Hoppa till huvudinnehåll

Dagens beväringar har sämre kondition än någonsin - testa hur du klarar dig i försvarsmaktens muskeltest

Resultaten i coopertest under olika decennier.
Resultaten i coopertest under olika decennier. Bild: Miro Johansson / Yle beväringar,Coopers test

Några veckor efter att en beväring ryckt in testas konditionen och muskelstyrkan. Resultaten över tid visar att konditionen blivit sämre, vikten har stigit men muskelstyrkan består. Testa vilket resultat du själv får i försvarsmaktens muskeltest!

I Finland har man använt sig av mer eller mindre samma test i tiotals år. Det gör att man kan jämföra resultaten på det så kallade coopertestet från och med 1975 och resultaten från muskeltestet från år 1983.

Testresultaten är en av faktorerna som påverkar vilka beväringar som väljs till vilka utbildningar.

Kortfattat kan man säga att beväringarnas vikt har stigit, konditionen har sjunkit men muskelmassan består.

Bara en tredjedel av beväringarna har god kondition, lika många har dålig

Försvarsmakten har uppgifter om beväringarnas resultat i tolv minuters löptestet från 1975 och framåt. Testet går ut på att man ska springa så långt man kan på tolv minuter.

Resultaten visar att dagens beväringar har mycket sämre kondition än vad deras pappor hade då de var beväringar.

Förutom att sträckan som beväringarna i medeltal orkar springa är kortare har fördelningen mellan goda och svaga resultat bytt plats.

1975 presterade 8 procent ett försvarligt eller svagt resultat och mer än 50 procent minst ett gott resultat. 2017 presterade 28 procent ett svagt resultat och 32 procent ett gott eller utomordentligt resultat.

Grafen visar fördelningen mellan de som sprang utomordentligt och berömvärt (mer än 3000 meter) och de som sprang försvarligt eller svagt (mindre än 2400 meter).

Spridningen oroar försvarsmakten mer än medeltalet

Försvarsmaktens ledande motionschef, överstelöjtnant Harri Koski oroar sig över att nivån på dagens beväringar varierar så mycket.

-Medeltalet säger inte så mycket om man inte tittar på spridningen. Tidigare fick de flesta ett resultat som var någonstans i mitten, alltså goda eller nöjaktiga. Idag finns det de som presterar på topp men allt fler har verkligt dålig kondition. Det här är ett samhällsproblem, säger Koski.

För försvarsmakten har beväringarnas dåliga kondition inneburit att man fått lov att dela in beväringar enligt nivå för att alla ska hänga med. Ofta förbättras konditionen för de som kom in med sämst resultat på coopertestet avsevärt under tjänstgöringen.

- Det som oroar oss är hur de sedan lyckas hålla uppe konditionen efteråt. Ett år i försvarsmaktens tjänst hjälper inte om man sedan återgår till ett stillasittande liv, säger Försvarsmaktens ledande motionschef, överstelöjtnant Harri Koski.

Beväringarnas medelvikt har stigit med 7 kilo sedan 1993

Förutom att flåset har blivit sämre med åren har också beväringarnas vikt ökat. 1993 vägde kontingenten som ryckte in (födda 1972 och 1973) i medeltal 70,8 kilo och hade ett kroppsviktsindex på 22,3. Sexton år senare, 2017, var beväringarnas medelvikt uppe i 77,6 och deras medel-BMI var 24,1.

Dagens beväringar har ett kroppsviktindex som snuddar på övervikt. En vuxen man ska ha ett BMI som ligger mellan 18,5 och 24,99. Sedan 1993 har medellängden varierat mellan 178 och 179 centimeter.

Muskelstyrkan minskar inte i samma takt

Om beväringarnas kondition har försämrats kraftigt över tid har muskelstyrkan försämrats endast lite och de senaste tio åren nästan inte alls.

Grafen visar hur stor andel som fått ett bra och utmärkt resultat och hur stor andel av beväringarna som fick ett svagt resultat i de tre delarna av försvarsmaktens muskeltest.
Man räknar ut ett medeltal på basen av beväringens resultat i hopp utan fart, armhävningar och situps. För att en man i åldern 20 till 24 ska få ett bra resultat ska han hoppa minst 220 centimeter, göra minst 40 situps och 30 armhävningar.

2015 hoppade beväringarna i medeltal 222 centimeter, gjorde 32 armhävningar på en minut och 37 situps. Det bästa resultatet var ett 310 centimeter långt hopp, 95 armhävningar på en minut och 90 situps.

Testa hur du klarar dig i försvarsmaktens muskeltest!

Med vår app här nedan kan du testa din styrka i två moment av försvarsmaktens muskeltest.