Hoppa till huvudinnehåll

Biträdande JO: Samiskans alla skrivtecken bör fås in i befolkningsregistret

samiska
samiska Bild: htm samiska

Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin prickar Befolkningsregistercentralen för att inte ha beaktat samernas rätt att få sina namn korrekt skrivna i befolkningsdatasystemet.

Sakslin utredde ärendet efter ett klagomål. Namnet på den klagandes dotter gick inte att skriva in i datasystemet i korrekt form eftersom systemet inte tillät samiskans alla skrivtecken.

Som en följd av detta kan inte namnet heller skrivas ut i korrekt form på officiella handlingar, som pass eller FPA-kort.

Det här är fel, säger Sakslin. Hon har gett befolkningsregistret en anmärkning och bett centralen utan fördröjning korrigera saken.

Samiska namn bör kunna skrivas in i datasystemet enligt samiskans ortografi, säger Sakslin.

- Det handlar om en viktig fråga för samernas rätt att bevara sin identitet och bevara och utveckla sin kultur.

Det ska redan i flera år ha varit tekniskt möjligt att använda alla samiska skrivtecken, men enligt Befolkningsregistercentralen har det inte funnits skäl att genomföra de systemändringar som krävdes.

Centralen har nu vidtagit åtgärder för att korrigera felet.

Läs hela utlåtandet här.