Hoppa till huvudinnehåll

Så här ska trafiken styras till och från nya bron i Karis - nu finns en ny gatuplan för resecentret

En asfaltsplan där det pågår byggarbeten. En bakgrunden en bro av trä.
Här kommer resecentret och hit styrs trafiken i framtiden. En asfaltsplan där det pågår byggarbeten. En bakgrunden en bro av trä. Bild: Pia Santonen / Yle Resecentrum,resecentrum,Karis,Karis järnvägsstation

Tekniska nämnden i Raseborg fick till sitt möte på tisdagen (19.6) en rykande färsk gatuplan för hur trafiken ska löpa i centrum i ändan av nya järnvägsbron i Karis.

Planen har gjorts upp av företaget Ramboll i samarbete med Raseborgs stad och Trafikverket.

Tekniska nämndens ordförande, Werner Orre (SFP), berättar att nämnden fick planen av Ramboll bara ett par timmar innan mötet på tisdagen.

Gatuplanerna måste ritas om då det blev klart att den nya järnvägsbron i Karis blir kortare än vad man först hade tänkte sig.

Den höga vallen i ändan av bron ska rivas bort.

- Det blir mycket ljusare. Det blir som Karis såg ut förr, säger Orre.

Järnvägsskenor. I bakgrunden syns en parkering med flera bilar.
Den höga banken vid ändan av bron ska bort. Järnvägsskenor. I bakgrunden syns en parkering med flera bilar. Bild: Pia Santonen / Yle Karis,Karis järnvägsstation,Västnyland,karis resecenter

Planen medför kostnader för staden, men ingår i den helhet som projektet utgör, säger Orre. Det går alltså inte att plocka fram enskilda kostnader, säger han.

Gatuplanen omfattar området kring Bangatan och bangården på avsnittet mellan Köpmansgatan och Dalgatan.

En karta.
Så här ser planen ut. En karta. Bild: Ramboll / Raseborgs stad Karis,Resecentrum,resecentrum,karis järnvägsbro

På området finns plats för bussar, taxibilar och parkering för personbilar. Det handlar både om parkering för kortare och längre perioder.

Cyklar kan parkeras under den nya järnvägsbron.

Trafiken till resecentret är enkelriktad i väst-östlig riktning.

Gång- och cykelleden placeras på brons östra sida.

Gatuplanen kommer nu att läggas fram till allmänt påseende.

En järnvägsbro rivs.
Rivningen av bron går enligt planerna. En järnvägsbro rivs. Bild: Yle Karis,Karis järnvägsstation,karis järnvägsbro

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland