Hoppa till huvudinnehåll

Nytt internetfilter ska filtrera bort olagligt uppladdat material - internetpionjärer och jurister är kritiska till EU:s planer

Copyright-filter.
En hel del material ska automatiskt tas bort, är tanken. Copyright-filter. Bild: EFF robot

EU-politiker tar nästa vecka ställning till huruvida det ska skapas ett nytt filter som automatiskt ska kunna ta bort upphovsrättsskyddat material på webbsidor inom unionen. Flera personer motsätter sig filtret - bland dem webbens grundare Tim Berners-Lee.

Hittills har företag kunnat hävda att de själva bara utgör kanaler som gör det möjligt för personer att publicera material. Det skyddet föreslås nu försvinna i lagen vilket påverkar de flesta större tjänster på nätet, inom EU.

I framtiden ska företag kunna välja att antingen ge upphovsrättsinnehavarna ersättning för det innehåll användarna laddar upp, eller blockera materialet.

Blockeringen innebär i praktiken ett internetfilter som ska kunna läsa av det som laddas upp och direkt ta bort det om det är olagligt. Det skulle inte bara gälla ljudfiler och video utan också text och foton.

Utskottet för rättsliga frågor vid Europaparlamentet röstar om de här förändringarna på onsdag. Det har koppling till att det så kallade upphovsrättsdirektivet från år 2001 ska förnyas.

I artikel 13 i direktivet föreslås nämligen att internettjänster som är värd för stora mängder användaruppladdat material ska vara ansvariga för att förhindra brott mot upphovsrätten.

Samtidigt visar ändå opublicerad forskning som gjorts för EU-kommissionen att otillåtna uppladdningar inte är ett stort problem.

Youtube och deras tjänst Content ID.
Youtube och deras tjänst Content ID. Bild: Skärmdump / youtube.com filter
Upphovsrättsinnehavare är trötta på att folk delar upphovsrättsskyddat material utan tillstånd på nätet― Herkko Hietanen, jurist

Googles Youtube-webbplats har redan en tid använt sig av ett liknande filter som de kallar för Content ID för att sålla i den stora mängd videomaterial som laddas upp där - något de började använda redan år 2010.

Content ID har fått kritik för att inte vara särskilt exakt - det tar bort innehåll som borde finnas kvar, och ibland hittar den inte heller sådant som faktiskt borde tas bort.

– Upphovsrättsinnehavare är trötta på att folk delar upphovsrättsskyddat material utan tillstånd på nätet, påpekar Herkko Hietanen som är jurist med specialområdena IT och medier vid den juridiska byrån Turre Legal.

Han säger att många upphovsrättsinnehavare också är frusterade över att det främst är Youtube som automatiskt sållar bort material som bryter mot upphovsrätten, medan de allra flesta andra webbsajter inte gör det.

– Visserligen erbjuder flera sajter redan i dag upphovsrättsinnehavarna möjligheten att ta bort olagligt uppladdat material - till exempel videor - men de måste själva hitta det, vilket kan vara dyrt och tidskrävande.

Det är alltså inte lika effektivt som ett automatiskt filter, som kan stoppa den olagliga publiceringen från första början.

Reglerna ska bli samma för alla, enligt förslaget. Men det riskerar samtidigt att missgynna mindre aktörer.

– Till exempel videosajten Vimeo borde utveckla något motsvarande och det är inte särskilt enkelt om de väljer att göra det själv. Eller om de köper in en sådan tjänst av någon annan så kan det lätt bli dyrt, säger Hietanen.

En konsekvens av filtret kan bli att flera mindre aktörer flyttar utanför unionen.

Öppet brev mot förändringen

Mer än 70 kända internet- och IT-personer skickade ett öppet brev riktat till EU-kommissionens ordförande på tisdagen, i vilket de argumenterar för att ett allmänt filtersystem inte borde införas.

Internet skulle omformas till ett verktyg för automatisk övervakning och kontroll av dess användare.― Tim Berners-Lee m.fl. i ett öppet brev

Bland avsändarna finns internetpionjären Vint Cerf, webbens grundare Tim Berners-Lee, Wikipedias medgrundare Jimmy Wales och nätneutralitetsexperten Tim Wu.

“Genom att kräva att internetplattformar ska utföra automatisk filtrering av allt innehåll som deras användare laddar upp, tar artikel 13 ett aldrig tidigare skådat steg mot att omforma internet - från en öppen plattform för delning och innovation till ett verktyg för automatisk övervakning och kontroll av dess användare”, påpekar undertecknarna.

De uppmanar EU-politikerna att rösta mot förslaget, med tanke på internets framtid.

Misstag kommer med all sannolikhet också att ske om filtret införs.

