Hoppa till huvudinnehåll

Anställda missnöjda med fusionen mellan Ingås och Sjundeås socialbyråer

Två personer med ryggarna mot kameran.
De som var anställda vid Ingås socialbyrå är de som är missnöjda med fusionen. Två personer med ryggarna mot kameran. Bild: Mostphotos stöd,hjälp,socialt arbete

Fem tidigare anställda vid socialbyrån i Ingå har besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol om fusionen mellan byråerna i Sjundeå och Ingå.

Personalen är numera anställd av Sjundeå kommun i enlighet med ett fullmäktigebeslut från i december i fjol.

Sjundeå och Ingå har kommit överens om en gemensam socialbyrå som administrativt lyder under Sjundeå kommun.

Ingå motiverade sitt fusionsbeslut med att det har varit stort personalombyte och då är det bättre med tanke på den tvåspråkiga servicen att vara en större enhet.

Man vill också vara beredd på social- och hälsovårdsreformen och man hoppas på sikt få ekonomiska besparingar.

Personalen missnöjd

De fem anställda från Ingå som flyttades över till Sjundeå är alltså missnöjda med processen.

De var inte delaktiga i beredningen trots att det påstås så i beredningen, säger de.

Beslutet bygger också på felaktig och förvrängd information om bland annat arbetssätt och personalens sakkunskap.

De fem anställda yrkar på minst en anmärkning för osakligt förfarande och bristfälligt tjänstemannaarbete. De vill också att beslutet korrigeras.

Ingå kommun ser inga fel

Helsingfors förvaltningsdomstol begär nu i vanlig ordning ett utlåtande av Ingå kommun om anklagelserna.

Ingå kommunstyrelse beslutade om ett utlåtande där man säger att ärendet nog har beretts tillsammans med personalen.

Styrelsen anser att de anställda inte har kunnat visa hur informationen om personalens kunskap har varit förvrängd eller felaktig.

Styrelsen konstaterar att beslutet om fusion inte handlar om interna problem, arbetssätt eller sakkunskap.

Det handlar om större frågor och man hoppas att fusionen ska gynna bägge kommuner.

Styrelsen anser alltså att besväret ska förkastas i sin helhet.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland