Hoppa till huvudinnehåll

Tipsa oss - var finns våra värsta vägar?

Dålig landsvägsyta.
Dålig landsvägsyta. Bild: Ted Nybondas väggar,dålig vägyta

Guppiga vägar. Vägar med ojämn yta. Vägar med gropar. Våra vägar mår inte särskilt bra. Vägnätet förfaller sakta men säkert och klagomålen tilltar i takt med att bilar förstörs och säkerheten försämras. Men var finns de allra sämsta vägarna i våra trakter?

Svenska Yle nagelfar denna sommar trafikpolitiken i allmänhet och vägarna i Svenskfinland i synnerhet. Tipsa oss gärna om just din kandidat till sämsta väg. Fyll i formuläret här nedan så hjälper du oss i den jakten.

Var finns Svenskfinlands sämsta väg?

Historierna om våra dåliga vägar har blivit vardagsmat. Finland har inte lyckats upprätthålla vägnätet. Den så kallade reparationsskulden har växt i många år och uppskattas nu ligga kring 2,5 miljarder euro. Och den summan växer med 100 miljoner i året enligt trafikministeriet.

Det skulle med andra ord krävas en så stor engångssatsning för att alla våra trafikleder skulle bli i gott skick.

Så man kan fråga sig: var finns de största behoven just nu? Vilka vägar är i det mest skriande behovet av finansiering? Eller uttryckt på annat sätt: var finns de sämsta vägarna?

På basen av de svar vi får in rapporterar vi från och med mitten av juli om vägnätets tillstånd och vilka vägar som är ”värstingarna”.

Reporter Kjell Lindroos och fotograf Evert Rönnqvist reser omkring i de olika regionerna för att beskriva i ljud och bild hur det ser ut på våra vägar. Vi vill också ha svar från de ansvariga hur de ser på läget.

En av de mera grundläggande frågorna är huruvida det alls finns hopp för det vägnät som har byggts upp under decennier. Eller är det så illa ställt att vi tvingas acceptera en ständig försämring som leder till att allt fler vägar klassas ner, vilket leder till minskat underhåll och i förlängningen till att allt fler vägar tynar bort?