Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg efterlyser en positiv attityd

Pärmbilden på Raseborgs nya strategidokument 2018. Stranklippor, solnedgång, sommar, en man med två barn och en hund metar en sommarkväll.
Strategin har en vacker pärmbild. Det tiosidiga dokumentet innehåller många positiva tankar. Pärmbilden på Raseborgs nya strategidokument 2018. Stranklippor, solnedgång, sommar, en man med två barn och en hund metar en sommarkväll. Bild: Raseborgs stad Raseborg,strategier

Raseborgs stad har jobbat fram en ny strategi. Den ska fungera som ett gemensamt avstamp för olika aktörer om hur staden borde fungera och utvecklas.

Strategin presenteras i en lättillgänglig form med foton.

Arbetet med strategin inleddes i oktober 2017.

Då utkristalliserades fyra strategiskt viktiga teman: positiv attityd, attraktiv stad, god service och hållbar ekonomi.

Svara på frågor

Invånarna har fått delta i arbetet genom att svara på en webbenkät. Det har också varit möjligt att delta i workshoppar som har ordnats på olika håll i staden.

Stadens personal har haft en egen enkät att besvara och egna workshoppar.

Både invånare och personal lyfte fram ett utvecklingsbehov inom utbudet av tjänster för barn och seniorer och inom den förebyggande verksamheten.

En sida i Raseborgs nya strategidokument 2018. En bild av en lägereld och två korvgrillare. Texten nämner bland annat målet att sänka skattesatsen.
Staden har som strategiskt mål också att sänka skattesatsen. En sida i Raseborgs nya strategidokument 2018. En bild av en lägereld och två korvgrillare. Texten nämner bland annat målet att sänka skattesatsen. Bild: Raseborgs stad Raseborg,strategier

En fungerande kollektivtrafik och datakommunikation efterlystes också, liksom utvecklade företagstjänster och turisttjänster.

"Någonstans att hänga"

Yle Västnyland frågade några raseborgare vad de tycker att är viktigt.

Ett turistande par håller med om att det är viktigt att utveckla turisttjänsterna.

Paret bor för tillfället i sin husvagn på campingplatsen i Ekenäs. De uppskattar att kunna cykla omkring men också handla lokalt.

- Det borde finnas mera torgförsäljning, inte bara på onsdagar och lördagar som nu.

Inom strategin påtalas den kraftiga urbanisering som gör att invånare och turister ställer allt högre krav både i vardagen och på fritiden.

Några ungdomar i Ekenäs vet vad de saknar.

- En skejtpark. Och någonstans att hänga.

Möjligheternas stad

I strategin nämns stadens geografiska läge och möjligheten att pendla eller jobba på distans.

Kustbanan är central för pendlare till Helsingfors och Åbo medan logistikkorridoren från Hangö till Lojo och vidare österut är viktig för hela regionen.

Karis järnvägsstation.
Karis järnvägsstation. Kustbanan är viktig för Raseborg. Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Robin Lindberg järnvägsstation i karis

Riksväg 25 i Ekenäs.
Riksväg 25 löper genom Raseborg och utgör en del av logistikkorridoren från Hangö till Lojo. Riksväg 25 i Ekenäs. Bild: Yle/Minna Almark riksväg 25,Raseborg,Ekenäs

Raseborg välkomnar i sin strategi nya former av företagande och arbetar för att öka antalet arbetsplatser i regionen. Förhoppningen är att inflyttningen på det här sättet ska öka.

Positiva nyheter om Raseborg

Från stadens sida vill man göra Raseborg bättre känt med hjälp av imagearbete och aktiv kommunikation.

Man vill betona en levande tvåspråkighet, närmaten och matkulturen samt välkomna invandrare och hjälpa dem att integreras i samhället.

En sida i Raseborgs nya strategidokument 2018. En bild av en kantarellplockare samt text om positiva saker.
Den här sidan i strategin har rubriken "Härliga Raseborg". En sida i Raseborgs nya strategidokument 2018. En bild av en kantarellplockare samt text om positiva saker. Bild: Raseborgs stad Raseborg,strategier

I stadens nya strategi poängteras också att man ska satsa på förbättrade inlärningsresultat och stöda utbildning på alla stadier.

Man ska stärka kundorienteringen inom alla sektorer och till alla målgrupper.

Tillståndsförfaranden ska skötas smidigt. Man eftersträvar också en lägre skattesats.

Utreda vem som gör vad

Staden Raseborg låter göra en servicenätutredning för att avgöra vilka tjänster som kan ordnas centraliserat, ambulerande, digitalt eller med hjälp av lokala aktörer.

Utifrån samma utredning ska man också formulera en utvecklingsbild för markanvändningen.