Hoppa till huvudinnehåll

Renoveringen av Kvarnbackens skola i Borgå dyrare än planerat

bild på en skola
Kvarnbackens skola ska renoveras. bild på en skola Bild: Sandra Crawford/Yle Borgå,Skola,skolgård,kvarnbackens skola

Tre företag har lämnat in anbud på renoveringen av Kvarnbackens skola. Det förmånligaste överstiger Borgås budget med ungefär en miljon euro.

Staden har reserverat ungefär två miljoner euro för renoveringen av skolan.

Det företag som har lämnat in det billigaste anbudet uppskattar att kostnaden för renoveringen ligger på cirka 3 miljoner euro.

Ingång till Kvarnbackens skola
Ingång till Kvarnbackens skola Bild: Yle/Jeannette Lintula grundskola

Mer omfattande renoveringsbehov

I det skedet när renoveringspengarna reserverades på hösten 2017, var renoveringens omfattning ännu oklar enligt Borgås lokalitetsdirektör Börje Boström.

På hösten och vintern undersöktes renoveringsbehovet på nytt. Undersökningarna visade att fasaden behöver renoveras upp till underkanten av den mellersta våningens fönster.

Också fönsterbrädet på mellersta våningens insida är i behov av renovering och fönsterfogarna på översta våningen ska tätas.

Borgå stad understryker i sitt pressmeddelande att det företag som har lagt fram det billigaste anbudet tidigare har utfört flera inhomhusluftsrenoveringar i skolor och sjukhus i huvudstadsregionen.

- Deras erfarenhet kombinerat med en omfattande konditionsundersökning och detaljerade renoveringsplaner ger goda utgångspunkter för renoveringen i Kvarnbackens skola, säger Boström.

Renoveringen börjar i A-delen

De flesta av skolans undervisningssalar finns i byggnadens A- och C-delar, med undantag av gymnastiksalen.

Lokalitetsledningen föreslår att staden beställer en renovering av skolans A- och C-delar och undertrycksreglering till förrådsutrymmet bredvid lärarrummet. Det här kostar ungefär 1,8 miljoner euro.

Renoveringen av skolans B-del och mellersta del uppskattas kosta ungefär 1,2 miljoner euro.

Kvarnbackens skola i Borgå
Kvarnbackens skola i Borgå Bild: Yle/ Ellen Henricson skolor (läroinrättningar),skolgård,barn i gunga

Huvudingången och all trafik till byggnaden sker genom den mellersta delen. Därför kan den inte renoveras när byggnaden är i användning.

Renoveringen av mellersta delen planeras till sommaren 2019.

En hel byggnadsdel åt gången

I stället för att göra renoveringen i etapper renoveras en hel byggnadsdel på en gång.

- På det sättet stör inte bullret skolarbetet, renoveringsarbetet löper smidigare och behöver inte göras i etapper med några klassrum i taget, säger Börje Boström.

Börje Boström
Lokalitetsdirektör Börje Boström Börje Boström Bild: Yle/Fredrika Sundén tjänstemän (offentligt anställda),borgås lokalitetsdirektör

Det här leder till att Lokalitetsledningen går in för att beställa tre gånger fler baracker än vad som ursprungligen var meningen.

Renoveringen startar i skolans A-del efter att de tillfälliga lokalerna har monterats och skolans lokaler har tömts.

Det är möjligt att skolterminen i höst inleds i byggnadens A-del om de tillfälliga lokalerna inte har kunnat tas i bruk ännu.

Man kommer överens med skolan om när flytten till de tillfälliga lokalerna sker. Mera information om tidtabellen meddelas enligt stadens pressmeddelande i augusti.

Stadsstyrelsen väljer entreprenör för renoveringen av Kvarnbackens skola den 18 juni.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland