Hoppa till huvudinnehåll

Portugal tillåter laglig medicinsk cannabis för svårt sjuka

Medicinsk cannabis i små förpackningar.
Medicinsk cannabis i små förpackningar. Bild: EPA/JIM HOLLANDER medicinsk cannabis

Parlamentet i Portugal har som väntat godkänt ett lagförslag om legalisering av medicinsk cannabis. Det högerkonservativa CDS-partiet avhöll sig från att rösta i frågan, i övrigt var beslutet rätt enhälligt.

Lagförslaget kom till ny behandling i omarbetad form; förslaget om att patienter som behöver medicinsk cannabis själv skulle få odla det hade slopats i den nya versionen.

Medicinsk cannabis ska få ordineras till patienter som lider av kronisk smärta, posttraumatiska stressreaktioner, biverkningar av cancerbehandling och några andra svåra hälsoproblem.

Alla mediciner som innehåller cannabis ska framöver först godkännas av den nationella övervakningsmyndigheten innan de når patienten.

Innehav och bruk har inte bestraffats

Narkotikalagstiftningen i landet har redan tidigare varit tillåtande; efter år 2001 har det inte varit straffbart att använda eller inneha små mängder droger. Med avkriminaliseringen ville man få bukt med heroinepidemin som rasade i landet.

I fjol anlades lagliga hampaodlingar i landets mellersta delar. Marijuanan därifrån ska huvudsakligen vara en exportvara.

Lagen måste ännu godkännas av president Marcelo Rebelo de Souza för att träda i kraft.

Många EU-länder, exempelvis Danmark, tillåter numera lagligt bruk av medicinsk cannabis. Det samma gäller flera delstater i USA och länder i Sydamerika, exempelvis Uruguay, Argentina, Chile, Colombia och Mexiko.

Också Australin legaliserade bruket av cannabis i medicinskt syfte år 2016.

Reuters