Hoppa till huvudinnehåll

Ålands kommunreform är en eldfängd fråga - "Vi kommer kämpa mot det här med alla lagliga medel"

Kommunstruktur på Åland
Kommunstruktur på Åland Åland

Flera av Finlands minsta kommuner ligger på Åland, som nu planerar en kommunreform för att slå ihop de 16 kommunerna till bara fyra stycken. Frågan får det minst sagt att hetta till mellan partierna.

Lagförslaget om ny kommunindelning på Åland har precis debatterats i flera dagar av Ålands lagting. Kommunminister Nina Fellman (Ålands socialdemokrater) hoppas att frågan går framåt nu.

- Vi är 30 000 människor på Åland och vi har 16 kommuner. Några av dem är väldigt små och väldigt svaga, vi behöver robustare och starkare enheter.

Men Veronica Thörnroos, ordförande för Centern på Åland, har en helt motsatt uppfattning. Motståndarna ger inte upp.

- Jag håller inte alls med, vi har en kommunstruktur som har funnits i 700 år, den är billig i drift, den fungerar effektivt och har stark närdemokrati, säger Thörnroos.

När Svenska Yle träffar dem i Mariehamn har de inte bara debatterat frågan i lagtinget utan också på en debattscen på samhällsforumet Alandica Debatt i Mariehamn.

Det är en debatt de fört många, många gånger förr under de senaste fem åren, och när politikerna på fredens öar debatterar kommunstruktur är diskussionen långt ifrån fridfull.

Konsensus når de inte.

- Att säga att någonting som har funkat i 700 år kommer att funka i framtiden också tycker jag är att se samhället som nånting statiskt, och det är det inte, säger Fellman.

- Vi lever i en tid av oerhört snabba förändringar med högre krav på service från invånarna, allt möjligt som våra pyttekommuner har svårt att klara av, fortsätter hon.

"Den kommunala självbestämmanderätten tas bort"

Thörnroos säger att Centern inte är emot förändringen i sig, utan processen:

- Det vi motsätter oss å det allra bestämdaste, det är att landskapsregeringen har tagit fram Ålandskartan och ritat in fyra kommuner. Och så säger man så här, varsågoda, nu får ni börja fundera på hur ni vill organisera er service. Själva grundfundamentet för det kommunala självbestämmandet har man tagit bort.

Ni tycker alltså att kommunerna själva borde få ta initiativ att gå ihop med andra?

- Det tycker vi, och det ser vi också indikationer på att har funnits och det finns.

Här protesterar Fellman kraftigt.

- Vi har haft lagstiftning som har möjliggjort frivilliga samgåenden hur länge som helst och ingenting har hänt, därför att viljan har inte funnits, insikten om problemen har inte funnits och kanske inte beslutsförmågan. Flera av våra kommuner befinner sig snart i en akut kris. Det är före man hamnar i den akuta situationen man ska vidta åtgärder.

Nästa lagtingsval hålls 2019

Thörnroos säger att Centern kommer att använda "alla tillbudsstående medel för att på laglig väg stoppa processen", och vill skjuta upp frågan till lagtingsvalet i oktober 2019.

- Om landskapsregeringen är så stark i sin tro om att processen är starkt förankrad, låt den då vila över val så att ålänningarna får säga om det här är något de vill, säger Thörnroos.

- Jag förstår inte alls att man skulle sitta på händerna och vänta på val för att få bekräftelse på om vi gjort rätt eller inte, det är helt främmande för mig att man inte skulle agera när man har möjlighet, säger Fellman.

Om man är så lyhörd som minister Fellman låter påvisa så borde man en gång till titta på remissutlåtandena som har kommit― Veronica Thörnroos

- Om man är så lyhörd som minister Fellman låter påvisa så borde man en gång till titta på remissutlåtandena som har kommit. Jag kan inte erinra mig en enda kommun som säger att fyra kommuner är det bästa alternativet. Flera säger ja, vi ser gärna en förändrad kommunstruktur, men just den här ritbordsprodukten från landskapsregeringen finns det egentligen inget stöd för hos befolkningen.

Om man är så lyhörd som Veronica Thörnroos låter påskina så kan man också titta på resultatet av opinionsundersökningen― Nina Fellman

- Om man är så lyhörd som Veronica Thörnroos låter påskina så kan man också titta på resultatet av opinionsundersökningen där 70 procent av ålänningarna sa att vi vill ha en förändrad kommunstruktur, vi vill ha färre kommuner.

Åland fortsätter debattera kommunstrukturen länge ännu. Lagförslaget har remitteras till utskott för behandling under hösten.

Ålands minsta kommun har i dag färre än 100 invånare

Landskapsregeringen föreslår att Ålands 16 kommuner slås ihop till bara fyra stycken:

Norra Åland skulle då bestå av dagens Finström (2600 invånare), Geta (500 invånare), Sund (1000 invånare), Saltvik (1800 invånare) och Vårdö (400 invånare)

Södra Åland skulle bestå av Eckerö (900 invånare), Hammarland (1500 invånare), Jomala (4800 invånare), Lemland (2000 invånare) och Lumparland (400 invånare).

Mariehamn skulle bilda en egen kommun med sina drygt 11 500 invånare.

Kommunen Skärgården var i ett tidigare förslag uppdelad i två så att det totala antalet kommuner var fem. Nu är förslaget ändå att fem skärgårdskommuner går ihop till en: Brändö (500 invånare), Kumlinge (300 invånare), Kökar (knappt 250 invånare), Sottunga (under 100 invånare) och Föglö (drygt 550 invånare).

Källa för invånarantal: Ålands statistik och utredningsbyrå

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes