Hoppa till huvudinnehåll

Esbo kan inte garantera att barn på språkbadsdagis får fortsätta i en språkbadsklass

Kimmo Metsä
Kimmo Metsä har sina två barn på ett språkbad i Esbo. Han önskar att språkbadet i Esbo ska ha en mer hållbar struktur i framtiden. Kimmo Metsä Bild: Charlotte Lindberg språkbad

Föräldrar som valt språkbad för sina barn i Esbo är oroliga över att det inte finns någon säker fortsättning inom språkbadet för barnet. Dessutom får barn som inte går i språkbad börja läsa engelska tidigare.

Kimmo Metsä har sina två barn i ett språkbadsdaghem i Esbo. Han förundrar sig över hur språkbadet fungerar problemfritt i grannkommunerna Helsingfors och Grankulla, medan Esbo har valt en annan väg.

- Språkbadet borde vara en kontinuerlig stig från daghemmet till nionde klassen. Man ska inte behöva fundera över vad man ska göra om barnet av någon orsak inte kommer in till språkbadsklassen i skolan, säger Kimmo Metsä.

“Det finns så många risker för avbrott”

Då man ansöker till en språkbadsklass i Esbo ska barnet som gått i daghem med språkbad utföra ett inträdesprov som mäter kunskaper i finska.

- Ingen tar i beaktande barnets bakgrund av språkbad. Dessutom är det väldigt ifrågasättbart att barn i den åldern utsätts för prov som dessa, säger Metsä.

I grannkommunerna Helsingfors och Grankulla garanteras fortsättningen av språkbad efter daghemmet. I Grankulla krävs det att barnet har gått i språkbad senast i förskolan och i Helsingfors krävs det att barnet gått 1-3 år i språkbad eller visar kunskaper i det andra språket.

- Eftersom en liknande fortsättning inte kan garanteras i Esbo finns risken att föräldrar inte väljer språkbad för sina barn eftersom det inte finns någon garanti för fortsättningen, säger föräldern Kimmo Metsä.

Han har just fått e-post från ett språkbad i Esbo. Daghemschefen berättar att en familj just valt att flytta till Helsingfors eftersom de inte fick plats på ett fortsatt språkbad i Esbo.

Enligt Metsä kan ovetskapen om framtiden driva familjer till att flytta till grannkommunerna.

Barn leker med legobitar.
Målet med språkbad är att man blir funktionellt flerspråkig. Barn leker med legobitar. barn,familj,legobitar,leka

Färre lektioner i engelska

Utbildnings- och dagvårdsnämnden i Esbo ska på sitt möte på onsdagen bestämma över mängden lektioner i engelska eleverna på språkbadsklassen ska ha i fortsättningen. För tillfället har de inte samma möjligheter att börja engelskan lika tidigt som resten av de finskspråkiga eleverna.

- Enligt den nuvarande indelningen av lektioner finns det ett A1-språk. För elever i språkbad har utbildningsnämnden fattat beslutet att det språket är svenska och därmed kan engelskastudierna börja först på fjärde klassen, säger Ilpo Salonen, chef för den grundläggande utbildningen i Esbo.

Kimmo Metsä säger att avsaknaden av möjligheten att studera engelska tidigare i Esbo går emot alla principer om språkbad.

- Man väljer språkbad för att barn har mycket lättare att lära sig fler språk i den åldern. Bland annat Helsingfors tolkar den här språkfrågan så att eleverna på språkbadsklassen från och med nästa period kan ha två A-språk, till exempel svenska och engelska medan Esbo tolkar det som att det främmande språket är svenska, säger Metsä.

Regeringen har fattat ett beslut om att elever som studerar främmande språk i framtiden kommer att börja redan på första klassen i grundskolan. Senast i augusti 2020 kommer Esbo att börja tillämpa det här.

Läs också