Hoppa till huvudinnehåll

Risken för kraftiga algblomningar i havsområdena bedöms vara mindre än under tidigare år

Blågrönalger och motorbåt på en stenig strand
Blågrönalger och motorbåt på en stenig strand Bild: Yle Cyanobakterier,blågrönalger,Blågröna alger

Risken för omfattande blomningar av blågrönalger i Finlands havsområden är mindre än under de två föregående åren, bedömer Finlands miljöcentral.

Läget är något sämre på Finska viken där till och med kraftiga algblomningar kommer att bildas om sommaren blir varm.

Enligt Finlands miljöcentral finns det i år en betydande risk för att det ska uppstå bälten av blågrönalg på öppna havsområden i västra och mellersta Finska viken. I norra delen av Östersjöns huvudbassäng, i Skärgårdshavet och i södra delen av Bottenhavet är risken måttlig. I övriga havsområden bedöms risken vara liten.

Hoppa över Twitterpostning

Vid kusten och i skärgården kan lokala blomningar av blågrönalger eller cyanobakterier uppstå i synnerhet under långa vindstilla och varma perioder.

På grund av den varma majmånaden kan det förekomma synliga blomningar tidigare än normalt.

Cyanobakterierna kan bilda olika slags gifter och ämnen som irriterar huden. Enligt Finlands miljöcentral ska man alltid vara försiktig med rikliga blomningar av cyanobakterier.

På grund av totalrenoveringen av forskningsfartyget Aranda är riskbedömningen i år betydligt osäkrare eftersom en mängd observationer saknas, påpekar Finlands miljöcentral.

Läs mera:

Solglasögon av alger, appar och flytande drönare: Ny teknik ska lösa algproblemet i Östersjön

Flytande drönare från mjölkbutiken till sommarstugan? Odling av algmattor, som sedan blir gödsel? Nya appar och enkla bärbara mätinstrument? Mångprofessionella team har i Helsingfors presenterat sina idéer om hur Östersjön skulle kunna räddas.

Läs också