Hoppa till huvudinnehåll

Migrationsverket prickas för beslut om minderåriga – har inte sett till barnets bästa

Migrationsverkets dörr i Reso.
Migrationsverkets dörr i Reso. Bild: Yle/Lotta Sundström Migrationsverket,migri

Migrationsverket prickas av Biträdande justitieombudsmannen för hur man behandlar asylärenden som gäller barn. Myndigheterna måste på ett bättre sätt se barnen som enskilda individer med ett eget värde, samt utreda varje barns situation individuellt.

Migris praxis hotar barnens rättigheter lyder omdömet. I bakgrunden ligger ett fall med en irakisk familj för ett par år sedan där familjen splittrades.

Pappan hade sedan tidigare fått ett positivt beslut medan mamman och det äldre barnet i familjen fick ett negativt besked.

Efter att mamman fått det negativa beskedet födde hon ett andra barn. För det här barnet fattades ändå inget individuell beslut om uppehållstillstånd och barnet fick stanna i Finland med pappan.

I sin utredning konstaterar BJO Maija Sakslin att enligt både finsk och internationell lag åtnjuter barn under 18 år myndigheternas särskilda beskydd. Det här gäller också barn till asylsökande.

– Enligt grundlagen och konventionen om barnets rättigheter måste varje barn respekteras som en egen individ oberoende av ålder eller härkomst, säger Sakslin och betonar speciellt en persons människovärde.

JO: Barn har alltid en svagare ställning

Sakslin berättar att hon började utreda fallet på eget initiativ eftersom Migri inte tagit ställning till barnet som en enskild individ.

Skyldigheten att individuellt pröva det bästa för alla barn är speciellt viktigt när barnet är särskilt sårbart, som till exempel en asylsökande, framhåller Sakslin.

– Barnet har jämfört med den vuxna alltid svagare möjligheter att dra försorg om sina egna rättigheter. Därför är det motiverat att myndigheterna fäster särskild uppmärksamhet för att dessa tillgodoses.

Biträdande justitieombudsman Sakslin understryker att hon i sin utvärdering inte tagit ställning till själva beslutet som Migrationsverket fattade – om det var rätt eller fel – bara på vilka grunder beslutet har fattats.

Migri: Vi gör om och gör bättre

På Migrationsverkets asylenhet säger chefen Esko Repo att all feedback från lagövervakarna är bra feedback och lovar bättring.

– Naturligtvis måste vi gå igenom beslutet om vi har gjort något fel, eller om vi måste göra någonting på ett annat sätt så gör vi det. Så har vi alltid gjort.

Repo vidhåller samtidigt att det handlar om en tolkningsfråga, och att det riktgivande domslutet från Högsta förvaltningsdomstolen från 2003 hade en lite annan frågeställning.

– Som jag ser det var det inte ett så stort fel. Men vi måste göra bättre och i varje fall göra individuella motiveringar om barnets bästa, säger Repo.