Hoppa till huvudinnehåll

Borgås skolbyggen och renoveringar blir ofta dyrare än väntat – politiker: ”Vi måste kunna lita på fakta"

Skylt utanför skola
Skylt utanför skola Bild: Mikael Crawford Borgå,skolan (fenomen),kvarnbackens skola

Det senaste fallet är Kvarnbackens skola. Kostnadsberäkningen håller inte och renoveringen beräknas bli en miljon euro dyrare än budgeterat. Bildningsnämndens ordförande är upprörd.

Ett annat fall som kom upp alldeles nyligen var bygget av Tolkis skola. I det fallet beslöt politikerna bygga skolan trots att räkningen blir dyrare än vad staden hade räknat med.

Hur det går med renoveringen av Kvarnbackens skola klarnar under stadsstyrelsens möte på måndag kväll.

Politiker vet inte längre vad hon ska lita på

Bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz (SFP) är upprörd över att kostnadsberäkningar inte håller.

- Första reaktionen är nog att man känner sig lite uppgiven.

Hon säger att det är svårt att veta vad man som politiker ska basera sina beslut på om man inte kan lita på fakta som presenteras som grund för beslutsfattandet.

Catharina von Schoultz
Catharina von Schoultz Catharina von Schoultz Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Borgå folkakademi,Catharina von Schoultz,borgå folkakademi

När sådant händer många gånger är faran att det börjar brista i tillit, enligt henne.

- Det värsta är att det här kan sprida sig, att vi i allmänhet börjar ifrågasätta den information vi får. Det här är tråkigt och ganska allvarligt.

Högkonjunktur och bristfälliga uppgifter kan ligga bakom

Borgå stads lokalitetsdirektör Börje Boström ser flera orsaker till att kostnadskalkylerna för skolbyggen inte har hållit på senaste tiden.

En orsak är att det för tillfället är högkonjunktur inom byggbranschen.

Han nämner också att det har funnits bristfälliga uppgifter på vad som ska byggas då kostnadsberäkningarna har gjorts upp. Planerna har kompletterats efter det.

Bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz säger att det är oroväckande att kostnaderna för renoveringen av Kvarnbackens skola verkar stiga från två miljoner till tre miljoner.

- Vad är det som gör att man kan beräkna så fel?

Lokalitetsdirektör Börje Boström förklarar att kostnadsberäkningen för renoveringen av Kvarnbackens skola slogs fast hösten 2017. Då fanns inte tillräckliga uppgifter om allt som måste åtgärdas.

"En tjänsteman ska ge så korrekt information som möjligt"

På frågan om tjänstemän kan tänkas underbudgetera med vett och vilja svarar bildningsnämndens ordförande Catharina von Schoultz att hon verkligen hoppas så inte är fallet.

- En tjänsteman som agerar under tjänstemannaansvar ska ge så korrekt information som bara är möjlig att få.

Enligt henne är det sedan politikernas uppgift att prioritera och se vad pengarna räcker till.

- Om den prioriteringen redan görs på tjänstemannanivå så är det någonting som är fel.

Lokalitetsdirektör Börje Boström säger att tjänstemännen inte strävar efter att budgetera så små summor som det bara är möjligt för att få stadens budget att se bra ut.

Lokalitetsdirektör Börje Boström
Lokalitetsdirektör Börje Boström Lokalitetsdirektör Börje Boström Bild: Yle/ Carmela Walder Borgå,lokalitetsförvaltning,börje boström

Enligt Boström har Borgå inga egna kostnadsberäknare, utan använder konsulter.

- Vi använder alltid den senaste kostnadsberäkningen vi har. Vi taktikerar inte.

Han påpekar att det också skulle vara att taktikera att sätta in större summor än vad kostnadsberäkningen visar.

- Då gör man ju också ett fel.

Borgå borde bli bättre på att ge kostnadsberäknarna alla uppgifter

Lokalitetsdirektör Börje Boström ser det som en möjlighet att konsultbolagen saknar vissa uppgifter för att kunna räkna ut de slutgiltiga kostnaderna.

- Vi måste se till att vi skaffar så mycket uppgifter åt dem som möjligt i ett tidigt skede så att vi får så pålitliga kostnadsberäkningar som möjligt.

Catharina von Schoultz anser att staden som upphandlare borde bli bättre att fråga efter de rätta sakerna, att veta vad som måste kollas extra.

- Staden ska hålla i minnet att det handlar om affärsverksamhet för de parter staden samarbetar med, säger hon.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland