Hoppa till huvudinnehåll

Hushållens medianförmögenhet är 107 200 euro - den rikaste tiondelen av finländarna äger nästan hälften av alla tillgångar

En hand lägger mynt i staplar.
En hand lägger mynt i staplar. Bild: Mostohotos pengar,ekonomi,förmögenhet,mynt,rikedom

Nettoförmögenheten i Finland är koncentrerad till de mest välbärgade. Den rikaste tiondelen av finländarna ägde 47 procent av nettoförmögenheten år 2016, visar Statistikcentralens nya siffror.

Nettoförmögenhet innebär förmögenhet utan skulder. Förmögenheten kan bestå av fastigheter, mark, bilar, båtar men också av aktier och värdepapper.

De rika i Finland har dragit ifrån en aning de senaste åren. År 2013 ägde den rikaste tiondelen 45 procent av all nettoförmögenhet, nu är siffran uppe i 47 procent.

Samtidigt äger den fattigare halvan av befolkningen bara ungefär sex procent av nettoförmögenheten.

Fordon och insättningar vanligast – bostaden värd mest

År 2016 var medianen för hushållens nettoförmögenhet 107 200 euro. Mest förmögna var 65–74-åringarna.

Kapitalinkomster fördelar sig ojämnare än annan egendom. Börsaktier, direkta fondplaceringar och insättningar är förmögenhet som till stor del är koncentrerad till de rika.

Den vanligaste formen av förmögenhet som hushållen äger är insättningar och fortskaffningsmedel (73 procent). Näst på listan kommer egen bostad (66 procent).

Om man ser till förmögenhetens värde är den egna bostaden den klart mest betydande formen av förmögenhet, eftersom dess andel av de totala tillgångarna var ungefär hälften.

Tre av fem hushåll skuldsatta

58 procent av de finländska hushållen hade skuld år 2016. Ungefär 18 procent av de skuldsatta hushållen hade ett skuldbelopp som var mer än tre gånger så stort som årsinkomsterna samma år.

Ännu i slutet av 1990-talet var det bara några få procent av hushållen som hade en skuldsättning på mer än 300 procent.

Om man däremot mäter skulderna i förhållande till den totala förmögenheten och gränsen för stora skulder sätts till 75 procent, har de stora skuldernas andel varit nästan oförändrad från och med slutet av 1990-talet.

Ungefär sex procent av hushållen hade kreditbegränsningar år 2016.