Hoppa till huvudinnehåll

Nu är det klart: Lovisa stad skär ner på antalet direktörer

Lovisa vapen
Lovisa vapen Bild: Robin Halttunen Lovisa,lovisa rådhus

Stadsfullmäktige i Lovisa klubbade igenom stadens organisationsreform på sitt möte på onsdagen. Nämnderna förnyas och direktörerna blir färre.

Tjänsterna som förvaltningsdirektör, teknisk direktör, bildningsdirektör, ekonomidirektör och utvecklingsdirektör dras in.

Ekonomidirektör Kirsi Kettunen har sagt upp sig och slutar jobba vid Lovisa stad den 20 juni, medan utvecklingsdirektör Sten Frondén går i pension den 28 februari 2019. Efter det dras tjänsterna in.

De övriga direktörstjänsterna dras in från och med årsskiftet.

De gamla direktörerna ersätts med färre, nya tjänsteinnehavare som basar för varsin central: näringsliv och infrastruktur, stadskansliet samt bildning och välfärd.

Nya chefer

Ingen ska ändå få sparken, utan de som nu är direktörer får vid behov chefsjobb. Enligt förslaget till stadsfullmäktige skulle chefsposten i så fall finnas på samma central där direktören nu jobbar.

Pertti Lohenoja (SDP) understödd av Kari Hagfors (C, obunden) föreslog att formuleringen ändras till ”inom stadens organisation”.

Fullmäktige fattade enhälligt beslut enligt Lohenojas motförslag.

Lovisa inrättar också några nya chefsjobb: ekonomichef, näringslivschef, välfärdschef och en tidsbunden projektledningschef. Cheferna tar över en del av de nuvarande direktörernas arbetsuppgifter.

Nämnder byter namn och slås ihop

Organisationsreformen leder också till förändringar i stadens nämnder.

Enligt förslaget skulle byggnads- och miljönämnden dras in, men Ismo Kokko (Saml) föreslog att den inte dras in. Fullmäktige fattade beslut enligt Kokkos motförslag.

Däremot ska kulturnämnden och fritidsnämnden slås ihop och bli en välfärdsnämnd.

Tekniska nämnden försvinner också, och ersätts av en näringslivs- och infrastrukturnämnd.

Läs också