Hoppa till huvudinnehåll

Nu är det fritt fram för sommarloppis på västra åstranden i Borgå

Loppmarknad på Sandvikens torg.
Sommarloppmarknader finns redan på andra orter i Finland. Illustrerande arkivbild. Loppmarknad på Sandvikens torg. Bild: Yle/ Frida Lönnroos Loppmarknader & basarer,loppmarknader,loppmarknad

I slutet av maj efterlyste Borgåbor en sommarloppmarknad på torget om söndagarna, eftersom torget ofta står tomt då. Nu ger staden lov för pop up-sommarloppis intill Konstfabriken.

Många Borgåbor har kontaktat staden med önskemål om att ordna med ett område för sommarloppmarknad i centrum.

Nu har kommuntekniken utrett saken, och kommunteknikchef Kari Hällström har fattat ett tjänstemannabeslut om att tillåta loppmarknad på västra åstranden under sommaren.

Grusplanen intill Alexandersgatans bro på västra åstranden, i närheten av Konstfabriken, viks för ändamålet. På Borgå stads webbplats finns en karta över området.

Gratis torgplatser

Loppmarknaden fungerar enligt pop up-principen, vilket betyder att det inte finns någon officiell torgövervakare.

Torgplatserna är gratis och två gånger två meter stora. Man kan sätta upp ett loppmarknadsstånd mellan klockan 9 och 21.

Enligt kommunteknikchef Kari Hällström kan de som är intresserade av att sätta upp loppmarknadsstånd själva välja vilka dagar de vill vara på plats.

Borgå stad har också satt upp några regler för försäljarna. Bland annat ska alla föremål som säljs vara begagnade och man får inte idka professionell försäljningsverksamhet på platsen.

Saker man inte lyckas sälja får inte lämnas kvar på området eller slängas i stadens soptunnor, utan försäljaren måste själv transportera bort dem.

Beslut om nästa sommar senare

Kommunteknikchefens beslut gäller bara den här sommaren. Beslut om fortsättningen fattas utgående från de erfarenheter man får från årets loppmarknadsverksamhet.

Det var i slutet av maj som Yle Östnyland rapporterade om att Borgåbor via sociala medier efterlyste gratis sommarloppmarknad på torget. En orsak var att torget ofta står tomt om söndagarna.

Stadsutvecklingsnämnden antecknar tjänstemannabeslutet för kännedom på sitt möte på tisdag kväll.

Loppmarknadsområdet finns i ändan av grusplanen mittemot Konstfabriken

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland