Hoppa till huvudinnehåll

Bensows styrelse åtalas inte för bristfällig renovering – också renoveringsansvariga frias

Daghemmet Lilla Lyan i Grankulla.
Efter renoveringen av daghemmet Lilla Lyan hittades 11 fel och brister. Enligt åklagaren kan styrelsen inte åtalas för att ha försummat övervakningen av renoveringen. Daghemmet Lilla Lyan i Grankulla. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn renovering,lilla lyan

Åklagaren friar helt styrelsen för stiftelsen Bensow i Grankulla från misstankarna om missbruk av förtroendeställning. Styrelsen misstänktes ha brustit i övervakningen, konkurrensutsättningen, faktureringen och ansökandet om bygglov när det gäller renoveringen av två daghem. Enligt åklagaren saknas bevis för uppsåt.

Misstankarna hängde samman med att stiftelsen renoverade sina daghem Stora och Lilla Lyan i Grankulla under sommaren 2014. Renoveringen gick inte som planerat och senare framkom flera byggfel. Renoveringen avbröts i september 2014 eftersom bygglov saknades. Ett annat byggföretag har slutfört renoveringen senare.

Enligt misstankarna övervakade den dåvarande styrelsen inte arbetet tillräckligt. Entreprenaden konkurrensutsattes inte och det fanns inga skriftliga avtal mellan stiftelsen och entreprenören.

Dessutom har fakturor för arbetet som inte borde godkännas ändå godkänts.

Sex personer misstänktes för missbruk av förtroendeställning. Fem av dem satt i stiftelsen Bensows styrelse mellan juni och september 2014 då de misstänkta brotten ägde rum.

Den sjätte personen som misstänktes har tidigare suttit i styrelsen men var 2014 stiftelsens fastighetsansvariga och ansvarade för renoveringen.

Inga bevis för brott

Bevis för brott saknas, konstaterar åklagare Marie Pihlström vid åklagarämbetet i Västra Nyland i besluten om att inte väcka åtal mot styrelsemedlemmarna.

Hon skriver ”det borde finnas bevisning på att den misstänkta medvetet anförtrott uppgifter till en fastighetschef som han eller hon visste var inkompetent på det sätt som påstås och skulle vålla stiftelsen skada”.

Åklagaren skriver också i besluten att det inte finns bevis för att stiftelsen lidit ekonomiskt av att renoveringen inte konkurrensutsattes eller att det inte fanns skriftliga avtal. Vidare skulle det också krävas bevis för att styrelsemedlemmarna visste att entreprenören kommer att utföra odugligt arbete.

Alla fakturor har gällt arbete som ska utföras och de har inte varit fråga om skenfakturor, skriver åklagare Pihlström.

Hon har inte heller kunnat påvisa att styrelsemedlemmarna försummat ansökningen om bygglov.

Oklart vad den renoveringsansvariga haft för befogenheter

När det gäller den person som styrelsen utsett att ansvara för renoveringen skriver åklagaren att det är oklart vad hans befogenheter varit. Det här beror på att det inte har funnits ett avtal mellan stiftelsen och hans firma.

Därmed finns det heller inte bevisning som krävs för att väcka åtal mot honom om att han vidtagit åtgärder han inte haft rätt till eller underlåtit att sköta sina uppgifter.

Dessutom konstaterar åklagaren att också fastän han agerat i strid med sina befogenheter behövs ett samband mellan hans agerande och skadorna som uppkommit.

För att åtal ska väckas mot honom borde han, enligt åklagaren, ha vetat att entreprenören kommer att utföra ett odugligt arbete.

Civila skadeståndsprocesser pågår också

Åklagaren omnämner flera gånger i sina beslut att det inte finns bevis för att de misstänktas agerande förorsakat ekonomiska skador för stiftelsen.

Stiftelsen kräver ändå i två civila rättsprocesser skadestånd av dels byggföretaget som utförde renoveringen och dels av den person som för stiftelsens del var ansvarig för renoveringen, det vill säga samma person som nu friades av åklagaren.

Det estniska byggföretaget krävs på skadestånd på 466 000 euro och personen som ansvarade för renoveringen samt hans firma krävs på skadestånd på 428 000 euro.

Ingendera processen har ännu avgjorts.

25 fel efter renoveringen

I dokument som stiftelsen Bensow lämnat till Esbo tingsrätt om skadeståndskraven mot det estniska byggföretaget framgår att det efter renoveringen konstaterades 11 fel och brister i Lilla Lyan och 14 i Stora Lyan.

Bristerna handlar om hur luftkonditioneringen byggts, om brister i tätningen av de yttre väggarna, om rör som har byggts fel och hur elen har installerats.

Kostnaden för att rätta felen landade på nästan 600 000 euro, enligt en byggnadskonsult som stiftelsen har anlitat.

Polisen uppgav tidigare att företaget misstänks för grovt skattebedrägeri och att en person som jobbade för byggföretaget också misstänktes för grovt skattebedrägeri.

I de fallen har åklagaren ännu inte fattat beslut om åtal.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen