Hoppa till huvudinnehåll

Besvär mot rivandet av tvålfabriken i Vasa – planerna skjuts upp ett år

Skiss av hur det nya området ska se ut där gamla tvålfabriken står idag på Brändö i Vasa.
Så här kan det området där gamla tvålfabriken idag står se ut i framtiden. Skiss av hur det nya området ska se ut där gamla tvålfabriken står idag på Brändö i Vasa. Bild: Arkitektbyrå Aitoaho & Viljanen Vasa,brändö

Rivningen av den gamla tvålfabriken i Vasa kan skjutas upp med knappt ett år. Orsaken är att ett besvär mot stadens planer på att riva fabriken har lämnats in till Vasa förvaltningsdomstol.

Det är Föreningen för byggda kulturarvet i Vasa r.f som har lämnat in besväret. Enligt besväret borde byggnaden skyddas och eventuella nya byggnader borde planeras längre bort med tanke på luktolägenheterna från Påttska reningsverket.

Vasa planerar bygga höghus på det område där tvålfabriken står i dag.

Gamla tvålfabriken i Vasa, en gammal gul tegelbyggnad.
Rivningen av gamla tvålfabriken i Vasa skjuts upp med knappt ett år. Gamla tvålfabriken i Vasa, en gammal gul tegelbyggnad. Bild: YLE/Rolf Granqvist fabrik,Vasa,gammal fabriksbyggnad

Lukt har satt käppar i hjulet också tidigare

Planeringen av området har pågått i årtioenden. Den senaste planen godkändes i stadsfullmäktige i april. Men de planerna skjuts upp ytterligare nu då besvär lämnats in till förvaltningsdomstolen.

- Många har frågat sig varför det här har tagit så länge. Till en början kunde vi inte visa hur nära reningsverket man kan bygga. Då vi fick den saken utredd har planeringen gått framåt, säger planläggningsarkitekt Oliver Schulte-Tigges på Vasa stad.

- Lukten går inte att få bort helt, men den är inte så utbredd att det skulle störa livet där. Det byggs mycket på platser runtom i landet där lukterna är starkare än vid tvålfabriken. I planeringen av bygget har vi strävat efter att byggnaderna ska skydda från lukterna, säger Schulte-Tigges.

Oliver Schulte-Tigges, planläggningsarkitekt  på Vasa stad.
Oliver Schulte-Tigges Oliver Schulte-Tigges, planläggningsarkitekt på Vasa stad. Bild: Yle/Anna Ruda Vasa,oliver schulte-tigges

Ingen lönsamhet i att renovera

Vad gäller tvålfabriken säger Schulte-Tigges att de inte funnit någon orsak att skydda den gamla byggnaden. Tomten i fråga är dessutom privatägd.

- Museiverket ville inte skydda och därför hade vi svårt att föreslå för tomtägarna att de borde skydda eller renovera fabriken. Vår åsikt har hela tiden varit att det inte finns någon orsak att skydda tvålfabriken. Det ligger mycket matematik i att hitta lönsamhet i en renovering av fabriken.

Besväret som lämnats in är mot stadsfullmäktiges beslut i april om att gå vidare med planerna. Nu kommer Vasa förvaltningsdomstol att begära ett svar av fullmäktige.

Just nu tar i snitt behandlingen av ett liknande ärende i Vasa förvaltningsdomstol 8,5 månader.

Tvålfabriken i Brändö

  • Vasa tvål grundades 1886.
  • Tvålfabrikens bostads- och kontorsbyggnad i nyrenässans vid Levonsgatan blev färdig år 1897.
  • År 1900 hade fabriken 25 anställda. 1916 hade personalen ökat till 45. Som mest hade fabriken 100 anställda.
  • År 1917 var Vasa tvål den största tvålfabriken i landet.
  • Fabriksbyggnaderna i trä förstördes vid en brand år 1927.
  • Tvålfabriken lade ner sin verksamhet i slutet av 1980-talet. Fabriksbyggnaden har sedan hyrts ut till bland annat konstnärer som arbetsutrymmen.

Text: Niklas Joki, Yle Pohjanmaa
Översättning till svenska: Sofi Nordmyr, Yle Österbotten

Läs också