåtande har riksdagen ändå lyckats stå emot trycket.

Läs mera:

Tapani Tölli, Annika Lapintie och Wille Rydman på grundlagsutskottets presskonferens i riksdagen.

Hårt slag eller grönt ljus för valfriheten? – Här är 3 slutsatser som kan dras från grundlagsutskottets betänkande om vårdreformen

Regeringen Sipilä och oppositionen tolkade grundlagsutskottets betänkande på helt olika sätt på fredagen. Yle Nyheter bad därför två experter bedöma hur kritiskt utskottet egentligen förhåller sig till vårdreformen och valfrihetsmodellen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes