Hoppa till huvudinnehåll

Upprörda känslor kring hur Ralf Forsströms minnesutställning har förverkligats i Lovisa: "Allting har inte gått rätt till"

Scenkläder uppställda på rad
Scenkläder uppställda på rad Bild: Jeanette Broman / Yle konst,konstutställningar,kultur,Lovisa,Ralf Forsström

Diskussionen om Ralf Forsströms minnesutställning i Almska gården i Lovisa går het. Representanter för Svenska folkpartiet (SFP) kritiserar varandra och ord står mot ord.

Många frågor väcker känslor, men alla inblandade är ense om att Ralf Forsströms minnesutställning är en enastående upplevelse och en heder för Lovisa.

Kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg (SFP) säger att han helst inte skulle föra diskussionen i offentligheten, men efter Forsströms utspel i Loviisan Sanomat kunde han inte hålla tyst längre.

Forsström anklagade under vernissagen stadens kulturproducenter, kulturchefen och Rosenberg själv för inkompetens.

en äldre man står och presenterar sin konstutställning
Ralf Forsström presenterar sin utställning. en äldre man står och presenterar sin konstutställning Bild: Jeanette Broman / Yle konst,konstutställningar,kultur,Lovisa,Ralf Forsström

Chefen för kultur- och fritidsväsendet i Lovisa Leif Eriksson vill inte kommentera de anklagelser om inkompetens som Ralf Forsström riktade mot honom förra veckan.

- Vad jag än säger kommer det att svängas emot mig. Det är ju olustigt och otrevligt men jag har ingenting att säga.

Har beslut fattats ovanför de kulturanställdas huvuden?

Enligt Thomas Rosenberg har mycket gått fel då minnesutställningen har byggts upp.

- Hela kulturbyrån är sidsteppad och man har gått ett stickspår för att driva det här på ett sätt som nog inte riktigt tål dagsljus.

Enligt Rosenberg dök frågan först upp helt oförberett på ett av kulturnämndens möten. Det var enligt honom bråttom att fatta beslut.

Thomas Rosenberg 14.10.2015, Fölisön
Kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg. Thomas Rosenberg 14.10.2015, Fölisön Bild: Yle thomas rosenberg

Han understyker att det var en enastående chans som kulturnämnden enhälligt beslöt att ska förverkligas, trots att det fanns uppenbara risker med det.

- Hela vintern och våren har det sedan ofta kommit krav på ekonomin i kombination med Ralf Forsström ganska yviga språkbruk och sätt att behandla medmänniskor.

Enligt Rosenberg har arrangörerna funnit det bättre att förhandla direkt med stadens ledning än med kulturbyrån.

Primus motor säger att allt har gått rätt till

Nina Björkman-Nystén (SFP) är primus motor bakom utställningen och den som föreslog för kulturnämnden att utställningen ska förverkligas.

I paketet ingick också att Ralf Forsström själv skulle vara kurator för utställningen och det att han förverkligar också andra utställningar med föremål från privata kulturhem i Lovisa.

Nina Björkman-Nystén
Nina Björkman-Nystén har jobbat för att Forsströms samling ska ställas ut. Nina Björkman-Nystén Bild: Yle/Fredrika Sundén svenska dagens huvudfest i kotka

Nina Björkman-Nystén säger att inga fel har begåtts i beslutsprocessen. Kulturnämnden beslöt enhälligt på sitt möte i oktober att satsa på utställningshelheten.

Bildningsdirektören Thomas Grönholm är den som skrev under kontraktet med Ralf Forsström. Han vill att Thomas Rosenberg exakt preciserar vad som har gått fel i beslutsprocessen. Före det kan han inte kommentera.

Stadsstyrelsens ordförande vill inte kommentera

Thomas Rosenberg skriver i en insändare till Loviisan Sanomat att Nina Björkman-Nystén direkt har samarbetat med stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) för att driva ärendet vidare.

Stadsstyrelseordförande Heijnsbroek-Wirén skriver i sitt gemäle till Rosenbergs insändare att han kommer med hutlösa sakfel.

För Yle Östnyland vill hon inte kommentera frågan närmare.

- Jag har svarat på den och där framkommer väldigt tydligt vad jag anser om vad han skriver. Det är tråkigt.

Mia Heijnsbroek-Wirén.
Stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén. Mia Heijnsbroek-Wirén. Bild: Yle / Hanna Othman Mia Heijnsbroek-Wirén

Kulturproducenter har avgått under våren

Kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg beklagar också det att redan två av de nyanställda kulturproducenterna har avgått under våren.

Den ena av dem hittade ett annat jobb och den andra bad om att förflyttas till andra uppdrag inom Lovisa stad.

- Man har omplacerat en av de nyanställda kulturproducenterna och lagt henne i ett helt annat jobb. Det har nog skett i en mycket liten grupp i stadens högsta ledning. Det känns mycket olustigt.

I grunden handlar det här enligt Rosenberg mycket om Ralf Forsströms person och språkbruk.

- Att kulturproducenterna har tagit illa vid sig förstår man för språkbruket har varit av den karaktären.

Det hela slutade med att Lovisa stad anställde en ny kulturproducent från första juni som enkom ska arbeta med Ralf Forsströms utställningar i Almska gården.

Enligt Mia Heijnsbroek-Wirén anställdes personen på rekommendation av Nina Björkman-Nystén.

Att kulturproducenterna har tagit illa vid sig förstår man för språkbruket har varit av den karaktären― Thomas Rosenberg

Nina Björkman-Nystén säger att hon för egen del inte har haft några problem i samarbetet med kulturproducenterna. Hon tillägger att den ena försvann för att hon hade fått sitt drömjobb närmare hemmet.

Då det kommer till Forsströms beteende så säger Björkman-Nystén att han har bett om ursäkt för sitt utlåtande om kulturbyråns inkompetens.

- Mera kan man väl inte göra i efterhand än: ”Jag ångrar mig och jag ber om ursäkt”, säger Nina Björkman-Nystén.

Är 16 000 euro mycket eller lite för en utställning?

Budgeten för utställningarna i sin helhet går på 16 000 euro. Thomas Rosenberg anser att det är mycket i Lovisamått, medan Nina Björkman-Nystén inte anser att summan är särskilt stor.

Enligt henne räcker summan inte till lön eller ersättningar varken för henne eller Forsström, utan täcker bara utgifterna för att ordna själva utställningen.

Björkman-Nystén sitter också i kulturnämnden men anser inte att hon var jävig då nämnden beslöt att utställningen ska förverkligas. Hon lyfter nämligen ingen lön för att hjälpa till med att sätta upp utställningarna.

Artikeln fortsätter efter bilderna.

Interiör
Interiör Bild: Mimosa Elo Ralf Forsström,konstutställningar,almska gården
Interiör
Interiör Bild: Mimosa Elo Ralf Forsström,konstutställningar,almska gården

Rosenberg säger att det i nämnden uppstod diskussion om huruvida Lovisa ska betala för att utställningsföremål transporteras från Forsströms hem i Bali.

Enligt Rosenberg tvivlade nämnden redan i början på att budgeten skulle hålla och ville ha garantier för det. De uteblev.

Enligt Nina Björkman-Nystén meddelar chefen för kultur- och fritidsväsendet i Lovisa Leif Eriksson att utställningen håller sig till budgeten.

Då Yle Östnyland tidigare på dagen ställde honom samma fråga kunde han inte svara på den.