Hoppa till huvudinnehåll

Var fjärde åldring behandlas illa eller utsätts för våld - mycket vanligare än vi tror säger expert

Äldre kvinnas händer
Våld och övergrepp mot äldre är ett dolt och allvarligt samhällsproblem som måste uppmärksammas och som dessutom inrymmer ett stort mörkertal. Äldre kvinnas händer Bild: Henrietta Hassinen / Yle äldreomsorg,äldrearbete,äldreservice,äldreboende,kommunalt äldreboende,åldringar

Ungefär var fjärde åldring har blivit utsatt för någon form av illa behandling, uppskattar man på Institutet för hälsa och välfärd, THL. Det är ofta en familjemedlem som behandlar åldringen illa, och någon brotts- eller omsorgsanmälan görs sällan.

På fredag den 15 juni uppmärksammas årsdagen för illa behandling av äldre. Symbolen för dagen är ett lila band.

World Elderly Abuse Awereness Day, eller Kätketyt äänet som den heter i Finland, vill uppmärksamma detta dolda och allvarliga samhällsfenomen.

Psykologie doktor och docent i geropsykologi Minna-Liisa Luoma vid THL, är specialiserad på bland annat åldrande. Hon är med och arrangerar dagen.

- Problemet är stort och mycket vanligare än vi tror, säger Luoma.

Hon konstaterar att en av orsakerna till att vi inte känner till fenomenet särskilt bra, är att det inte talas om det.

Våldet har ofta pågått under en lång tid, och det är oftast en familjemedlem som är den skyldiga, till exempel en partner eller ett barn.

Med våldet följer ofta starka känslor av skuld och skam hos den utsatta.

minna-liisa luoma
Minna-Liisa Luoma jobbar på Institutet för hälsa och välfärd och hon är med och arrangerar årsdagen då man uppmärksammar våld mot äldre. Hennes förhoppning är att det skall bli mera allmänt känt så att fler skulle kunna känna igen tecknen på ifall en åldring far illa. minna-liisa luoma psykologer,Institutet för hälsa och välfärd

En bortglömd och osynlig grupp

Våldet mot äldre tar sig framför allt uttryck i hemmet, men också inom vården och ute på stan.

Problemet är mångfacetterat, för det handlar inte enbart om fysiskt våld. Åldringar utsätts även för psykiskt våld, vanvård, ekonomiskt och sexuellt utnyttjande och kränkning av ens rättigheter.

- Det kan till exempel handla om att den äldre inte tillåts läsa sina egna brev eller sin e-post, förklarar Luoma.

Enligt lagen om stödjande av den äldre befolkningen, alltså äldreomsorgslagen, kan och bör vem som helst som är orolig eller misstänker att allt inte står rätt till med en åldring, göra en anmälan.

Den gamla känner ofta både skam och skuld

THL börjar nu för första gången samla in data från hela landet om antalet brotts- och omsorgsanmälningar beträffande åldringar.

Inom respektive kommun finns siffror på detta, men nationellt har man inte tidigare sammanställt någon översikt.

THL har tidigare i samarbete med en större europeisk undersökning mätt hur vanligt det är med våld riktat mot äldre kvinnor i Finland.

Det resulterade i att var fjärde äldre kvinna över sextio år hade blivit illa behandlad eller utsatts för våld på något sätt.

Man tror att detta stämmer ganska bra överens med hur läget är överlag i landet.

- Oftast handlar det om att man blivit psykiskt eller ekonomiskt illa behandlad, och på tredje plats kom kränkning av ens rättigheter.

Luoma säger att allt fler fall om ekonomiskt våld eller utnyttjande börjar komma till kännedom.

Lär dig känna igen tecknen

För att uppmärksamma det ekonomiska våldet har Suvanto rf, som är en nationell förening vars syfte är att förebygga våld mot äldre i nära förhållanden och erbjuda information och service, nu påbörjat ett projekt där man skall utbilda människor att känna igen ekonomiskt utnyttjande och göra det känt för allmänheten.

