Hoppa till huvudinnehåll

Sibbobor och raseborgare nöjda med svensk service - i Esbo svårare att få vård på svenska

Närbild på en mans arm i en sjukhussäng.
Närbild på en mans arm i en sjukhussäng. Bild: Mostphotos / Mrdoomits sjukhus,sjukvård,sjukdomar (diagnoser),hälsa

En undersökning av Projekt Nyland 2019 visar att den svenskspråkiga servicen inom social- och hälsovård fungerar i varierande grad i Nyland. Undersökningen bestod av en webbenkät och 40 intervjuer.

Projekt Nyland 2019 har som uppdrag att bereda organisationen och servicen i det nya landskapet Nyland. Svar på deras enkät kom från alla nyländska kommuner förutom Askola, Mörskom och Pukkila.

Sammanlagt svarade över 1800 personer på enkäten. Målgruppen var över 16-åriga svenskspråkiga invånare bosatta i de 26 kommunerna som ingår i Nylands förbunds verksamhetsområde.

- Vi är mycket glada över att så många svarade på enkäten och att vi fick så heltäckande svar, säger Christina Gestrin som utreder den svenska servicen i och med den möjliga landskapsreformen.

Gestrin ser mycket positivt på att hela 97 procent av de svenskspråkiga nylänningarna som deltagit i enkäten vet om att de enligt lag har rätt till social- och hälsovårdstjänster på sitt eget modersmål.

Christina GEstrin på SFP:s valvaka i Villa Junghans
Cristina Gestrin berättar att över 80 procent tycker det är viktigt med service på svenska. Christina GEstrin på SFP:s valvaka i Villa Junghans Bild: Yle/Helena von Alfthan Christina Gestrin,sfp i esbo

Bättre svenskspråkig service i östra och västra Nyland än i huvudstadsregionen

Enligt undersökningen har ungefär hälften av alla svenskspråkiga fått betjäning på svenska. Variationen är ändå stor beroende på var i Nyland du bor.

- Enkäten bekräftade vad vi redan misstänkte; att svenskspråkig service är mera tillgänglig i östra och västra Nyland, säger Gestrin.

I Raseborg fick 88 procent svenskspråkig betjäning mot endast 26,5 procent i Esbo.

- Det är intressant att ungefär hälften av de som svarade på enkäten i Helsingfors använder sig av de svenskspråkiga servicepunkterna. De som använder dem är i regel nöjdare med sin service på svenska än de som inte gör det, berättar Gestrin.

Det är främst de äldre som använder sig av de svenska servicepunkterna. Servicepunkternas syfte är att centrera den svensktalande vårdpersonalen.

Statistik över hur nöjda människor i olika städer i Nyland är över den svenskspråkiga servicen inom hälsovården.
Enligt den statistik som erhölls från enkäten så är man nöjdast med svenskspråkiga servicen i Ingå, Sibbo och Raseborg. Siffran till höger om ortens namn indikerar hur många som svarade på enkäten. Statistik över hur nöjda människor i olika städer i Nyland är över den svenskspråkiga servicen inom hälsovården. Bild: Yle/ Miro Johansson statistik (vetenskaper),projekt nyland 2019

På en skala från 1 till 5 är Nylands nöjdhet med servicen på svenska 3. I huvudstadsregionen är man i regel mindre nöjd med den svenskspråkiga servicen, förutom på de svenska servicepunkterna där nöjdheten ligger på 3,8. Nöjdast med servicen är invånarna i Ingå, Sibbo och Raseborg.

Trots att invånarna är mindre nöjda över servicen i huvudstadsregionen så är det inte enligt Gestrin ett tecken på att de inte skulle värdera svenskspråkig service.

- I hela Nyland tycker folk det är viktigt med service på svenska, säger Gestrin.

Statistik över hur viktigt människor i olika städer i Nyland tycker den svenskspråkiga servicen inom hälsovården är.
Att få service på sitt eget språk verkar viktigt enligt Projekt Nylands enkät. Siffran till höger om ortens namn indikerar hur många som svarade på enkäten. Statistik över hur viktigt människor i olika städer i Nyland tycker den svenskspråkiga servicen inom hälsovården är. Bild: Yle/ Miro Johansson statistik (vetenskaper),projekt nyland 2019

Oväntat missnöje i Kyrkslätt

- Det kom in mycket kritik gällande servicen på svenska i Kyrkslätt och Esbo. Det är lite överraskande med tanke på att andelen svensktalande är stor i till exempel Kyrkslätt. Man skulle tro att det fungerar bättre där, tycker Gestrin.

I Esbo uppger många att den svenskspråkiga telefontidsbeställningens återuppringningsservice ofta sker på finska.

Missnöjdast är invånarna i kommuner där den svenskspråkiga befolkningens procentuella andel är liten och i de helt finska kommunerna.

- Specifika kommuner kan utnyttja det material vi samlat in för att utveckla den svenskspråkiga servicen inom social- och hälsovård i just deras kommun, berättar Gestrin.

Betydligt flera kvinnor intresserade sig för enkäten

Av de som svarat på enkäten är över 70 procent kvinnor.

- Kanske berättar det någonting om vem som känner att de berörs mer av social- och hälsovårdsärenden. Kanske är det ännu så att mammor oftare sköter barnens hälsovårdsärenden och på så sätt har mera kontakt med den typen av service, säger Gestrin.

Materialet är enligt henne avsett för planeringen av servicen i det nya landskapet, ifall landskapsreformen blir av. Hon tycker ändå att materialet är användbart oavsett om någon landskapsreform sker.

- Även i övrigt är det bra att den blev gjord. Det är mycket länge sedan någon så här stor undersökning om service på svenska inom social- och hälsovård har gjorts, berättar Gestrin.

Familjeplaneringsmottagning i Myrbacka i Vanda
Att få vård på sitt modersmål är viktigt för många. Familjeplaneringsmottagning i Myrbacka i Vanda Bild: Yle/Helena von Alfthan myrbacka social- och hälsostation,Vårdcentral,vårdcentraler,familjeplanering,familjeplaneringsmottagningar

Invånarna fick komma med egna idéer och förslag

-Vi bad om idéer och tankar av invånarna som vi också kommer att använda oss av när vi planerar servicen, berättar Gestrin.

Många förslag av invånarna handlade enligt Gestrin om hur man kan förbättra personalens språkkunskap genom till exempel utbildning och kännbara språkbonus.

Det föreslogs även att man skulle satsa på att organisera och centrera den svenska servicen bättre.

Vikten i att tydligt visa vem som talar svenska togs upp samt att man bör beakta språkaspekten då man utvecklar digitala tjänster så de fungerar lika bra på båda inhemska språken.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen