Hoppa till huvudinnehåll

Ny utredning om vårdbolag i Kimitoön får kritik i Pargas

Närbild på en mans arm i en sjukhussäng.
Vårdsamarbetet mellan Pargas och Kimitoön kan vara i blåsten? Närbild på en mans arm i en sjukhussäng. Bild: Mostphotos / Mrdoomits sjukhus,sjukvård,sjukdomar (diagnoser),hälsa

På Kimitoöns kommunstyrelsemöte på måndag fortsätter diskussionerna hur social- och hälsovårdsreformen påverkar kommunen.

Förslaget om ett nytt samägt vårdbolag väcker förundran i Pargas som enbart har siktet inställt på ett gemensamt åboländskt vårdbolag.

Under mötet ska man bland annat behandla projektplanen om det tvåspråkiga vårdbolag som utreds gemensamt med Pargas, Åbo och Åbolands sjukhus.

Bolaget som går under arbetsnamnet "Tvåspråkiga ab"

Dessutom ska kommunstyrelsen utreda ett nytt förslag om att bilda ett sambolag med ett privat vårdbolag.

Kimitoön vill hålla alla dörrar öppna

Wilhelm Liljeqvist (Sfp) är en av politikerna som ingår i arbetsgruppen som haft uppgiftet att utreda hur social- och hälsovårdstjänsterna i kommunen ska utvecklas.

Samma arbetsgrupp har tagit fram förslaget om ett nytt vårdbolag.

- Det handlar ännu inte om ett förslag att bilda ett bolag, det handlar mer om att utredningarna gällande social- och hälsovårdsreformen i Kimitoöns kommun fortsätter, säger Liljeqvist.

Vd för Salmon Farm Wilhelm Liljeqvist
Wilhelm Liljeqvist. Vd för Salmon Farm Wilhelm Liljeqvist Bild: Yle/Monica Forssell wilhelm liljeqvist

Betyder det att det både skulle finnas ett gemensamt åboländskt vårdbolag samtidigt som det skulle finnas ett sambolag?

- Det är för tidigt att uttala sig om. Det är för många frågor som fortfarande är öppna gällande social- och hälsovårdsreformen och vi är fortfarande i en utredningsfas gällande Kimitoöns kommun.

Vill vänta och se vad som sker med vårdreformen

Enligt Liljeqvist är det inte frågan om två konkurrerande vårdbolag.

- Så ser jag det inte. Det kan vara ett annat bolag eller så kan det eventuellt vara ”Tvåspråkig ab”. Åtminstone tror jag inte att några definitiva beslut kommer att fattas före vi vet vad som händer med hela stora vårdreformen.

Är sambolaget ett sätt för Kimitoön att behålla någon form av bestämmanderätt?

- Eventuellt skulle det kunna vara det. Det är klart att man vill vara möjligast nära beslutsfattandet och påverka hur servicen kommer att se ut på ens område i framtiden.

”Försvårar avsevärt vårt gemensamma arbete”

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén ser kritiskt på Kimitoöns utredning om ett sambolag med något av de privata vårdproducenterna.

- Det försvårar avsevärt en regional lösning som också skulle innefatta Kimitoön ifall man går in för något annat än det vi har haft siktet på i vårt gemensamma arbete.

Det behövs stora enheter med tillräcklig finansiell stabilitet och förmåga att garantera service på två språk.

Nygrén tillägger att alla kommuner fortfarande har självstyre tills beslutanderätten och ansvaret för social- och hälsovården går över till landskapen.

- Men vi har ju tillsammans i Åboland gått in för att utreda vilka gemensamma konstellationer som är möjliga för att trygga den tvåspråkiga serviceförmågan i framtiden.

Hur ser du på att det kunde finnas två i princip konkurrerande vårdbolag i Åboland?

- Det är inte en vettig lösning, och det är därför som vi har det här åboländska projektet för att samla våra mycket små regionala resurser och den serviceförmågan på två språk som uttryckligen finns i våra regioner.

stadsdirektör Patrik Nygrén
Patrik Nygrén. stadsdirektör Patrik Nygrén Bild: Yle/Johanna Ventus stadsdirektör patrik nygrén

- Dels gäller det den språkliga aspekten, men också att det affärsmässigt inte överhuvudtaget är klokt att tänka i kommunala helheter i framtiden. Det behövs stora enheter med tillräcklig finansiell stabilitet och förmåga att garantera service på två språk.

Hur påverkar det här samarbetet mellan Kimitoön och Pargas?

- Det här måste Kimitoöns kommun ta ställning till. I alla diskussioner som förts till exempel inom den svenska sektionen där Kimitoöns representanter varit med har frågan ställts, hur man tänker på Kimitoön. Då har svaret alltid varit att man vill ha alternativ, men att man i första hand prioriterar den åboländska modellen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland