Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt anarki i Hangö - ingen bom i Östra hamnen i sommar

två män på parkeringsplats.
Hangös beslutsfattare försöker hitta en trafiklösning som fungerar i Östra hamnen. två män på parkeringsplats. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Östra hamnen, Hangö,parkeringsövervakning,trafiksäkerhet,biltrafik,båtturism,Torbjörn Ekholm (sfp) hangö stadsstyrelse

Stadsdirektör Denis Strandell hade föreslagit att en bom skulle sättas upp mellan puben och kaféet Roxx och HSF:s hamnkontor i Östra hamnen i Hangö för att begränsa biltrafiken i området under sommaren.

Stadsstyrelsen i Hangö beslöt att det inte blir någon bom. Det betyder att det inte blir någon lösning för den här sommaren överhuvudtaget, säger en besviken Strandell.

- Den här smått anarkistiska situationen som råder kommer att råda även i sommar. Vi får bara hoppas att det inte blir några trafiktillbud.

Kräver mera förberedelse

Ärendet diskuterades vid stadsstyrelsens möte i måndags (18.6), men remitterades för vidare beredning.

- Att komma med ett förslag fredag kväll som ska beslutas om på måndag var litet dåligt förberett. Vi efterlyser en bättre planering på det så att man kan sätta sig in i saken, förklarar stadsstyrelsemedlem Torbjörn Ekholm (SFP).

två män på parkeringsplats.
Stadsdirektör Denis Strandell och Torbjörn Ekholm, Sfp. två män på parkeringsplats. Bild: Monica Slotte / Yle Östra hamnen, Hangö,trafiksäkerhet,parkeringsövervakning,båtturism,hangö stadsdirektör Denis Strandell

Ekholm ser två aspekter som kräver att trafiklösningarna i området ses över.

- Långtidsseglare och andra kommer hit och lämnar bilen på korttidsparkeringen trots att det är förbjudet. För att det lyckas och för att det inte finns någon som övervakar det.

Enligt Torbjörn Ekholm är det mera sällan bilburna Hangöbor som parkerar invid Roxx eller hamnkontoret någon längre tid.

- Sedan har vi okynneskörningen som polisen borde hålla koll på, men deras resurser räcker inte till.

Bom som en "quick fix"

Förslaget om en bom var enligt stadsdirektör Denis Strandell tänkt som en "quick fix", en snabb lösning för denna sommar eftersom man inte hinner komma med några trafikplaner för att åtgärda problemet.

Han tycker att det största problemet med trafiken på området är att den inte separeras på något sätt. Barn, cyklister, bilar och tung trafik rör sig parallellt.

- Och det är ett hiskeligt stort problem. Östra hamnen är det ställe där det rör sig mest människor under sommaren. Bara seglare och båtfolk uppgår till 30 000.

- Lägger man till Hangöbor och andra turister är man på några månader lätt uppe i 100 000 personer som rör sig i området.

Ett växande problem

Denis Strandell medger att problematiken inte är ny, men påminner om att verksamheten i området hela tiden ökar. Därför är det viktigt att vara mån om trafiksäkerheten.

- Det kanske är så att ingen har lyft fram problemet tidigare och sett det som jag ser det. Därför tyckte jag att det absolut var min plikt att lyfta fram frågan, för den bekymrar mig verkligen, säger Strandell.

Under veckoslutet diskuterade stadsdirektören med företagarna på området, bland annat med dem som har bensinmacken.

- Då fick jag egentligen den enda relevanta förklaringen till varför man inte kan begränsa trafiken med en bom: servicetrafiken löper 24/7, det är omöjligt att veta när bilen kommer och det är olika bilar varje gång.

- Därför går det inte att klara av transporterna med bomnycklar.

Dialog med berörda

Denis Strandell vill inte begränsa företagarna och reviderade därför sitt förslag.

I sin nya formulering understryker han att det finns ett problem som bör åtgärdas, men att man i beredningen ska se över olika lösningar som kunde fungera.

- Så att man på något sätt får bukt med trafikproblemet och parkeringen, men klarar av att betjäna företagarna.

Stadsdirektören tycker att orsaken till förslaget borde ha publicerats tydligare då frågan dryftades publikt.

- Om du ställer frågan: vill du lägga ut en bom ja/nej, så får du en otroligt onyanserad diskussion. Jag skulle hellre se en diskussion som ställer frågan: hur ska vi tackla problemen i Östra hamnen? Då kunde vi ha fått konstruktiva svar.

Torbjörn Ekholm håller inte riktigt med.

- Det kom så snabbt och det var en bom det handlade om så det fanns inte så mycket annat att fråga. Det är klart att det är bra med kreativa förslag men nu fick bommen bli symbolen.

Ekholm startade en diskussion kring frågan på helgen i en grupp för Hangöbor på Facebook. Frågan har väckt starka känslor.

Hänsyn och parkbänkar

Stadsdirektör Dennis Strandell understryker att Östra hamnen är det finaste stället i Hangö sommartid och att alla trivs här. Det borde man också ta hänsyn till.

- Alla moderna städer i världen gör sina finaste områden bilfria. De sparar dem för människorna. Jag ser hur lätt som helst för mig en vision där Östra hamnen är bilfri under sommaren.

Strandell skissar upp ett lummigt område utan asfalt med parkbänkar och lekplatser.

- Det skulle vara ett mycket trivsammare område för alla, funderar han.

Saftiga böter för felparkering?

Stadsstyrelseledamoten Torbjörn Ekholm har ett konkret förslag som kunde svida i bilisternas skinn under sommaren.

Han hänvisar till befintliga skyltar som begränsar parkeringen till två timmar, annars bogseras bilen bort.

- Det enda problemet är att ingen övervakar det eller verkställer någonting. Därför står bilarna här. Folk vet att ingen bryr sig.

Ekholm har resonerat med HSF Marine som övervakar båtverksamheten. De kunde tänka sig att övervaka också bilarnas parkering.

Det skulle innebära att bilister som parkerar utan parkeringsbricka får betala 60 euro i böter. Likaså de som överskrider parkeringstiden på två timmar.

- Då skulle det gynna dem som kommer hit för att äta och har ärende på området. Två timmar och sedan ska bilen bort, föreslår Ekholm.

Och står bilen där ännu följande dag så kunde en lokal bärgningsfirma anlitas för att bogsera bort den. Eller låsa hjulet så att man får lösa ut sin bil senare och betala för det.

- Det tar inte många veckor så är parkeringen under kontroll. Det övriga måste vi hitta lösningar för, säger Torbjörn Ekholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland