Hoppa till huvudinnehåll

Forskare om vargarna som flyttade västerut: "De kan vandra ettusen kilometer tills de hittar en lämplig trakt" – se vargläget i din del av landet

ilpo mKojola på Naturresursinstitutet stirrar stint in i kameran. Han har gråsprängt hår, grått skägg och svartbågade glasögon och är klädd i en grönprickig slips och grå kavaj.
Forskningsprofessor Ilpo Kojola. ilpo mKojola på Naturresursinstitutet stirrar stint in i kameran. Han har gråsprängt hår, grått skägg och svartbågade glasögon och är klädd i en grönprickig slips och grå kavaj. Bild: Yle/Anna Savonius Naturresursinstitutet,ilpo kojola

Enligt landets vargexpertis är det en överraskning att stora delar av vargstammen på kort tid har förflyttats från östra Finland till västra. Men det är i alla fall känt att vargen har låg tröskel för att röra sig långa sträckor.

Den färska vargkartläggningen visar att antalet vargflockar i Finland har vuxit från 14 till 20 och att de flesta av dem, 70 procent, numera finns i västra Finland.

En av forskarna bakom Naturresursinstitutets kartläggning är forskningsprofessor Ilpo Kojola.

Enligt honom rör sig cirka 20 vargar i Åboland. Ser man till alla de fyra österbottniska landskapen finns där sammanlagt cirka 70 vargar, i kustlandskapet Österbotten finns ungefär 30.

I Västnyland finns två revir, ett med kanske fyra vargar i Snappertuna och ett i området Tenala-Salo med kanske tre vargar, enligt läget i mars. Utöver det här kan ytterligare några vargar ha rört sig i trakten.

Klicka på ett av distrikten för att se det uppskattade antalet vargar och vargflockar.

Uppskattningen av antalet vargar kan variera med ett tiotal per distrikt. I visualiseringen syns det uppskattade maximiantalet. Källa: Naturresursinstitutet Luke.

Varför har vargarna flyttat västerut?

- Unga vargar rör på sig mycket, de kan vandra över 1000 kilometer från platsen där de föds. Dessutom var dödligheten bland alfahanarna stor för ett par år sedan och då alfahanar dör splittras flockarna och det ökar de unga djurens benägenhet att ge sig av.

- Vid starten vet de inte vartåt det lönar sig att ta sig. De vandrar tills de hittar ett lämpligt område och nu har många av dem kommit till västra Finland, där det finns mer föda än i öster, till exempel älgstammen är större.

Har det varit en önskvärd utveckling, att vargarna lämnat östra Finland?

- På Naturresursinstitutet gör vi inte politik, men det är sant att det har varit en målsättning i skötselplanen att få en jämnare fördelning i stället för den koncentration till östra Finland som rådde tidigare. Då fanns bara enstaka flockar utanför Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax och sydöstra Finland.

Ni beräknar att det i mars fanns närmare 200 vargar i landet och att antalet ökar med tiotals procent när årets ungar föds, så hur många kommer det att finnas i höst?

- Det är inget vi kan bedöma nu. Vi presenterar en uppskattning baserad på matematiska beräkningar i höst, i god tid innan myndigheterna ska utfärda lov att fälla varg.

Hybrider är ytterst sällsynta

Hur många hybrider mellan hund och varg rör sig med vargarna?

- Det är ytterst sällsynt. Bland dna-proverna rör det sig om cirka två procent. Men då hybrider upptäcks, så avlägsnas de, för om vi vill ha vargar så måste de vara så genetiskt naturliga som möjligt.

Är det sannolikt att det vargpar som rört sig på Kimitoön är syskon och att de får ungar?

- Där rör sig ett vargpar som är syskon. Under min aktiva vargforskarkarriär sedan år 1998 har jag bara en gång stött på ett syskonpar som fött ungar. Det är osannolikt, men inte uteslutet att det sker på Kimitoön.

- Sådan inavel är i vart fall oönskvärd.

Vargarna är skickliga simmare

Hur rör sig vargar i skärgården?

- Vargarna är skickliga simmare och ett par hundra meter breda sund utgör inga hinder för dem. Dessutom kan de om vintrarna gå över isen i den inre skärgården. Det har funnits ett par vargar också på Åland.

Finns det skäl att oroa sig för varg i västra Finland?

- Vargskräck är mycket allmän i Finland i en internationell jämförelse. Bebyggelsen är tät i västra Finland och djuren kommer lätt in på gårdsplaner, särskilt om nätterna.

- Vargens förmåga att uppfatta människor i omgivningen är begränsad. De har inte särskilt bra syn och de förstår till exempel inte att det finns en människa inuti en bil eller traktor. Därför kan de komma nära människor utan att själva inse det.

- Men sådana vargar som blir närgångna trots att de uppfattar att det handlar om människor kan enligt mig avlivas.

Hela Naturresursinstitutets rapport hittar du här (på finska).