Hoppa till huvudinnehåll

Enad opposition kräver: Regeringen måste tänka om processen och offentliggöra sina idéer om hur vårdreformen ska göras grundlagsenlig

Riksdagens plenisal under ungdomsparlamentet.
Riksdagens plenisal under ungdomsparlamentet. Bild: Yle/Vivi Lehtonen riksdagen,Plenisal

Regeringens sätt att hantera utskottskritiken mot vårdreformen duger inte. Att bemötandet går direkt till social- och hälsovårdsutskottet innebär minskad insyn, säger oppositionen i gemensamt utlåtande.

Utlåtandet har skrivits under av ordförandena för oppositionspartiernas riksdagsgrupper.

De kräver att processen ändras så att statsministern ger ett meddelande till riksdagen.

Det här i stället för att följa planen och ge sitt bemötande direkt till social- och hälsovårdsutskottet.

Vald väg försenar informationsgången

Det förfarande som regeringen nu valt innebär att de åtgärder som man tänker vidta för att göra reformen grundlagsenlig inte blir offentliga nu.

Utskottsarbetet är inte offentligt, utan det ges publicitet först då arbetet är klart.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko meddelade på fredagen att regeringen går in för ett förfarande där bemötandet ges vidare direkt till social-och hälsovårdsutskottet på måndag.

Justitiekanslerämbetet har godkänt regeringens bemötande.

Århundradets reform

I samband med att bemötandet ges till utskottet utlovas även allmän information i någon form.

Men exakt hur regeringen tänker åtgärda de brister i reformen som grundlagsutskottet lyft fram, offentliggörs inte.

Det anser oppositionen alltså att är problematiskt.

Enligt ordförandena för riksdagsgrupperna handlar det om århundradets reform. Enligt dem måste såväl riksdagsledamöterna som medborgarna få veta vad regeringen tänker göra.

Det här skulle garanteras av ett meddelande som skulle diskuteras i riksdagen, menar oppositionspolitikerna.

Proceduren kring bemötandet härrör sig från att grundlagsutskottet gav regeringen tummen ner för flera punkter i förslaget.

De som undertecknat lördagens upprop är socialdemokraternas Antti Lindtman, Sannfinländarnas Leena Meri, De Grönas Krista Mikkonen, Vänsterförbundets Aino-Kaisa Pekonen, Kristdemokraternas Peter Östman samt SFP:s Thomas Blomqvist.

Läs mera:

Analys: Grundlagsutskottet gav sitt utlåtande - nu kan det här hända

Alla blickar vänds nu mot Samlingspartiet, som vill ha ett utgiftstak för landskapen. Grundlagsutskottet bedömer att utgiftstaket är grundlagsvidrigt. Trots det kan Samlingspartiet gå med på reformen eftersom valfriheten är så viktig för partiet, skriver Ingemo Lindroos, politisk reporter på Svenska Yle.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes