Hoppa till huvudinnehåll

Biodlare: Vädret de kommande veckorna är avgörande för honungsskörden

Biodlare med skyddsutrustning på öppnar bikupa.
På hösten hade Christian Storm femtio bisamhällen men många dog under vintern så nu har han trettio. Biodlare med skyddsutrustning på öppnar bikupa. Bild: Yle/Rosita Pellas biodling (arbete),honung,biodling (ekonomi),christian storm

Förra året kom bina inte ut ur sina kupor på grund av det kalla sommarvädret och honungsskörden var dålig. I år har den varma försommaren gett bra förutsättningar för god honungsskörd men nu är problemet i stället överblomningen.

- Det ska bli intressant att se vad som blommar efter midsommar, säger biodlaren Christian Storm från Malax, som har bin som bisyssla.

Om bina ska producera mycket honung måste vädret vara lagom varmt och fuktigt vid rätt tidpunkt för blomning av olika nektarproducerande växter.

Biodlare Christian Storm bredvid en hallonodling.
Christian Storm har några bisamhällen intill en hallonodling. Biodlare Christian Storm bredvid en hallonodling. Bild: Yle/Rosita Pellas biodling (arbete),christian storm

Storm säger att den varma försommaren har gett mycket bra förutsättningar för god honungsskörd i år.

Men många nektarproducerande växter har blommat ut redan nu och det är alldeles för torrt, fukten har försvunnit ur jorden.

- Hur vädret blir några veckor framöver är en avgörande faktor för hur honungsskörden blir, säger Storm.

Han fortsätter att när de vilda blommorna blommat ut så finns det som tur odlingsväxter som ryps och raps som blommar senare.

Honungslagren gapar tomma när det gäller finsk och lokalproducerad honung från förra året. Om skörden blir dålig också i år måste man importera mer honung från utlandet.

Men Storm säger att den finländska produktionen ändå inte brukar räcka till så man måste oavsett köpa in honung från utlandet.

EU förbjudit neonikotinoider för att rädda bin

Efter rapporter om att bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider är skadligt för pollinerande bin och humlor så har EU begränsat användningen av medlet.

Storm säger att det var ett väntat och ett bra beslut eftersom medlet sprids i hela växten. Även små halter av insektsgiftet gör att bina förlorar sin navigeringsförmåga och inte hittar tillbaka till sina kupor.

Honungsbin
Honungsbin. Honungsbin Bild: Yle/Rosita Pellas Honungsbin

Han framhåller dock att neonikotinoider används för att skydda raps från skadeinsekter och förbudet kan göra att rapsodlingar minskar. Detta eftersom risken är större att odlingen blir förstörd.

De blommande gula fälten i sig är mycket attraktiva för bin och särskilt i år är bina beroende av odlingsväxterna när en stor del av de vilda blommorna blommat ut.

- Om ryps och raps odlingarna minskar mycket så påverkar det också honungsskörden, så förbudet ger både plus och minus, säger Storm.

Bidöden och robotbin

På många håll i världen är läget allvarligt gällande bidöden. Därför har man börjat forska i om robotbin, kunde vara en möjlig lösning på problemet.

Det vill säga automatiserad pollinering, eller mer exakt, en slags drönare som skulle användas för pollinering av växter.

Enligt Storm är man här medveten om bidöden och det som sker i världen men här handlar det mera om sjukdomar och vädret som gör att bina minskar tillfälligt.

Och robotbin har han hört talas om men är tveksam till om det kommer att fungera.

- Det är priset som avgör.