Hoppa till huvudinnehåll

Budgetunderskott på 4 miljoner för Åbo Akademi – nedskärningarna påverkar också lärarutbildningen i Vasa

åa
åa Bild: Yle/Andy Ödman åa

Åbo Akademis styrelse har beslutat att vidta sparåtgärder för att nå balans i budgeten inom två år. Lärarutbildningen och utbildningen för kemiteknik blir tvungna att se över sina resurser.

Mikko Hupa, rektor vid Åbo Akademi, menar att det inte är frågan om några dramatiska förnyelser, eller något dramatiskt underskott.

- Det här underskottet kommer vi att kunna klara av och det är inte så dramatiskt som det kanske låter. Det har varit tufft för alla universitet de senaste åren. Vi har överlevt ytterst besvärliga nedskärningar av det statligtfinansierade stödet. Vi har överlevt det bra.

Rektor Mikko Hupa vid Åbo Akademi
Mikko Hupa. Rektor Mikko Hupa vid Åbo Akademi Bild: Yle/Nina Bergman mikko hupa,Åbo Akademi

Enligt Hupa har Åbo Akademi lyckats minska på den årliga verksamhetskostnaden med nästan 10 miljoner euro. Trots det, visar resultatet minus för i år.

- Vissa kostnader stiger fortsättningsvis. Trots att övriga ekonomin håller på att stiga har den statliga finansieringen för universiteten inte följt med. Det leder till att vi har ett underskott. Det här kräver att vi måst fortsätta med en ganska noggrann ekonomi och hushållning.

Omstrukturering inom kemiteknik och lärarutbildningen

Åbo Akademis totala årsbudget ligger på kring 100 miljoner euro, så underskottet på 4 miljoner är endast några procent av den totala budgeten.

På grund av underskottet har Åbo Akademis styrelse beslutat att vidta ett antal åtgärder för att minska på underskottet. Universitetets plan är att halvera underskottet under nästa år för att år 2020 uppnå balans i budgeten.

Till åtgärderna hör att se över fastigheterna och spara i hyreskostnader. Men den viktigaste åtgärden, enligt Hupa, är att genomföra omstruktureringar inom några fakulteter.

- Vi har för små grupper och kurser. Vi kan inte ha kurser för så få studenter, så det måste helt enkelt planeras.

Vilka ämnen är det frågan om?

- Närmast har vi en arbetsgrupp som ser på ämnen inom kemiteknik. Där har vi möjlighet att förbättra verksamheten. Dessutom har vi lite samma tankar angående våra pedagogiska ämnen och lärarutbildningen.

”Vi är tvungna att med mycket stort allvar se över vår verksamhet”

Det styrelsebeslut som togs innebär betydande förväntningar på anpassning av ekonomin för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa, konstaterar fakultetens dekanus Fritjof Sahlström.

Enligt honom finns det ännu inte någon konkret plan för hur sparmålet ska förverkligas.

- Vi är nu medvetna om vilka ekonomiska förväntningar som finns på oss och vi måste sätta oss ner och se hur vi ska nå dessa mål. Under nästa läsår kommer det att behövas ett stort antal insatser av olika slag för att nå det här målet.

Professor Fritjof Sahlström
Fritjof Sahlström. Professor Fritjof Sahlström Bild: Jens Berg Fritjof Sahlström

Vad innebär det här för fakulteten rent konkret?

- Det är för tidigt att säga vad det konkret innebär eftersom vi ännu inte har haft möjlighet att sätta oss ner med fakultetens ledning och noggrant gå igenom vilka kostnader vi kan skära ner på och vilka intäkter vi kan öka. Vi är tvungna att med mycket stort allvar se över vår verksamhet för att se till att den har långsiktiga förutsättningar att fungera.

Hur svår uppgift är det att skära ner utgifterna inom fakulteten?

- På kort sikt är det en mycket svår uppgift. Det förväntade sparmålet är relativt högt ställt. Så det innebär på kort sikt ganska stora krav på förändring.

Sahlström påminner om att styrelsemötet hölls för bara en vecka så det finns inga planerade åtgärder klara.

- Vi har arbetet fortfarande framför oss. Men så fort vi har åtgärderna färdiga så kommer de förstås att kommuniceras både till personal och studerande, samt externt.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland