Hoppa till huvudinnehåll

Lokalt live: Gamla järnvägsbrons sista dag - se avskedskaffet på bron i Karis

Det är svårt att tänka sig Karis centrum utan en järnvägsbro. Järnvägen kan ses som orsaken till att Karis centrum utvecklades. Men bangården delar också Karis centrum mitt itu.

Järnvägsspåren liknar en flod som strömmar genom Karis. Järnvägen har hämtat och fört bort människor. Tågen har kommit med resenärer som haft med sig nya intryck till Karis.

Järnvägsspår med bro och ett fotomontage av Eiffeltornet i bakgrunden.
Tågtrafiken har varit ett fönster ut i stora världen. Bildmontage. Järnvägsspår med bro och ett fotomontage av Eiffeltornet i bakgrunden. Bild: Yle / Annan extern källa Karis,Paris,Västnyland,Eiffeltornet,Karis järnvägsstation,karis järnvägsbro

Järnvägsstationens miljö med stationshuset, bostäderna och många andra byggnader har också stort kulturhistoriskt värde. Området är officiellt klassat som byggd kulturmiljö av riksintresse.

Trähus invid Karis järnvägsstation.
Stationsmiljön med bostäder och andra byggnader bildar en värdefull helhet. Trähus invid Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Minna Almark Karis järnvägsstation,Karis,Västnyland,karis järnvägsområde

Tidigare gick Karisborna över spåren när de skulle ta sig från den ena sidan till den andra. Men sedan 1930-talet har en betongbro bundit ihop de två sidorna i Karis centrum.

Bron har hunnit bli både sliten och trång.

Endast en körfil är i bruk för bilar och det är ont om plats också för fotgängare och cyklister.

Karis järnävgsbro fotograferad underifrån.
Den gamla bron har sett sina bästa dagar. Karis järnävgsbro fotograferad underifrån. Bild: Yle/Minna Almark Karis,Raseborg,Västnyland,karis järnvägsbro

Nu ska den gamla bron rivas och en ny, bättre och bredare bro byggas i stället.

Karisbor och tågpendlare får i ett helt år lov att klara sig utan bro i centrum.

Yle Västnyland var på plats när staden bjöd på avskedskaffe dagen innan rivningsarbetet började.

Bron som går över bangården vid järnvägsstationen i Karis

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland