Hoppa till huvudinnehåll

Vårdare och läkare i Karlebyregionen kan få en halv miljon euro – pengarna ska hjälpa dem att orka

Läkemedel.
Läkemedel. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist mediciner,sjukskötare,Sjukskötare (YH),Karleby,Mellersta Österbottens centralsjukhus,Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite,läkemedel

Det är svårt att få vikarier och personalen måste göra extra skiften. Vardagen på vårdsamkommunen Soite i Karlebyregionen har gjort att de anställda är trötta. Men nu kan de få en halv miljon för att orka bättre.

Vilken dag som helst kunde man ta emot ytterligare 30 vikarier, berättar resurschef Seppo Filppula på rekryteringsenheten. Ännu fler skulle rymmas om det fanns pengar.

- Vi har en resurspool med 300 vikarier. Men det räcker inte, det borde kanske finnas 70-80 fler.

Seppo Filppula
Resurschef Seppo Filppula Seppo Filppula Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby,filppula

700 vikarier hela tiden

Soite har i dag 3700 anställda. Ungefär 2000 av dem är vårdpersonal.

- Det är stora mängder vikarier som behövs. En tredjedel av vårdpersonalen, eller kring 700 personer, är hela tiden vikarier, säger Filppula.

Det handlar då om både kortare vikariat och längre för till exempel föräldra- eller studieledigheter.

- Just nu hittar vi inte nya vikarier. Vi har tömt börsen på det här området. Det utbildas inte tillräckligt med folk här. Och nästa sommar blir det ännu värre, det är så få som blir färdiga här, säger Filppula.

Personalen tänjer sig

Situationen har såklart påverkat personalen. Dels syns en ökning i sjukfrånvaron, dels har förmännen slagit larm om att personalen är trött.

En avdelningsskötare som vill vara anonym berättar att hennes personal får lov att vara flexibla hela tiden.

- De gör extra jobbturer och byter turer. De får ha högst två turer i följd. Till exempel morgon och kvällstur efter. Eller kvällstur och natten efter.

Hur märker du att de anställda är trötta?
- Efter influensavågen i vinter var de mycket trötta för vi hade hela tiden överfullt. Och det var svåra situationer. Patienterna är sjuka på många sätt och behöver akut vård.

Frågan är hur personalen ska hinna med allt.

- Först och främst är det bekymret med hur patienterna ska skötas. Hur personalen ska hinna med allt. Sjukskötarna vet att patienten är i behov av något men det finns inte tid att göra det så grundligt som man skulle vilja.

Frågade personalen vad de vill

En enkät har skickats ut till de anställda, och deras tankar om vad de önskar har vidarebefordrats till sjukhusets ledning.

Förslagen som kom in handlar närmast om rekreationsdagar eller så kallade Tykysedlar så de anställda kan välja att gå på gym, simma eller delta i till exempel konserter på fritiden.

Enligt avdelningsskötaren som Yle Österbotten har talat med spelar pengarna en roll. Även om en halv miljon delat på 3700 anställda bara blir 135 euro per person.

- Det har redan en stor betydelse att personalen har tillfrågats. Det är fint att de frågar vad vi vill göra för pengarna. Det är en fin gest från ledningen.

Ett tack till personalen

Enligt tf vd Minna Korkiakoski-Västi handlar ärendet inte bara om pengar utan om en vilja från ledningen att tacka personalen.

Minna Korkiakoski-Västi.
Soites vd Minna Korkiakoski-Västi. Minna Korkiakoski-Västi. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite,Mellersta Österbottens centralsjukhus,Karleby,korkiakoski-västi

- Soite är en ung organisation, och vi lever i en ständig förändringsprocess. Det har tagit på krafterna. Därför är det viktigt att vi stöder personalen.

Också förändringar i lagstiftningen sätter mer press på personalen, enligt Korkiakoski-Västi.

- Personalen vet inte vad de ska vänta sig och det innebär en känsla av osäkerhet inför framtiden och då upplevs jobbet som tungt.

Men räcker en halv miljon åt 3700 anställda?

- Det känns som stor summa men delat på 3700 så blir inte så mycket per person. I synnerhet om det blir någon sorts utbildning så far den i väg med stor del. Men jag utgår från att det ändå är en så pass stor summa att det räcker till något för alla.

Mellersta Österbottens centralsjukhus.
Mellersta Österbottens centralsjukhus. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite,Mellersta Österbottens centralsjukhus,sjukskötare,Sjukskötare (YH),vårdpersonal

Tror på ja i fullmäktige

Nu är det upp till social- och hälsovårdssamkommunen Soites fullmäktige att bevilja pengarna. Styrelsen har redan sagt ja.

- Förslaget fick ett mycket positivt mottagande i styrelsen. Men också hos ägarkommunerna, alltså de som betalar, säger Korkiakoski-Västi.

Vad kommer fullmäktige att säga?
- Jag är hoppfull, för stödet var så starkt i styrelsen. Jag tror och hoppas att också fullmäktige står bakom det här.

I Soite ingår bland annat centralsjukhuset i Karleby och Karleby social- och hälsovårdstjänster (inklusive Kronoby).

Liknande läge i Vasa

Det man upplever i Karlebyregionen är ungefär detsamma som pågår på centralsjukhuset i Vasa (VCS).

- Det har varit tungt. Vi har samma problem också här i Vasa, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

På VCS har man ännu inte bestämt sig för vad man kommer att göra för att åtgärda problemen. Men personalens välmående är en huvudpunkt i strategin till 2025 för sjukhuset enligt Kinnunen.

- Vi har redan haft till exempel haft workshop med personalen. Vi hade 25 anställda från olika håll i huset som diskuterade vad de vill.

Enligt Kinnunen satsar VCS troligen inte en engångssumma.

- Vi försöker i stället jobba grundligt med ärendet och hitta rätt saker att göra.