Hoppa till huvudinnehåll

Fyra pappor köpte hus i Borgå för att odla cannabis - nu beslagtas huset av staten

Polisen upptäckte cannabisodling i Kotka.
Bilden hänför sig inte till huset, utan är en illustrerande arkivbild av en cannabisodling. Polisen upptäckte cannabisodling i Kotka. Bild: Keskusrikospoliisi cannabis,plantor

Fyra pappor köpte ett hus i Ylike i Borgå. De odlade cannabis där och renoverade sedan huset för inkomsterna från knarkförsäljningen. Nu har Helsingfors hovrätt fastslagit att huset tillfaller staten.

Hovrättens motivering är att huset har använts i brottsligt syfte.

Helsingfors hovrätt konstaterade också att huset köpts enbart för att kunna bygga upp en cannabisodling.

Vidare ansåg hovrätten att husets ödsliga läge har varit betydande för att narkotikaaffärerna skulle lyckas och för att minimera männens risk att åka fast.

Enligt hovrätten skulle männen inte ha haft haft möjlighet att köpa huset och renovera det om de inte hade fått inkomster genom narkotikaförmedlingen.

Huset användes till brottsligt syfte

Helsingfors tingsrätt ansåg att huset inte kan beslagtas på grund av brottsliga orsaker, vilket åklagaren överklagade till hovrätten.

Åklagaren krävde att huset bör tillfalla staten med motiveringen att huset använts i kriminellt syfte och på den linjen var alltså också hovrätten.

Hovrätten hänvisar till strafflagens 50:e paragraf, där det framgår att det som avgör inte i första hand är om redskapet varit nödvändigt för att kunna utföra brottet.

Det räcker med att redskapet på ett avgörande sätt har bidragit till att brott har kunnat begås för att redskapet ska kunna beslagtas.

Med ett brottsredskap avses en ägodel som antingen delvis eller helt har använts i brottsligt syfte.

Redskapet kan vara både fast egendom och lösöre.

Odlingarna hämtade in tiotusentals euro

Hovrätten anser också att det inte är avgörande att huset finansierats med banklån.

I fastigheten har det under en lång tid odlats stora mängder narkotika. Försäljningen av narkotikan har inbringat drygt
57 000 euro.

Fastigheten är köpt för 40 000 euro och renoverats med hjälp av de pengar man fått från försäljningen av narkotika.

I tingsrätten dömdes de fyra papporna till fängelsestraff på mellan 22 och 24 månader.

De domarna överklagades inte till hovrätten.

"Helt vanliga familjefäder"

Narkotikapolisen skrev i januari i fjol om fallet i ett blogginlägg. I inlägget berättar polisen om de fyra vännerna som ville ha lite extra inkomster. Då hittade de på att starta en cannabisodling.

Enligt polisen hade ingen av männen någon tidigare brottshistoria, utan de var alla helt vanliga familjefäder.

Tanken var att köpa ett hus i dåligt skick utanför huvudstaden. Först skulle huset omvandlas till en cannabisodling. Sedan skulle de fyra männen renovera huset och sälja det vidare för ett högre pris.

De tänkte sig att de kunde tvätta knarkpengarna genom att sälja huset för en vinst, eftersom vinsten skulle vara en laglig inkomst.

Artikeln uppdaterad 6.6 2018 klockan 16:09: Den sista delen av artikeln, under mellanrubriken "Helt vanliga familjefäder", har satts till för mer bakgrundsinformation om fallet.

Läs mera:

Pappor renoverade hus för att tvätta knarkpengar

Fyra familjefäder köpte ett hus i Borgånejden. Där odlade de cannabis och renoverade huset för inkomsterna från knarkhandeln. Narkotikapolisen i Helsingfors skriver om det ovanliga fallet i ett blogginlägg.