Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm vill inleda språkbad i Veikars

Veikars skola i Korsholm.
Veikars skola i Korsholm. Bild: Yle/Joni Kyheröinen veikars,Korsholm

Korsholm vill inleda språkbad i Veikars nästa år, beslöt fullmäktige på torsdagen.

Fullmäktigeledamot Christoffer Ingo (SFP) har lämnat in en motion om att Korsholm ska gå i bräschen för språkbad i Finland, och den motionen har nu behandlats.

I sin motion föreslår Ingo att Korsholm kunde starta regionens första tvåvägs-språkbadsskola i Veikars och därigenom bli en föregångare inom språkbadsutbildningen. Till sin typ kunde skolan påminna om språkbadsskolan i Jakobstad.

Tvåspråkiga skolor finns inte i lagen

För närvarande känner lagen inte till något sådant som tvåspråkiga skolor, men fullmäktige beslöt att utreda förutsättningarna för att inleda ett projekt med tvåvägsspråkbad i Veikars nästa år.

Tanken är att börja med språkbad i daghem och förskola i byn, för att senare utvidgas till skolan.

Veikars skola ligger precis invid gränsen till det så gott som helt finskspråkiga Lillkyro, varför förutsättningar för ett fungerande språkbad torde finnas.

Uppdaterad 8.6.2018 kl 12:18: korrigerat formuleringen om Finlands första tvåvägs språkbadsskola; ändrat till regionens första tvåvägs språkbadsskola.

Läs också