Hoppa till huvudinnehåll

Mycket att ha koll på för den som har rätt till FPA-ersatt taxi

taxibil med rolig registerskylt
taxibil med rolig registerskylt Bild: YLE/Stefan Härus taxiiiiiiii

För de som har rätt att åka FPA-ersatt taxi, gäller det att veta vad som gäller efter den 1 juli, då taxireformen för med sig förändringar.

Enligt taxiföretagare i Borgå finns det ännu många obesvarade frågor.

Också kunderna kommer att känna av reformen. Det som kunderna behöver hålla koll på är priserna. Åkturens pris kan nämligen variera bland annat beroende på när under dygnet man åker taxi och på antalet passagerare.

Beställ via FPA:s regionala avtalspart

Den som har rätt till taxiresor som ersätts av Folkpensionsanstalten (FPA) behöver vara medveten om vad som gäller för att kunna få ersatta taxiresor.

Allt börjar redan vid beställningen av taxi. Från och med juli måste alla taxiresor som ersätts av FPA beställas via FPA:s regionala avtalspart.

Om man beställer taxin på annat sätt ersätter FPA inte resan.

Närbild av taxiljus på taket
Närbild av taxiljus på taket Bild: Yle/Nella Nuora taxi

Reseersättning direkt

Reseersättningen kommer att betalas ut redan i taxin. Det som kunden själv betalar är endast 25 euro. Om kostnaderna för resan är lägre än 25 euro betalar kunden resan själv.

De taxiresor som kostar mindre än 25 euro räknas ändå med i det årliga beloppet för resekostnader. Maximibeloppet per år är 300 euro.

Taxiresan bör också beställas dagen innan och före klockan 14. Det är skäl att tänka på att det kan också finnas andra passagerare i bilen, vilket kan påverka restiden. Då man beställer taxin får man en hålltid.

Om den taxi man beställt inte kommer vid den avtalade tidpunkten ska man ringa det regionala beställningsnumret på nytt.

Blir det ändringar eller om taxin inte längre behövs måste man avbeställa taxin.

Rätten till bekant taxi återstår

De som har rätt till så kallad bekant taxi, det vill säga att resa med en bekant taxichaufför, ska beställa taxin direkt av taxiföretagaren.

Om den chaufför man anlitat inte längre efter den 1 juli kör FPA-ersatta taxiresor, bör man kontakta beställningscentralen i regionen för att ta reda på vad som gäller.

Barn under 16 år och svårt sjuka barn har fortfarande rätt till bekant taxi.

Rätt till bekant taxi kan också beviljas en kund utgående från individuell bedömning. Då inverkar kundens hälsotillstånd och behovet av hjälp under resan.

Taxistation i Borgå
Taxistationen i Borgå. Taxistation i Borgå Bild: Yle/ Katarina Andersson borgå taxi

Ersättning för följeslagare

Ersättning för följeslagarens resekostnader betalas om vårdpersonalen ansett att det behövs en följeslagare på grund av kundens hälsotillstånd.

Från och med den 1 juli får man ersättning för följeslagarens resa till den del kunden och följeslagaren reste tillsammans.

En resa som följeslagaren gör ensam ersätts bara om den börjar eller slutar på kundens hemadress.

En sådan situation är till exempel då klienten stannar på hälso- och sjukvårdsenheten och följeslagaren åker ensam hem tillbaka.

Tillgången på taxi oroar i Lovisa

I Lovisa säger stadens serviceansvariga att taxireformen knappast kommer att innebära några större förändringar ur stadens synvinkel.

- Några närmare direktiv har vi faktiskt inte fått, men vad jag har förstått så ska vi till exempel fortfarande ringa samma telefonnummer, säger Monica Sund, Lovisa stads serviceansvariga.

Det enda som oroar Sund är om det kommer att bli svårt att få tag på en taxi.

- Vi har haft ganska svårt att få tag på taxibilar. Jag hoppas att den biten kommer att bli bättre i och med taxireformen och i och med att Lovisa är med i det stora bolag som ska operera i Nyland, säger Sund.

Mats Weknders taxibil
Mats Weknders taxibil Bild: YLE/Malin Lindholm hangö taxi

Hälften av resorna FPA-uppdrag

För taxichaufförerna utanför de stora städerna är FPA-körningarna väldigt viktiga.

I en intervju för Yle Östnyland i mars 2017, säger taxiföretagare Lars Salomaa i Borgå, att upp till hälften av resorna per månad för en Borgåtaxi i centrum kan vara FPA-körningar.

För en landsortstaxi kan det till och med handla om upp till 100 procent av resorna.

Mera info hos FPA

I Nyland är det Helsingin-Uudenmaan taksit som kommer att köra FPA-ersatta taxiresor från och med månadsskiftet juni-juli.

Telefonnumret om man vill beställa på svenska är 0800 96 140.

Samtalet till det regionala beställningsnumret är avgiftsfritt.

Om man behöver mera information om hur FPA ersätter taxiresor efter den 1 juli, kan man kolla FPA:s webbplats.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland