Hoppa till huvudinnehåll

Gemensam begäran om krishjälp av EU - skörden har skadats svårt av torkan

Jordbrukaren Christer Finne tittar på en torr salladsplanta.
Jordbrukaren Christer Finne tittar på en torr salladsplanta. Bild: Yle/Anna Ruda salladsväxter,torka

Lantbruksproducenternas intresseorganisationer i Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen har vänt sig till EU för att få ersättning för de skördeskador som torkan har orsakat.

I petitionen begärs krishjälp både ur EU:s krisbudget och från de nationella budgetarna.

I brevet ber producentorganisationerna i de nämnda länderna lanbrukskommissionär Phil Hogan om hjälp på grund av torkan som pågått i flera månader, uppger tidningen Maaseudun Tulevaisuus.

Enligt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK blir spannmålsskörden på vissa håll i Finland bara hälften så stor som normalt. Särskilt illa har det gått med grödorna i Egentliga Finland.

Spannmålsskörden i synnerhet har reducerats, men också grönsaksodlingarna har lidit av den långvariga torkan.

Åker som lider av torka.
Åker som lider av torka. Bild: Yle/Ann-Lis Fredriksson torka,åkrar

Boskapsuppfödare har för sin del tvingats mata djuren per balutfodring då betesmarkerna inte fått nederbörd.

MTK bedömer att inte ens kommande regn kan rätta till de värsta skördeskadorna.

I brevet till Hogan påpekar producentorganisationerna att lantbrukarna belastades svårt ekonomiskt redan i fjol - då var det ihärdiga regn som ställde till det.

MTK: Extrastöd har flera gånger utbetalats till länder i Sydeuropa

Läget är liknande i de övriga länderna som är med om petitionen, uppger Yle Uutiset som intervjuat MTK-chefen Johan Åberg.

Enligt Åberg vore det inte extraordinärt att bevilja stöd till lantbrukare i Nordeuropa på basis av torka.

– Exempelvis frukt- och grönsakssektorn i Sydeuropa har ofta beviljats stöd ur EU:s kriskassa på grund av torka, säger Åberg.

Samtidigt fortsätter antalet lantgårdar i Finland att minska.

Förhandsuppgifter från Landsbygdsverket visar att drygt 49 500 gårdar har anhållit om odlarstöd i år. Det är mer än tusen gårdar färre än i fjol - för första gången har antalet gårdar sjunkit under 50 000.