- Det som gör detta så svårt är hur avgöra var gränsen för illa behandling går. Om en åldring ger en dyr gåva åt sitt barn, gör hen det i så fall utan påtryckning? beskriver Minna-Liisa Luoma problematiken.

Graden av illa behandling och våld är väldigt varierande, men det är inte helt ovanligt att åldringen plötsligt inte har pengar att köpa exempelvis mediciner eller mat.

Om den gamla har besparingar kan det ta ganska länge innan någon upptäcker att pengarna försvinner från kontot.

Demenssjukdomar försvårar den gamlas situation ytterligare, och dessa personer löper stor risk för att bli illa behandlade i något skede.

Tecknen som avslöjar

Problemet är komplicerat och svårt att prata om.

De allra flesta som sköter om sina nära och de som jobbar med åldringar gör ett viktigt och slitsamt jobb.

Men, säger Luoma, man vet att det finns ett stort antal åldringar som är utsatta och som far illa.

För den sakens skull måste man fortsätta uppmärksamma detta och lära människor och åldringarna själva att känna igen tecknen.

Hur man känner igen tecknen för att en åldring far illa, varierar beroende på vilken form det är fråga om.

Den fysiska misshandeln av åldringar kan avslöjas genom återkommande skador och olyckor.

De här skadorna tillkommer ofta på sådana ställen på kroppen som inte syns särskilt bra, som till exempel på övre kroppen eller i hårbottnen ifall åldringen blivit rejält luggad.

De fall där en åldring farit illa kommer oftast fram i samband med att den äldre uppsöker vård för något annat hälsorelaterat ärende.

Sätter spår överallt

Våldet sätter sina spår på livets alla områden, oavsett om man är ung eller gammal.

Det psykiska våldet ger ofta den gamla ångest eller så blir hen deprimerad, får problem att äta eller sova.

Många plågas av känslor av skuld och skam och värdelöshet.

Även psykosomatiska och oförklarliga smärtor är vanliga, till exempel hjärtklappning, rytmstörningar, ont i bröstet.

Undernäring, dålig hygien och att man inte får tillgång till sin medicin är också vanligt.

- Så det kan se väldigt olika ut, men inte hör ständiga blåmärken och ångest vanligen ihop med normalt åldrande, utan dessa måste utredas, säger Luoma.

Den vanligaste orsaken till att åldringen inte ville berätta om att hen far illa, är att hen är rädd att inte bli trodd.

Eller så tycker man att det var en sådan liten sak att man inte anser det vara av vikt att berätta eller anmäla incidenten.

Det fria vårdvalet är en del av social- och hälsovårdsreformen.
Det ekonomiska våldet har blivit allt mer markant. Om en äldre person har avsevärda besparingar kan det ta lång tid innan man upptäcker att kontot tömts. Det fria vårdvalet är en del av social- och hälsovårdsreformen. Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen sjukdom (tillstånd),social service,centralsjukhus,åldringar,social- och hälsovårdsreformen (sote)

Vår medborgerliga plikt att anmäla

Luoma understryker att vi alla har en plikt att lägga oss i om vi misstänker att en åldring, eller vem som helst för den delen, far illa.

- Det är inte en privatsak och vi har dessutom en plikt enligt lagen om äldreomsorg och brottslagen att anmäla ifall vi misstänker att allt inte står rätt till.

Luoma påpekar att detta är svåra saker, och att många tvekar eftersom de tänker på konsekvenserna: ifall åldringen inte har några andra alternativ än att bo hemma och blir misskött av sin partner eller sitt barn, vad gör man då?

- Det här gör oss försiktiga. Men så borde det inte vara, för åldringen lider och det sätter sina spår. Precis som för barn som blir illa behandlade.

Årsdagen för den globala World Elderly Abuse Awereness Day, eller Kätketyt äänet, tar i år upp det ekonomiska våldet som specialtema.

Luoma har varit med i flera år och arrangerat årsdagen i fråga. Hon tycker att dagen verkligen behövs.

- Det är viktigt därför att vi måste lyfta fram sådana här dolda fenomen, och jag tycker att vi lyckats ifall ens någon vågar träda fram och berätta.