Hoppa till huvudinnehåll

Byggkoncernen Jatke får ensamrätt att utreda intresset för två tomter i Läpp i Karis

Läppområdet i Karis.
Tomterna ligger en bit vidare från AD-Center längs med riksvägen. Man kommer till tomterna via Doppinggränd. Läppområdet i Karis. Bild: Marica Hildén / Yle Karis,Västnyland,Raseborg,riksväg 25

Raseborgs stad och byggkoncernen Jatke ingår ett tomt- och planeringsreserveringsavtal om två tomter i Läpp i Karis. Det innebär att staden ger Jatke ensamrätt att utreda intresset för tomterna.

Avtalet är tidsbundet och går ut vid årsskiftet.

Tomterna ligger i den västra delen av Läpp, alltså i riktning mot Ekenäs, nära AD-Center.

En karta.
Den röda ramen visar vilka tomter det nu gäller. En karta. Bild: Raseborgs stad/Yle kartor,Karis,Raseborg,läpp

Det är Jatke som har tagit kontakt med staden och önskat att man ingår ett avtal.

Enligt bolaget har man gjort upp en plan för tomterna och man har slutit preliminära avtal med hyresgäster.

Vilka hyresgästerna kunde vara har inte offentliggjorts.

Men det handlar om specialvaruhandel med ett brett sortiment, dagligvaruhandel och affärer som behöver mycket plats.

En karta.
En skiss som Jatke har låtit göra över hur området kunde se ut. En karta. Bild: Käppi kartor,Karis,läpp

Företaget har önskat vissa justeringar i detaljplanen för området.

Raseborgs planläggningsnämnd godkände tidigare i våras undantag i planen. Förändringen innebar att begränsningarna på att man mest fick sälja stora varor på tomten luckrades upp.

Den totala byggrätten är drygt 7 700 kvadratmeter på de två tomterna.

Många tidigare försök

Stadsstyrelsen konstaterade på sitt senaste möte att både lokala och externa företagare har tidigare visat intresse för området, men att det inte har lett till resultat.

Det har också tidigare funnits tomtreserveringsavtal för området, men de har hävts.

Också stadens tekniska sida har aktivt letat efter intresserade aktörer för tomterna.

Området som heter västra Läpp i Karis
Det finns också planer på en bensinmack i området. Området som heter västra Läpp i Karis Bild: Yle/ Maria Wasström västra läpp

För en annan tomt i området har staden gjort ett skilt beslut om försäljning. Tomten skulle användas för en bensinmack.

Det ärendet behandlas i förvaltningsdomstolen och området ingår inte i den aktuella planeringsreserveringen.

Bensinmackstomten ligger invid AD-Center medan de två övriga tomterna sedan finns på andra sidan av bensinmackstomten.

Artikeln uppdaterades 13.6.2018 klockan 16.25 med en karta som Jakte har låtit göra över hur området kunde se ut. Texten förtydligades också. Tidigare stod det att det var oklart hur planerna kunde se ut, men det finns alltså en kartskiss för området. Däremot har Jatke inte berättat vilka företag man förhandlar med.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland