Hoppa till huvudinnehåll

Vanda omorganiserar den svenskspråkiga förskoleundervisningen – mer personal och bättre verksamhet att vänta

Leksaker
Illustrerande arkivbild. Leksaker Bild: Maria Sbytova/Mostphotos småbarnsfostran,lek (barnlek),Barnträdgård,barn (familjemedlemmar),gemenskaper,kreativitet,fritid,barndom,barn (åldersgrupper),barnomsorg,leksaker,dagis

Vanda planerar att överföra den svenskspråkiga förskoleundervisningen från den grundläggande utbildningen till småbarnspedagogiken. I praktiken betyder det att fler barnträdgårdslärare kommer att ta hand om barnen.

Bakom den planerade förändringen i småbarnspedagogiken står tre argument, förklarar Anders Vikström som är direktör för det svenskspråkiga resultatområdet i Vanda.

För det första handlar det om barnets rätt till pedagogiskt ledd verksamhet. För det andra handlar det om en ändamålsenlig användning av personalresurser. För det tredje handlar det om behöriga barnträdgårdslärare.

För tillfället ordnas den svenskspråkiga förskoleundervisningen i Vanda i samband med tre grundskolor som en del av den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

Barnen går i förskola fyra timmar per dag och under resten av tiden går de på dagis.

Anders Wikström är ny rektor.
Anders Vikström. Anders Wikström är ny rektor. Bild: Yle / Ted Urho kyrkoby skola i vanda

Till exempel går barnen i förskola mellan 9 och 13, och då hör de till den grundläggande utbildningen, alltså skolan. Före klockan 9 och efter klockan 13 hör de däremot till småbarnspedagogiken.

– Enligt den nya lagen om småbarnspedagogiken är det barnets rätt att få pedagogisk verksamhet under hela dagen. I Vanda har vi jättebra pedagogisk verksamhet mellan klockan 9 och 13 som leds av kompetenta barnträdgårdslärare som är anställda inom skolan. Men före klockan nio och efter klockan ett så har Vanda inte barnträdgårdslärare som jobbar med barnen, utan barnskötare.

Enligt lag har barnen rätt att få verksamhet som leds av barnträdgårdslärare under hela dagen.

Kvaliteten ska bli bättre

Vanda vill nu överföra den svenskspråkiga förskoleundervisningen till småbarnspedagogiken. I praktiken innebär det att fler vuxna kommer att finnas där för barnen.

För tillfället behövs en vuxen per 13 barn i förskolan eftersom man följer de regler som gäller för den grundläggande utbildningen.

Om man istället följer reglerna för småbarnspedagogik kommer det att finnas en vuxen per sju barn.

– För familjerna innebär förändringen förhoppningsvis att de upplever att verksamheten blir bättre eftersom personalen växer. Utgångsläget är att kvaliteteten ska bli bättre. Barnen ska få den service de i lagen är berättigad till, säger Anders Vikström.

Andra förändringar kommer barnen och familjerna antagligen inte att märka av eftersom platsen och tiderna är desamma.

Blir inte dyrare

Vikström säger att förändringen nödvändigtvis inte kommer att innebära högre kostnader för Vanda.

Det här beror på att hälften av personalen som i nuläget jobbar med daghemsverksamheten under förmiddagen och eftermiddagen kommer från bemanningsföretaget Seure.

Den andra hälften är barnskötare anställda av Vanda stad.

– Köptjänsterna är dyra. Det blir billigare att anställa egen personal som vi kan ha hela dagen än att köpa tjänster, säger Vikström.

En flicka visar sina händer som är täckta av olika färgs målärger till kameran.
Barnets rätt till pedagogisk verksamhet står i fokus. En flicka visar sina händer som är täckta av olika färgs målärger till kameran. Bild: lev dolgachov barn (åldersgrupper),flickor,konst,förskola,lycklighet,konstverk,kreativitet,Hand,Händer,fingrarna,blå,röd,gult,fem,färg,grön

Även om förändringen inte för med sig mycket nytt för familjerna så är den desto större för barnträdgårdslärarna eftersom förskolelärarna kommer att sägas upp och erbjudas ett nytt avtal som barnträdgårdslärare.

– Nu jobbar de som lärare med lärarlöner och lärarsemestrar medan de kommer att arbeta som barnträdgårdslärare med 38,5 timmar jobb i veckan och 30 dagar semester i året.

Förutsagt att de tackar ja till det nya avtalet kommer samma personer ändå att fortsätta som förskolelärare.

Mindre tid till planering

I och med förändringen kommer förskolelärarnas tid till planering att minska. Nu kan de planera verksamheten i 15 timmar varje vecka medan de endast har 5 timmar vikt för planering i framtiden.

Lärarna anser att kvaliteten kommer att lida på grund av det.

– Det är tufft för dem som påverkas direkt, för barnträdgårdslärarna vars kontrakt ändrar. Jag förstår att de är ledsna, säger Vikström.

Sist och slutligen bedömer Anders Vikström att det inte är en särskilt stor förändring man håller på att genomföra i Vanda.

De nya läroplanerna för förskolan, skolan och småbarnspedagogiken innebär att man numera har en helhetssyn på barnets utveckling från dagisstarten till grundskolans slut.

Syftet med förändringen är att skapa en enhetlig pedagogisk verksamhet genom att både den svenskspråkiga förskoleundervisningen och den tillhörande småbarnspedagogiken planeras, genomförs och leds av en pedagogiskt behörig personal.

Den svenskspråkiga sektionen inom bildningsväsendet i Vanda behandlar ärendet under sitt möte på onsdag. Om förändringen godkänns så träder den i kraft 1 augusti 2019.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen