Hoppa till huvudinnehåll

Samma kunskaper kan ge 7, 8 eller 9 i vitsord beroende på skolan - nu ska betygsättningen i skolorna ses över och bli lättare att jämföra

Studier
Studier Bild: Mostphotos Skola,skolor,läxor

Utbildningsstyrelsen kommer att börja utarbeta nya nationella kriterier för de vitsord som ges i slutet av grundskolan. Nya och noggrannare krav ska göra elevernas betyg mer likvärdiga och jämförbara.

I den nuvarande läroplanen finns det uppradat vad eleven ska kunna för att få vitsordet 8 i avgångsbetyget. De kunskaper och kompetenser som ger ett högre eller lägre vitsord beskrivs också.

Ändå förekommer det så pass stora skillnader mellan skolornas bedömningsprinciper och mellan kommunerna att det behövs mer exakta riktlinjer. Det anser Utbildningsstyrelsen som ska sammanställa nya direktiv som kan tas i bruk senast våren 2020.

Vitsorden kan variera ordentligt i olika skolor

Studier visar också att både elevernas slutvitsord och inlärningsresultat i en del fall kan variera avsevärt, enligt Utbildningsstyrelsen.

I maj skrev Helsingin Sanomat (bakom betalvägg) att det i den finländska grundskolan sker tusentals mindre justitiemord – beroende på lärare och skola kan samma kunskapsnivå ge 7, 8 eller 9.

Lärare har dessutom önskat kriterier för vad som berättigar till vitsordet 5.

De nya kriterierna och direktiven kommer att arbetas fram i samarbete med kommunerna och skolorna, samt experter och forskare.