Hoppa till huvudinnehåll

Trädfällningen i Billnäs bruk skadade inte miljön

Billnäs bruk
Bruksägaren Olli Muurainen avverkade skog i bruksområdet i vintras. Arkivbild. Billnäs bruk Bild: Yle/Maria Wasström billnäs

Trädfällningen i Billnäs bruk har inte orsakat någon större skada på miljön och kommer inte att resultera i några åtgärder.

Det här anser Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd som behandlade frågan på sitt möte i maj.

Olli Muurainen, som äger Billnäs bruk, fick i januari tillstånd att gallra bland träden i bruket. Det handlar om ett 1 000 kvadratmeter stort område.

En isig å och hus vid kanten av ån.
Området där det fälldes träd i vintras ligger vid Svartån. En isig å och hus vid kanten av ån. Bild: Privat Billnäs,Raseborg,Svartån,gallring (avverkning),gallring,trädfällning

Men i början av februari fick staden en anmälan om att avverkningen inte hade gått rätt till. I samband med det uppmanade Raseborgs stad Muurainen att upphöra med trädfällningen.

Ansökan kunde tolkas

Stadsplaneringsarkitekten har gjort en inspektion i området.

Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar nu att avverkningen nog avviker från den ansökta åtgärden. Det kan bero på att åtgärden i ansökningen kan tolkas på olika sätt.

Avverkningen förstör eller försämrar ändå inte platser där skyddade arter rastar och förökar sig.

Därför anser nämnden att överträdelsen är ringa och föranleder inga ytterligare åtgärder.

En virkeshög.
En del av de träd som avverkades i vintras. Vill Olli Muurainen avverka fler träd måste man utreda fladdermössens situation. En virkeshög. Bild: Privat Billnäs,Raseborg,Svartån,gallring (avverkning),gallring,trädfällning

Nämnden förutsätter ändå att markägaren följer villkoren i lovet och inte avverkar flera träd.

Om ytterligare trädfällning planeras vill nämnden att det undersöks om fladdermöss använder byggnaderna i närheten som rast- och förökningsplats.

Om markägaren fäller mera träd är det sannolikt att det skulle skada fladdermössen.

Läs mera:

Raseborg ingrep i trädfällningen i Billnäs bruk - markägare Olli Muurainen förstår inte varför

Trädfällningen i Billnäs bruk har på ett område inte gått rätt till. Det anser Raseborgs stad i egenskap av övervakande myndighet och uppmanar nu markägare Olli Muurainen att följa tillståndsvillkoren.