Hoppa till huvudinnehåll

Professor i utbildningspolitik: Det bästa sättet att förbättra Pisa-resultaten är att minska telefontiden

Pasi Sahlberg puistossa kahden nuoren kanssa
Pasi Sahlberg tror att smarttelefoner påverkar prestationen i skolorna. Joel Kekkonen och Vesteri Ollinen från Sibelius-gymnasiet säger att mobilen är en del av deras vardag. Pasi Sahlberg puistossa kahden nuoren kanssa Bild: Jaani Lampinen / Yle PISA-undersökning,skolor,mobiltelefoner,Pasi Sahlberg

Den kända utbildningsexperten Pasi Sahlberg tror att tillräcklig sömn och en minskning av telefonanvändningen skulle höja på prestationen i skolorna bättre än en ny läroplan eller teknologiska framsteg.

För ett par veckor sedan gav Pasi Sahlberg, som är professor i utbildningspolitik, en intervju till en australisk tidning. I intervjun frågades varför Finlands Pisa-resultat har sjunkit.

Sahlberg svarade att det istället lönar sig att titta på varför alla OECD-länders Pisa-resultat överhuvudtaget har sjunkit, inte bara Finlands. Den största anledningen till det är smarttelefonerna, tycker Sahlberg.

Unga runtom i världen är beroende av sina telefoner och spenderar flera timmar om dagen bakom skärmen. Den äter upp tid som annars skulle gå till att läsa och sova.

kaksi matkapuhelinta
Ett telefonförbud i skolan är ändå inte lösningen, tycker Sahlberg. kaksi matkapuhelinta Bild: Jaani Lampinen / Yle Pasi Sahlberg,PISA-undersökning,skolor,mobiltelefoner

Enligt Sahlberg ska lågstadiebarn inte överhuvudtaget ha en egen smarttelefon. Sahlberg som arbetar på University of New South Wales i Sydney, säger att hans telefon har ringt oavbrutet sedan hans uttalande.

Tankar kring smarttelefonernas mörka sidor väcker nu ett globalt intresse.

– Det här är en väldigt stor fråga överallt i världen just nu och debatten om hur utbildningen påverkas börjar nu bli aktuell. Nu börjar man fundera på hur man ska göra, vem som bär ansvaret och vem som ska behandla alla problem som uppstår.

Välbefinnande är nyckeln till framgång i skolan

Det finns ingen forskning som direkt bevisar att en stor mängd skärmtid skulle påverka skolprestationer, eftersom att det är ett så pass nytt fenomen. Sahlberg grundar sitt påstående på att ungas välmående har minskat globalt, särskilt under de senaste fem åren.

Sahlberg har studerat statistik om ungas hälsa och välmående bland annat i Australien, Kanada, USA och i Finland. Symptom relaterade till ungas ångest, depression och beroende har ökat i oroande takt.

Hur den unga mår påverkar hur hen tar in information och presterar i skolan.

– Det intressanta är att tidpunkten för när det blev vanligt för största delen av unga att ha en egen smarttelefon och när välbefinnandet bland unga började sjunka är den samma.

Om det går fem timmar åt att stirra på en skärm, såklart dras den tiden bort från annat.― Pasi Sahlberg

Finland är världskänt som modelland för utbildning. Goda prestationer i Pisa-undersökningarna har upprätthållit vårt fina rykte, trots att resultaten sjunker. Det här gäller särskilt pojkarna och deras försämrade läskunnighet.

Sahlberg tror att det beror på den stora mängden tid som barnen använder på mobilen, trots att man ofta söker efter de skyldiga orsakerna bland skolorna, lärarna, budgeteringar och andra traditionella faktorer.

– Om det går fem timmar till att stirra på en skärm - såklart dras den tiden bort från annat. Det är uppenbart att det finns ett samband mellan mängden skärmtid och den försämrade läskunnigheten i många länder.

Vi måste lära ungdomarna ansvarsfull teknologianvändning

Sahlberg tycker det är synd att alla som lyfter fram problematiken i ny teknologi eller ställer sig försiktig till ny teknologi ofta stämplas som gammalmodiga.

Ny teknologi kan vara väldigt fint, hjälpa väldigt många och till och med vara fördelaktigt i utbildningen och i vardagslivet, tycker Sahlberg.

– Men det viktigaste är att skydda barn och unga från skadliga saker. Om vi märker att överanvändning av smarttelefoner är skadligt, så borde vi göra någonting åt saken, inte vänta på forskningsresultat, säger Sahlberg.

Pasi Sahlberg pyörätiellä
Pasi Sahlberg tror att smarttelefonerna kan vara ett stort problem för unga. Pasi Sahlberg pyörätiellä Bild: Jaani Lampinen / Yle Pasi Sahlberg,PISA-undersökning,skolor,mobiltelefoner

Enligt Sahlberg är ett förbud mot telefoner i skolor ändå inte en rimlig lösning. Unga har vuxit upp i en värld där teknologin är närvarande, och det fungerar inte om reglerna är andra än i hemmet.

– Hemmen och skolorna borde tillsammans utbilda barnen i ansvarsfull teknologianvändning. Ansvaret för barnens välmående är på de vuxnas ansvar så vi borde alla komma överens om spelreglerna, säger Sahlberg.

Sahlbergs fem tips på hur unga presterar bättre i skolan

Tygla tiden på telefonerna

Tillräcklig och god sömn

Regelbunden motion

Gör bokläsning till en vana

Skriv brev till farmor eller någon nära person så ofta som möjligt

Skolornas digitala framsteg ska man vara försiktig med tycker Sahlberg. Ta inte in nya saker utan att veta om vad man ger sig in på, och vad förändringarna betyder i verkligheten.

Att till exempel ersätta skolböcker med pekdatorer och bärbara datorer är inte vettigt.

– Om all föreläsning och interaktion i skolan är elektronisk så kan man ju fundera på hur det påverkar unga som har ett problem med användningen av smartenheter, säger Sahlberg.

När det kommer till förbättringen av prestationen i skolan ligger nyckeln i främjandet av välbefinnandet, inte i teknologiska framsteg.

Artikeln är en översättning av Niina Honkas artikel Koulutuspolitiikan professori: Paras tapa saada Pisa-tulokset nousuun on hillitä nuorten älypuhelinten käyttöä för Yle Uutiset.

Läs också