Hoppa till huvudinnehåll

Wikströms och Ampers vill ha mera betalt för busstrafiken till Ingå

En buss utanför Ekenäs resecenter.
Bussarna går från Ekenäs. Ingå vill inte ensam betala då turerna också berör andra kommuner. En buss utanför Ekenäs resecenter. Bild: Yle/Malin Valtonen ekenäs resecenter,Ekenäs

Två västnyländska bussbolag vill ha mera betalt av Ingå för de bussturer till och från huvudstadsregionen. Ingå kommun tänker inte betala utan vill ha en helhetsplan för kollektivtrafiken.

Passagerarna blir bara färre och frakterna likaså. Det berättade bolagen Wikströms och Ampers i ett brev till Ingå kommunstyrelse i mitten av maj.

Vill endast ha pengar av Ingå

Wikströms bussbolag från Bromarv och Ampers från Pojo vill därför att Ingå kommun från 1 juni betalar direkt stöd till bolagen för fem tur-retur-turer mellan Ingå och Helsingfors. Det handlar om 50 euro plus moms per riktning. I praktiken skulle det kosta Ingå 11 500 euro per månad.

Det är frågan om bussar som går från Ingå på morgonen och förmiddagen och från Helsingfors på eftermiddagen.

Den första bussen avgår från Ingå klockan 7.15 och den sista från Helsingfors klockan 17.40.

Det är frågan om rutter som också kör genom andra kommuner än Ingå. De går från Raseborg via Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt och Esbo till Kampen i Helsingfors. Men bussbolagen vill i det här skedet ha pengar endast av Ingå. Det motiverar de med att bara Ingå är beroende av busstrafik.

Ingå har talat med bussbolagen

Kommunen förhandlade med bolagen i början av juni för att få en klarare bild av hur det ser ut med kostnaderna och intäkterna, det vill säga lönsamheten.

Vid förhandlingarna i början av juni och efter det kom det fram att fyra av Ampers turer läggs ned. För alla andra turer vill de ha stöd av kommunen.

Passagerarsiffran på bussarna har varierat från några till ett tjugotal.

Biljettförsäljningsrapporterna visar att också andra än Ingåbor använder turerna.

Ingå: Vi kan inte lösa det här på egen hand

Ingå kommunstyrelse säger nu att det inte finns pengar i budgeten för ett sådant stöd som bolagen vill ha.

Ingå ska heller inte ensam lösa problemet då trafiken också berör andra kommuner, konstaterar kommunstyrelsen.

Ingå tänker med andra ord inte betala det stöd Ampers och Wikströms vill ha.

I stället beställer kommunstyrelse en helhetsutredning om hur trafiken i höst ska ordnas mot huvdstadsregionen och inom Västnyland. Tjänstemännen ska i brådskande ordning komma med en sådan utredning och den ska göras i samarbete med berörda myndigheter, trafikföretagen och grannkommunerna.

Viktigast att komma till Helsingfors på morgonen och tillbaka på eftermiddagen

För pendlarna är det enligt kommunens tjänstemän viktigast att kunna ta sig till huvudstadsregionen mellan 7 och 9 på morgonen och tillbaka mellan klockan 15 och 18.

Ingå kommuns tjänstemän tyckte inför kommunstyrelsens möte i måndags (18.6) också att ett stöd till bussbolagen hur som helst endast kunde ha varit en tillfällig och kortvarig lösning. Under stödperioden skulle kommunen och närings-, trafik- och miljöcentralen ha förhandlat om eventuell köptrafik.

Det är NTM-centralen och Helsingforsregionens trafik HRT som har myndighetuppdraget när det gäller kollektivtrafiken över kommungränserna.

Stöd kunde ha inneburit indragen kvällstrafik

Ifall Ingå hade gått in för stöd, kan det också hända att kvällstrafiken skulle ha dragits in.

Avtalet för den trafiken går ut i slutet av september. En nedläggning skulle ha sparat kommunen 4 000 euro per månad.

Det skulle från och med oktober ha täckt en dryg tredjedel av stödsumman som Ampers och Wikströms krävde för sina dagsturer.

Men något stöd blev det alltså inte.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland