Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors hotar sig själv med böter för att staden låtit Villa Slotte förfalla

"Pengarna är bort från stadsmiljösektorn", säger Mikko Ravantti, förvaltningschef för sektorn

Villa Slotte står i Eugen Schaumans park på Brändö i Helsingfors. Husets fasad är i så pass dåligt skick att staden hotar ägaren med 20 000 euros böter om de inte städar upp den innan slutet av sommaren. Men byggnaden ägs av Helsingfors stad - finns det någon mening med att ge böter till sig själv?

- Stadsmiljösektorns miljö- och tillståndssektion bevakar vad som byggs i staden och är en självständig myndighet inom stadsförvaltningen, säger Ravantti.

Sektionen beslöt om att hota ägaren med vite förra veckans fredag. Vite är en bot som myndigheter kan hota med för att försäkra att deras beslut och anvisningar följs.

- Därmed är sektionen skild från staden och kan hota staden med vite - staden kan sedan överklaga beslutet, säger Ravantti.

Ifall staden måste betala vite, så går pengarna till staten - staden får inte pengarna.

Byggnadstillsynen inspekterade Villa Slottes skick i slutet av 2016. Efter besöket uppmanade de ägaren Helsingfors stad, i praktiken stadsmiljösektorn, att fixa byggnadens fasad innan slutet av 2017.

Det gjorde sektorn inte, så nu hotas de med vite ifall de inte renoverar fasaden innan slutet av september.

Dessutom måste sektorn betala 1 500 euro till Helsingfors stad i kompensation för att staden övervakat byggnadens skick.

- Den går till stadens bruttoinkomster, så det är i alla fall bort från sektorn, säger Ravantti.

Klicka på högtalarikonen i högra övre hörnet av skärmen om du vill höra hur Villa Slotte ser ut i dag.

Ett av Brändös första bostadshus

Villa Slotte står i en avskild och övervuxen del av Eugen Schaumans park på Brändö. Huset byggdes under 1910-talet. Det har stått tomt de senaste åren.

- Staden har ägt byggnaden i årtionden, säger Osmo Rasimus, chef för stadsmiljösektorns enhet för hantering av byggd egendom .

År 2016 ville sektorn riva byggnaden. Det gav byggnadsnämnden inte lov till. Stadsmuseet gav också ett utlåtande om rivningsansökan.

De förhöll sig negativt till att huset skulle rivas med motiveringen att byggnaden är ett av de första bostadshusen på Brändö. Huset är också skyddat i detaljplanen.

- Vi skulle fortfarande vilja riva byggnaden. Den är i dåligt skick på insidan och står i en fin park. Området borde vara tillgängligt för alla stadens invånare, säger Rasimus.

Byggnaden har flera fläckar i sin fasad som saknar målfärg.

- Vi har reparerat fasaden år 2016 men vi har inte målat den. Vi har prioriterat de byggnader som är i användning.

Rasimus ger inget svar på om han tror att sektorn kommer att få lov att riva byggnaden i framtiden trots att byggnadsnämnden och detaljplanen förbjudit det.

- Det finns också andra möjligheter men de beslutar vi om senare.