Electronic Frontier Foundation (EFF), en amerikansk organisation med syfte att upprätthålla bland annat yttrandefrihet och integritet på internet, påpekar också att ett automatiskt system inte kan bestämma på ett pålitligt sätt när ett material borde filtreras bort, och när det inte borde det.

Färre roliga mems på nätet

Viss användning av upphovsrättsskyddat material till exempel i samband med citat och parodier kan i dagens läge vara okej, men skulle riskera att filtreras bort av det planerade filtret. Färre roliga mems på nätet, bland annat.

– Det hör till internetkulturen att paketera om olika former av innehåll och sprida det vidare. Det är jättepopulärt. Till exempel mems är en gråzon, och borde kanske inte blockeras, säger Hietanen.

Han tillägger att ett filter kan bli ett samhälleligt problem, om det är för effektivt och filtrerar bort sådana kopior och versioner som upphovsrättsinnehavarna i princip inte har något problem med.

– Gränsdragningen kan vara svår. Sammanhanget är i många fall avgörande.

Han nämner att det till exempel är okej att sprida en video där en baby tar sina första steg fastän en Prince-låt spelar i bakgrunden. Ett automatiskt system kan ändå blockera en sådan video på grund av musikanvändningen, vilket sedan begränsar medborgarens yttrandefrihet.

lakiasiaintoimisto Turre legalin osakas Herkko Hietanen
Juristen Herkko Hietanen anser att internetfiltret inte är en bra idé, och säger att det kan vara olagligt. lakiasiaintoimisto Turre legalin osakas Herkko Hietanen Bild: Juha Kivioja / Yle upphovsrätt,lagar (alster),Herkko Hietanen

– Varje gång som en upphovsrättsinnehavare får rätt att begränsa kommunikationen på nätet så borde frågan väckas om det samtidigt begränsar yttrandefriheten. För det får inte ske på alltför lösa grunder, säger Herkko Hietanen.

Han anser att EU-kommissionen inte har tagit det här tillräckligt i betraktande i sitt förslag om att införa ett internetfilter.

– Samtidigt som upphovsrättsinnehavarna får mer makt så får de samtidigt inte mer ansvar. Och det är ett stort misstag. Om filtreringen sker fel så borde det kunna leda till ersättningsansvar, och det har man inte alls tänkt på, säger Hietanen.

Yttrandefriheten får bara begränsas om andra knep inte fungerar― Herkko Hietanen, jurist

Juridiska experter säger också att det planerade internetfiltret kan vara olagligt - att det troligen är olagligt att monitorera, identifiera och filtrera data som användare laddar upp.

De menar att filtret bryter mot EU:s rättighetsstadga, som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter, samt mot andra delar av upphovsrättsdirektivet.

– Yttrandefriheten får bara begränsas om andra knep inte fungerar. I det här fallet finns det alltså andra metoder att ta till än ett automatiskt filter, kommenterar Hietanen.

Motsägelsefull länkskatt

Också en annan del av det planerade upphovsrättsdirektivet är omtvistad - nämligen artikel 11. Den kallas allmänt för en slags citatskatt ("snippet tax"), eller länkskatt - vilket det åtminstone indirekt skulle vara.

Det är främst tjänster såsom Google news och Facebook som är i skottgluggen och som i och med artikel 11 kan behöva betala för att visa delar av nyhetsinnehåll.

Medieföretag har varit missnöjda med att ihopsamlande sajter visar rubriker och ingresser från flera olika mediesajter, vilket innebär att konsumenter kan få en helhetsbild av nyhetsläget där, utan att nödvändigtvis gå in på de enskilda mediesajterna överhuvudtaget.

I princip har medier ändå möjlighet att helt ta bort sitt innehåll från Google news, men det vill många inte göra eftersom det hjälper till med att driva trafik till mediesajterna.

När Google stängde sin aggregerande Google news-tjänst i Spanien så minskade trafiken till de spanska medierna med mellan 6 och 30 procent.

Mer än 100 EU-parlamentariker motsätter sig artikel 11 och vill att den stryks helt och hållet från det kommande upphovsrättsdirektivet.

De nämner bland annat att exempel i Spanien, liksom också i Tyskland, visar att det här inte är rätt väg att gå och att en citatskatt riskerar att försvåra det fria informationsflöde som är livsviktigt i en demokrati.

Artikel 11 verkar också bryta mot Bern-konventionen som bland annat garanterar rätten att citera nyhetsartiklar.

Läs också

virtuell verklighet + datorer + bredbandsnät + mobiltelefoner + internet + sociala nätverk + lösenord + databrott + teknik (apparater) + kommunikationsteknik + databaser + datakommunikation + pekskärm + telefoner + sökmotorer + dataskydd + e-postadresser