Hoppa till huvudinnehåll

Bedrägerier mot äldre har ökat med upp till 1 500 procent de senaste åren - ökningen är betydligt större än bland befolkningen överlag

Äldre persons händer.
Befolkningsstrukturen med stora årskullar med äldre ökar riskerna för att fler och fler åldringar blir utsatta för ekonomiskt utnyttjande. Äldre persons händer. Bild: Pixabay Händer,åldringar,pensionärer,pensionär,ålderdom,ålder,bli gammal,äldre

Trenden är tydlig: de ekonomiska bedrägerierna mot äldre har ökat rejält och de är den mest utsatta samhällsgruppen.

Siffrorna kommer fram i Statsrådets rapport gällande ökningen av bedrägerier mot äldre. I de flesta fallen handlar det om betalningsmedelsbedrägerier.

Då man jämför ökningen av bedrägerier och försök till bedrägerier riktade mot över 65-åringar med befolkningen överlag, kan man se att de äldre är betydligt mer utsatta än andra.

Siffrorna grundar sig på polisens statistik där man tittat på bedrägerier som kommit till myndigheternas kännedom.

Jämförelseperioden var från år 2010 till år 2016. Det senaste året har dessa siffror ändå sjunkit en aning.

Påpekas bör att de flesta fall aldrig kommer till polisens kännedom.

Ökningar på hundratals procent

De grova bedrägerierna bland 65-åringar och äldre ökade under de ovannämnda sex åren med över 150 procent.

Bland övriga befolkningen ökade det med dryga femtio procent.

Vad gäller brottsrubriceringen bedrägerier, ökade de bland seniorerna med över 200 procent. Motsvarande procentuella ökning bland resten av befolkningen var femtio procent.

I antal handlar det inte alltid om särskilt många individer, men procentuellt blir det stora ökningar.

Betalningsmedelsbedrägerierna har ökat allra mest om man ser till antalet fall: från 458 personer över 65 år från år 2010, till 1474 personer år 2016.

Det blir en ökning på över 200 procent.

Men den största procentuella ökningen hittar man bland lindriga betalningsmedelsbedrägerier, där är ökningen 1 596 procent.

Till antalet är de dock inte särskilt många, från 23 fall år 2010 till 390 år 2016.

Men trenden är ändå tydlig: de ekonomiska bedrägerierna mot äldre har ökat rejält och detta är den mest utsatta samhällsgruppen.

Bara början med en åldrande befolkning

Enligt Statsrådets rapport bör man uppmärksamma att under de kommande femton åren kommer gruppen med personer över 80 år att tredubblas.

Med det kommer även äldre som offer för brott som exempelvis bedrägerier att öka markant.

Orsakerna bakom dessa ökningar är många.

Vanliga riskfaktorer är försvagad fysisk eller psykisk förmåga, ensamhet, marginalisering, minnessjukdomar och olika sätt att sköta sin ekonomi på samt ett allmänt beroende av andra för att klara sig.

Allt fler äldre rör sig också ute på nätet, och den ökningen i samband med att man inte alltid behärskar det som sker på nätet, gör att bedrägerierna och försök till bedrägerier ökat.

Utsatt samhällsgrupp

Att äldre också i allt större utsträckning tvingas ty sig till nätbanker och betalningar över nätet, har också bidragit till att bedrägerierna ökat.

Det är både okända kriminella och närstående som utsätter äldre för bedrägerier.

Polisen, Statsrådet, Institutet för hälsa och välfärd THL, Rådet för brottsförebyggande vid kriminalpolitiska avdelningen vid Justitieministeriet och andra organisationer konstaterar alla att de äldre är klart mer utsatta för bedrägerier än andra.

Våra äldre faller också lättare offer för osaklig telefonförsäljning än andra.

Också lurendrejare som ringer på hos den gamla och utger sig för att vara till exempel myndighetspersoner, försäljare, intervjuare eller till och med poliser förekommer.

I dag utgör över 65-åringarna dryga tjugo procent av hela befolkningen.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle