Hoppa till huvudinnehåll

Resursskolan i Jakobstad byggs ut och utökas med elever i högstadieålder

Person gör anteckningar med penna och papper.
Person gör anteckningar med penna och papper. studera

Resursskolan växer i Jakobstad och flyttar till Ruusulehto skola till hösten. Verksamheten breddas åldersmässigt och antalet platser växer till tjugo.

Resursskolan ger alternativa undervisningssätt åt elever som trots omfattande stödundervisning inte klarar en vanlig skolgång.

Resursskolan startade 2010

Skolan startade höstterminen 2010 och omfattade sex elever i lågstadieålder. Behovet att starta grupper också för elever i högstadieålder har vuxit stadigt och det finns ett behov inom båda språkgrupperna.

Jakobstads grannkommuner har också uttryckt ett behov av en resursskola och fem platser kommer att säljas till grannkommunerna.

Tanken på en högstadiegrupp har också funnits tidigare men har inte förverkligats av ekonomiska skäl men också på grund av bristen på lämpliga utrymmen.

Enligt planerna kommer sammanlagt fyra grupper att starta till hösten.

Personalen finns till största delen redan

Resursskolans personal finns till största delen redan tillgänglig, en finskspråkig lärare borde ytterligare rekryteras.

Totalkostnaderna för Resursskolan beräknas till 446 000 euro. Stadsstyrelsen i Jakobstad godkände för sin del planerna.