Hoppa till huvudinnehåll

Storbritanniens högsta domstol kunde inte fatta något beslut - men anser att abortlagen i Nordirland nog står i strid med mänskliga rättigheter

Gatubilden präglas av valaffischer inför folkomröstnignen om abort i Irland i maj 2018.
Affischer i Dublin inför folkomröstningen om abort i Irland i maj 2018. Gatubilden präglas av valaffischer inför folkomröstnignen om abort i Irland i maj 2018. Bild: AOP Irland,abort,Abortfrågan,folkomröstningar,Dublin

Majoriteten av medlemmarna i Storbritanniens högsta domstol anser att de strikta abortlagarna i Nordirland inte stämmer överens med lagstiftningen om mänskliga rättigheter. Domstolen anser sig ändå inte kunna fatta ett beslut i frågan.

Det var Nordirlands kommission för mänskliga rättigheter (NIHRC) som inledde rättsprocessen i syfte att liberalisera abortlagarna.

En majoritet av medlemmarna i Högsta domstolen ansåg dock att NIHRC inte har makt att väcka talan.

Därför fattade Högsta domstolen inget formellt beslut i frågan.

Enligt domstolen har NIHRC inte tillräckligt med makt för att inleda "abstrakta processer av det här slaget" . Domstolen anser ändå att appellen var "välgrundad".

Högsta domstolen skulle ta ställning till om den nuvarande abortlagen i Nordirland bryter mot lagen i fall då det handlar om våldtäkt, incest eller livshotande fosterskador (om fostret riskerar att dö i livmodern eller genast efter födseln).

Nordirlands abortlagar hör till de strängaste i Europa

Abortlagarna i Nordirland hör till de strängaste i Europa - trots att området utgör en del av Storbritannien där abortlagarna är betydligt lindrigare.

Storbritannien har kritiserats skarpt av olika FN-organ och av Amnesty International för att Nordirlands abortlagar inte har förändrats.

För närvarande kan en graviditet avbrytas i Nordirland bara om kvinnans liv är i fara eller om det föreligger en risk för permanent eller allvarlig skada för den psykiska eller fysiska hälsan.

I Nordirland gäller en ungefär lika strikt abortlagstiftning Irland hade före sin folkomröstning. Straffet för brott mot lagen är mycket stränga.

För närvarande kan en graviditet avbrytas i Nordirland bara om kvinnans liv är i fara eller om det föreligger en risk för permanent eller allvarlig skada för den psykiska eller fysiska hälsan.

Folkomröstning ger grannlandet Irland nya lindrigare abortlagar

I grannlandet Irland röstade folket nyligen med stor majoritet ja till en reform av den strikta abortlagstiftningen, och det betyder att abort där blir lagligt fram till den tolfte graviditetsveckan.

Folkomröstningen i Irland väckte frågan vad som händer i Nordirland där abortlagstiftningen fortfarande är strikt.

Abortfrågor kopplade till brexit:

  • Hur kommer gränsen mellan Nordirland och republiken Irland att se ut efter Storbritanniens utträde ur EU?
  • Hur påverkar brexit samarbetet mellan de brittiska och irländska hälsovårdsmyndigheterna?
  • Och vad betyder det för de nordirländska kvinnorna?

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes